WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий лізинг - Дипломна робота

Фінансовий лізинг - Дипломна робота

умовах, або продати майно за чисто символічну плату.
Для продовження оренди лізингового майна лізингоотримувач виходить із цією пропозицією до лізингодавача, як правило, не пізніше 30-ти днів до закінчення договору (конкретний термін повинний бути зазначений у договорі). При виконанні всіх зобов'язань лізингоотримувача по лізингових платежах сторони укладають новий договір.
У випадку якщо в договорі лізингу був передбачений викуп майна, та після сплати останніх лізингових платежів, сторони укладають договір купівлі-продажу лізингового майна, ціна якого визначена в лізинговому договорі. Право на викуп майна лізингоотримувач має незалежно від того, чи є даний пункт у договорі або немає (фінансовий лізинг). Він може вийти з цією пропозицією до лізингодавачу до закінчення договору, узгодити з ним ціну, укласти договір купівлі-продажу, оплатити його і стати власником майна.
2.2. Підготовка та обгрунтування лізингової угоди.
Проведенню лізингових операцій лізинговою компанією або банком-лізингодавцем передує велика організаційна робота. Загальною метою попередньої роботи є пошук потенційних клієнтів, зацікавлених в здійсненні лізингу. Разом з тим ініціатива в проведенні лізингових операцій може бути вихідною і від майбутнього лізингоодержувача, який самостійно знаходить лізингову компанію (банк) з необхідним обладнанням.
Більшість лізингових компаній починають переговори з потенційними клієнтами з пропозицією надати їм бізнес-план проекту, для здійснення якого потрібно лізингувати устаткування. Саме на етапі оцінки бізнес-плану лізингові компанії віхиляють більшість запропонованих їм проектів. Співвідношення прийнятих лізинговими компаніями обертань, розглянутих проектів і реалізованих контрактів може співвідноситися як 100:50:5. Більшість відхилених проектів залишаються без розгляду багато в чому через відсутність правильно підготовленого бізнес-плану. У будь-якому випадку можна сказати, що у разі невдалого бізнес- плану та відмови лізингової компанії, лізингоотримувач стає більш підготовленим до таких переговорів з іншою лізинговою компанією.
У деяких випадках, коли менеджери лізингової компанії прогнозують вигідний проект, вони можуть допомогти потенційному лізингоотримувачу скласти докладний бізнес-план цього проекту. У цьому випадку процес переговорів лізингодавця з лізингоотримувачем включає елементи консультування останнього з питань поліпшення фінансових показників запропонованого проекту, оптимізації оподатковування і т.д.
Вимоги, запропоновані лізинговими компаніями до бізнес-плану, як правило різняться лише незначно. Нижче приведена структура типового бізнес-плану:
1. РЕЗЮМЕ (стислі висновки).
2. ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: напрямок діяльності і досягнуті результати на ринку; конкурентні позиції; керівництво, власність, структура керування фірмою; поточні фінансові результати; опис продукції і її застосування; схеми роботи з постачальником і споживачем продукції; як підприємство має намір розвиватися; відмінність даного підприємства від інших компаній;
3. ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ ПО ПРОЕКТУ: опис товарів і послуг, запропонованих у проекті; ступінь готовності товарів і послуг до виходу на ринок;
4. ПЛАН МАРКЕТИНГУ: розміри ринку і тенденції його зміни; склад вашої постійної клієнтури; конкуренти (їх сильні і слабкі сторони, розподіл ринку між ними); ваші конкретні переваги і хиби; схема поширення товарів; ціноутворення; реклама; методи стимулювання продажів; формування суспільної думки про фірму і товари; прогноз обсягів продажів;
5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА: виробничі помешкання; устаткування (ціна, постачальник, графік запровадження і т.д.); постачальники матеріалів і комплектуючих (їхня репутація, досвід роботи з ними); чи передбачається виробнича кооперація (репутація цих фірм, досвід роботи з ними); обсяги виробництва; схема виробничих потоків; контроль якості; чи передбачена система охорони навколишнього середовища й утилізація відходів;
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН: організаційна схема підприємства; система добору, розставляння і використання кадров;
7. ОЦІНКА РИЗИКІВ: перелік можливих ризиків із указівкою можливості їхній виникнення й очікуваного збитку від цього; шляху мінімізації ризиків;
8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН: коментар до фінансового плану; план прибутків і витрат (із коментарями); прогноз обсягів реалізації (із коментарями); прогноз витрат виробництва й обертання (із коментарями); прогноз прямування коштів; аналіз усталеності фінансового положення.
Загальний розмір бізнес-плану не повинен, як правило, перевищувати 20 сторінок. У якості додатків до бізнес-плану, більшість лізингових компаній просить надати:
1. Технічні дані по продукції.
2. Копії платіжних документів.
3. Ліцензії.
4. Копії контрактів на придбання устаткування, копії договорів на закупівлю сировини і реалізацію готової продукції (або договори про наміри), копію договору оренди помешкання.
5. Кредитні договори, договори застави і страхування майна.
6. Фотографії і зразки.
Всі подальші взаємовідносини між сторонами будуються на підставі заяви від майбутнього користувача лізингодавцю. Вона готується у вільній формі і повинна містити технічний опис необхідного обладнання, його комерційні параметри, найменування і реквізити постачальника. Одночасно з нею потенційний лізингоодержувач надає документи, які характеризують окремі показники діяльності лізингоодержувача. Щоб убезпечити себе на випадок невиконання лізингоодержувачем платіжних зобов'язань, лізингодавцю необхідно приділити увагу аналізові фінансово-господарської діяльності лізингоодержувача. При цьому, на відміну від кредитних проектів, де основними показниками є кредитоспроможність клієнта і прибутковість, у лізинговій угоді лізингоодержувача слід оцінювати за діловою активністю, тобто за показниками ефективності використання активів на підприємстві. До таких показників належать: виробничий фінансовий цикл; цикл обороту робочого оборотного капіталу; віддача загальних і поточних активів нерухомості і чистого оборотного капіталу. Окрім цих показників, також потрібно враховувати ліквідність,платоспроможність і прибутковість.
Показник "Виробничий фінансовий цикл" дає оцінку повного циклу підприємницької діяльності:
- придбання товарно-матеріальних цінностей;
- перетворення їх у кінцевий продукт;
- реалізація кінцевого продукту;
- інкасація дебіторської заборгованості.
З урахуванням кредиторської заборгованості (строк її погашення) цей показник є циклом обороту робочого оборотного капіталу. Показники віддачі активів, нерухомості і чистого робочого оборотного капіталу відображають ділову активність та ефективність використання активів, які є на підприємстві.
Оцінку лізингового проекту в цілому можна дати, використовуючи таку нерівність:
Сліз < ,
де Сліз - вартість об'єкта лізингу;
ЧПі - чистий прибуток і-го періоду;
Кліз - лізинговий коефіцієнт;
n - строк лізингу;
і - періоди лізингового договору (і=1, 2,.....,

 
 

Цікаве

Загрузка...