WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий лізинг - Дипломна робота

Фінансовий лізинг - Дипломна робота

споживання.
4. Незавершене виробництво.
5. Дрібний бізнес та ін.
Великі перспективи щодо подолання проблем відсутності інвестиційних коштів має міжнародний лізинг. У відповідності з правилами МВФ, зобов'язання продавця, що випливають з лізингової угоди, не включаються в обсяг зовнішньої заборгованості держави.
Метою роботи було дослідження питань, що розкривають основні аспекти лізингових операцій для кращого розуміння сутності інвестицій у виді функціонуючого капіталу, визначення ступеня впливу тих або інших чинників на рентабельність лізингової угоди і ступінь розвитку лізингу в країні в цілому, аналіз світового досвіду в сфері лізингу з метою використання його в Росії. Проведене дослідження дозволяє виявити умови і намітити перспективи подальшого розвитку лізингу в Україні. В даний час ринок лізингових послуг характеризується такими особливостями:
1) український ринок лізингових послуг усе ще перебуває в стадії становлення і потребує уваги і підтримки держави. Все ще визначаються шляхи і форми його розвитку в багатоукладній економіці;
2) в умовах нестабильной фінансової системи українські лізингові схеми орієнтовані насамперед на податкове планування з метою полегшення підприємствам податкового тягаря і пошуку додаткового фінансування. Проте, механізм встановлення пільг для інвестування у різноманітні сфери економіки ще недостатньо розроблений і спрямований насамперед для негайного поповнення державного бюджету. Держава не повинна перешкоджати підприємствам обновляти основні засоби для випуску конкурентної продукції. Бажання збільшення надходження засобів у бюджет за рахунок зборів податків призводить до бажаного результату тільки в короткостроковому періоді, на довгостроковому ж етапі це призводить до згортання виробництва, а, отже, і до зменшення зборів податків;
3) відсутність чітко проробленої нормативної бази. Існуючий Закон України "Про лізинг", який було прийнято в лютому 1998 року, має ряд недоробок, а саме: протиріччя з законом "Про оподаткування прибутку підприємств", про які згадувалось вище;
4) відсутність елементу стабільності в законодавстві, що вносить визначений ризик, тому що підприємець із меншої долею можливості може визначити події майбутнього періоду при прийнятті інвестиційного рішення;
5) необхідною умовою, що забезпечує становлення лізингу і прояв його позитивної макроекономічної ролі, є режим прискореної амортизації. Лізинг має економічний зміст тільки тоді, коли він економічно вигідний і для лізинодавача, і для лізингоотримувача. Якщо лізингоотримувач завжди одержує податковий виграш від застосування лізингу, тому що він дозволяє віднести всю суму лізингових платежів на собівартість продукції, то можливості лізингодавця віднести витрати від проведення лізингових операцій на виробничі витрати обмежені чинними нормами законодавства. Регулюючи ці норми, а також шляхом введення в дію режиму прискореної амортизації, держава може дуже ефективно регулювати інвестиції і лізинг.
Лізингова діяльність є перспективним видом бізнесу, що пов'язано з:
1) світовим досвідом, який показує, що на частку лізингу в нових інвестиціях на устаткування припадає 15-20%;
2) лізинг є одним з основних джерел активізації інвестиційної діяльності, що так важливо для нашої економіки;
3) переорієнтуванням банків із ринку цінних паперів на інвестиції у виробництво. При цьому лізинг є більш привабливим фінансовим механізмом, чим кредит, тому що використовується винятково для купівлі устаткування, що до того ж виступає забезпеченням угоди;
4) зниженням ставок на ринку позикового капіталу і як слідство -здешевлення лізингової угоди;
5) великим потенційним попитом на лізингові послуги, пов'язаним із потребою підприємств у відновленні основних фондів і можливістю їх здійснити без суттєвих початкових витрат.
Також розвитку лізингу будуть сприяти:
1) Умови, що гарантують стійкий розвиток малого і середнього бізнесу. Малий і середній бізнес спроможний спожити більшу кількість лізингових послуг, тому що, по-перше, він не має великі фінансові можливості і , по-друге, завдяки нечисленності персоналу, має більшу гнучкість для реагування на зміни кон'юнктури ринку;
2) інтеграція банківського і промислового сектора економіки. Зацікавленість банків у розвитку не тільки торгового, але і промислового капіталу. Активний розвиток холдингової системи;
3) вільна конкуренція, при якій виробники змушені шукати нові засоби збуту виробленої дорогої продукції, щоб вижити на ринку.
Звичайно, інвестиційні лізингові проекти вкрай складні. Вони припускають розробку спеціальних схем фінансування, забезпечення, надання гарантій, участі банків, страхових компаній. Водночас висока результативність лізингових операцій у багатьох країнах світу не може не підтвердитися і на українському ринку, якщо його, судячи з заяв Уряду, мають намір інтегрувати у світовий ринок.
Лізинг дозволяє ефективним шляхом погоджувати інтереси виробників і споживачів, банків і лізингових компаній.
Незважаючи на цілий комплекс проблем український лізинг розвивається, накопичує досвід, і готується внести свій внесок в активацію інвестиційної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. В.І.Міщенко, Основи лізингу. К: "Знання", 1997.
2. Закон України "Про лізинг".
3. Черевко Г.В. "Лізинг: реалії, проблеми, перспективи", ж-л "Фінанси України", 2'99.
4. Внукова Н. "Проблемы формирования среды развития лизинга в Украине"// "Фінанси України", 11'98.
5. Губина И. Лизинг надо узаконить и обеспечить ему государственную поддержку //Україна Вивіпезв. -1996.-№№ 34- 36.- С. 7.
6. Внукова Н. Новые возможности лизинга в Украине //Укр. деловые новости. - 1996. - № 23.
7. Мринська О. Роль банків у сфері лізингового бізнесу //
Вісник НБУ.- 1999.-№ 6.- с.62.
8. Черевко Г.В., Калитка Г.Б. Лізинг: реалії, проблеми,
перспективи // Фінанси України.-1999.-№ 2.-с.40-46.
9. Ларіонова Л. Лізинг і ринкові умови в Україні // Фінанси
України.-1998.-№ 7.-с.92-95.
10. Яковенко І. Основні напрями розвитку лізингу в Україні //
Вісник НБУ.-1997.-№ 2.-с.30.
11. Карп М.В. Финансовый лизинг на предприятии. М. Финансы, ЮНИТИ, 1998г., с.38.
12. Чекмарева Е.Н. Экономические основы лизинговых сделок. // Хозяйство и право, 1994, №8, с.12-33.
13. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие. правовое регулирование, международная унификация. М. Наука, 1991г., с.96.
14. Финансовая аренда (лизинг) и ее правовое регулирование // Бухгалтерия банки, 1997, №3, с.28.
15. Банковское дело: Справ. пособие / М.Ю. Бабичев,
16. Ю.А. Бабичева, О.В. Трохова и др.; Под ред.
16. Ю.А. Бабичевой.- М.: Экономика, 1993. - 397c.
17. Тимченко О. Становлення і розвиток лізингу в Україні //
Вісник НБУ. - 1997.- № 2.- с.29.
18. Чекмарева Е.Н. Правовое обеспечение лизинга. // Хозяйство и
право, 1994, №6, с.21.

 
 

Цікаве

Загрузка...