WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий лізинг - Дипломна робота

Фінансовий лізинг - Дипломна робота

зустрічної операції, або поділу прибутку.
Четверта модель: лізингодавач однієї країни здійснює контакти по організації і реалізації лізингової операції з лізингоотримувачем, що знаходиться в цій же країні, а виконання укладеного лізингового договору передає посереднику - розташованої в іншій країні лізинговій фірмі - на зазначених вище умовах агентської угоди. *
Необхідно відзначити, що однієї з основних проблем, з якими стикається лізингодавач, є встановлення ділової репутації лізингоотримувача. Особливе значення ця обставина має при міжнародних лізингових операціях. Зрозуміло, що при угоді з іноземним партнером рівень комерційних ризиків істотно зростає в силу властивим різним країнам розходжень у цивільному і торговому законодавствах, податковому режимі, методах бухгалтерського обліку, практиці виконання контрактів.
Іншою особливістю міжнародних лізингових операцій є валютні ризики, велику частину яких також несе лизингодавач. Висновок довгострокової угоди, розрахунки по якій ведуться в різноманітних валютах, потребує надійних гарантій проти можливих коливань валютних курсів, змін у національних режимах валютного регулювання, виснаження запасів валюти в партнера й інших негативних явищ. Умови кожної угоди специфічні, і, як показує практика, забезпечити високий рівень захисту від валютних ризиків можна лише при ретельному урахуванні всіх її нюансів.
--------------
* Маринченко Б. Підготовка та експертиза лізингових проектів // Вісник НБУ.- 1997.-№ 2.- с.31.
В залежності від обсягу майна, що передається в лізинг, розрізняють:
чистий лізинг - це лізинг, при реалізації якого основні зобов'язання по обслуговуванню майна бере на себе лізингоодержувач. Він сплачує всі податки і збори, здійснює страхування і несе всі інші витрати, пов'язані з використанням обладнання;
"мокрий лізинг" - це лізинг з повним набором послуг, угоди за яким передбачають обов'язкове повне технічне обслуговування обладнання, його ремонт, страхування та інші операції, які бере на себе лізингодавець. Крім цього, можуть бути запропоновані послуги по підготовці кваліфікованого персоналу, по маркетингу і рекламі готової продукції, доставці сировини, необхідної для роботи обладнання.
В залежності від типу майна розрізняють:
лізинг рухомого майна - лізинг транспортних засобів, що не мають жорсткої прив'язки до нерухомих об'єктів і майна, що легко переміщується;
лізинг нерухомості - лізинг будівель, споруд, залізничного транспорту та іншого майна, що має жорстку територіальну прив'язку;
лізинг обладнання - лізинг окремих машин і механізмів, що не є замкнутим виробничим циклом;
лізинг "секондхенд" або лізинг майна, що було у користуванні;
груповий лізинг, або "біг-тікет-лізинг" застосовуться при оренді майнових комплексів або дорогого майна (заводів, літаків, суден).
За цільовим призначенням лізинг може бути:
дійсний, при проведенні угоди отримання податкових і амортизаційних пільг не є головною і визначальною метою. Цей вид лізингу називають ще нормативним лізингом;
фіктивний (спекулятивний) лізинг полягає в тому, що угода переслідує мету одержати високий прибуток за рахунок отримання необгрунтованих податкових і амортизаційних пільг.
В залежності від способу фінансування розрізняють такі види лізингу:
за рахунок власних коштів,
за рахунок злучених коштів,
роздільний, або лізинг з частковим фінансуванням лізингодавцем.
Мається на увазі перш за все спосіб фінансування придбання об'єкта лізингу, який збираються здавати в оренду. В останніх двох випадках ризик за угодами несуть кредитори - банки, страхові компанії, інвестиційні фонди або інші фінансові установи, в повернення позики забезпечують тільки лізингові платежі і майно, що здається в лізинг.
На Заході понад 85% угод побудовані на основі роздільного лізингу. В зв'язку з тим, що в нашій країні лізинг робить лише перші кроки і лізингові компанії ще фінансово слабкі, є всі підстави для застосування роздільного лізингу. Крім того, тут можуть бути вигоди для банків, оскільки можна скоротити базу оподаткування за рахунок віднесення відсотків за надану позику на витрати своєї діяльності.
За характером лізингових платежів розрізняють:
лізинг з грошовим платежем, коли всі платежі здійснюються в грошовій формі;
лізинг з компенсаційним платежем, коли платежі здійснюються у вигляді поставки товарів, вироблених на лізинговому обладнанні або у вигляді надання зустрічних послуг;
лізинг із змішаним платежем, коли поєднуються перераховані вище форми платежів.
В залежності від наміру учасників лізинг може бути:
терміновий (одноразовий, на один строк)
поновлювальний (револьверний) - продовжується по закінченню першого строку контракту.
В залежності від тривалості розрізняють такі види лізингу:
короткостроковий - до 1 року;
середньостроковий - від 1 до 3 років;
довгостроковий - більше 3 років.
Лізингова угода в силу прямої вказівки ст.6 полягає в писемній формі.
Термін договору фінансової оренди залежить від властивостей предмета лізингу (наприклад, від того, наскільки швидко воно морально застаріває, від потреб орендаря (дороге устаткування для ведення ремонтних робіт необхідно підрядчику лише на місяць)) і погоджується сторонами при висновку договори. Закон про лізинг виділяє:
довгостроковий лізинг - лізинг, здійснюваний протягом трьох і більше років;
середньостроковий лізинг - лізинг, здійснюваний у період від півтора до трьох років;
короткостроковий лізинг - лізинг, здійснюваний до півтора років.
---------------
В.І.Міщенко, Основи лізингу. К: "Знання", 1997.
Закон України "Про лізинг".
1.3. Привабливість та переваги лізингу.
Жодний з видів діяльності не знайде широкого застосування, якщо він не буде приносити вигоди всім учасникам договірних відносин. Які ж переваги роблять лізинг привабливим для всіх учасників угоди?
Широке розповсюдження в світовій практиці лізинг отримав завдяки перевагам, які надаються суб'єктам угоди. Розглянемо основні з них. З точки зору лізингоодержувача (орендаря) ці переваги такі:
- можливе використання нової, дорогої техніки, високих технологій без значних одноразових витрат, оскільки при лізингу виробниче обладнання передається в користування без попереднього викупу, тобто є можливість налагодити виробництво при обмежених витратах фінансових (а при міжнародному лізингу - валютних) засобів;
- лізинг припускає 100% кредитування і, як правило, не потребує негайногопочатку платежів; при використанні звичайного кредиту підприємство повинно було б частину вартості покупки оплатити за рахунок власних коштів;
- лізинг також дозволяє спочатку випробувати машини, а потім закупити їх, а обладнання в сезонних галузях орендувати лише на час його фактичної експлуатації;
- лізинг дозволяє підприємству запобігти витратам, пов'язаним із моральним старінням машин і устаткування, і сприяє використанню найновіших об'єктів лізингу, що підвищує конкурентоспроможність лізингоодержувача;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...