WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий лізинг - Дипломна робота

Фінансовий лізинг - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему
"ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ"
ПЛАН
Вступ…………………………………………………………………………….….3
І. Теоретичні основи фінансового лізингу……………………………….………6
1. Становлення лізингу як самостійного інституту…………………6
2. Ознаки та види лізингу…………………………………………….……15
а) лізинг як економічна категорія……………………………….…15
б) об'єкти та суб'єкти лізингових відносин ……………….……16
в) класифікаційна характеристика видів лізингу…….………19
3. Привабливість та переваги лізингу…………………………………26
ІІ. Стан та розвиток лізингових відносин в Україні……………………..…31
1. Етапи та загальна система лізингового процесу…………….…31
2. Підготовка та обгрунтування лізингової угоди………..…….…41
3. Правові норми договору лізингу…………………………..…...……46
4. Участь банків в лізингових операціях………………………..……50
ІІІ. Застосування зарубіжного досвіду фінансового лізингу в практиці України……………………………………………………………………………………56
1. Стимулювання розвитку лізингових відносин……………...…56
2. Розвиток законодавчої бази лізингу в Україні……………….…61
3. Лізингова діяльність українських банків………………….……..66
Висновок………………………………………………………………..…….…69
Література: …………………………………………………………………..…74
ВСТУП
Актуальність обраної теми викликана розвитком лізингових операцій на Україні й інтеграції вітчизняного лізингу у світову фінансову систему. Ряд головних українських лізингових компаній вдало адаптували в наші умови досвід країн із розвинутими лізинговими відносинами. В західних країнах протягом останніх сорока років склалася висока культура проведення лізингових операцій, що вважаються найбільш складним різновидом банківської діяльності.
Рівень розвиненості лізингових відносин, як правило, є своєрідним показником розвиненості всієї економіки країни. У нас питома вага лізингу в загальному обсязі інвестицій у виробництво складає менше 1,5%, у той час як у країнах, що успішно розвиваються, цей показник досягає 25 - 30% і більше.
Для структурної перебудови народного господарства Україна гостро потребує інвестицій. По розрахунках Міністерства економіки, обсяг інвестицій необхідно потроїти, але інвестиційна активність стримується високими відсотками комерційних банків і несприятливим інвестиційним кліматом на Україні. Сьогодні в промисловості приблизно 57% машин і устаткування експлуатується понад десять років, що вкрай багато для підтримки конкурентноздатності економіки. З іншого боку, в промисловому виробництві зберігається величезне число незагруженого основного капіталу, що постійно потребує великих витрат - як на поточне обслуговування й утримання на балансі підприємств, так і не менше значних витрат на консервацію.
Ефективним виходом з такого становища, добре апробованим на Заході, - є лізинг - форма промислового інвестування, що дозволяє надавати додаткові гарантії інвесторам у порівнянні з традиційним кредитуванням.
Переваги лізингу в порівнянні з іншими засобами інвестування складаються в тому, що підприємствам даються не кошти, контроль за обгрунтованою витратою яких не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва, необхідні для відновлення і розширення виробничого апарату.
Зацікавленість у лізингу виявляють представники малого бізнесу, що, не маючи достатніх засобів і не прибігаючи до притягнення кредитів, можуть в цьому випадку використовувати у виробництві нове прогресивне устаткування і технології.
У розвитку лізингу зацікавлені не тільки лізингоотримувачі, як споживачі устаткування, але і виробники, оскільки за рахунок лізингу розширюється ринок збуту виробленого ними устаткування.
Для інвесторів лізинг забезпечує, необхідний прибуток на вкладений капітал при більш низькому ризику (у порівнянні зі звичайним кредитуванням) за рахунок діючого захисту від неплатоспроможності клієнта.
Лізинг має високий потенціал активізації економічного співробітництва з закордонними країнами, в зв'язку з чим міжнародний лізинг одержує все більше поширення.
Метою дипломної роботи є розгляд лізингового процесу, видів лізингових угод, форм лізингу, аналіз розвитку лізингу в банках, формулювання шляхів розвитку лізингових відносин..
Задачами дипломної роботи є:
1) Дослідити український ринок лізингових послуг, шляхи і форми його розвитку в багатоукладній економіці.
2) Проаналізувати нормативну базу по лізингу на Україні, виявити її плюси та мінуси.
3) Дослідити проблеми економічного регулювання, оподатковування, і фінансування лізингу.
4) Розглянути можливості і шляхи вдосконалення міжнародного лізингу на Україні.
У першому розділі даної роботи докладно освітлюється історія виникнення лізингових відносин, робиться спроба відбити вплив історичних процесів, що стосуються даної сфери, на розвиток лізингу на початковому етапі в країнах Західної Європи і США.
Дається широке визначення поняття "лізинг". Широко розглядаються види і форми лізингової діяльності, що діють в світі, і знайшли своє застосування на Україні. Приводиться класифікація лізингових угод по різноманітних ознаках, і даються конкретні приклади їхнього практичного використання. Приводяться схеми, що дають чітке уявлення про лізингові взаємовідносини.
В другому розділі докладно освітлюються етапи лізингового процесу, розглядаються підходи виробника, лізингодавця та лізингоотримувача до укладання угоди. Згадується робота українських банків на ринку лізингових послуг.
Третій розділ пропонує можливі шляхи розвитку лізингу на Україні, детальний огляд законодавства щодо лізингу, розглянуто становлення лізингових взаємовідносин у нашій країні та реальна робота українських підприємств і організацій на ринку лізингових послуг.
Дослідження даних питань дозволяє виявити умови і намітити перспективи подальшого розвитку українського ринку лізингових послуг.
І. Теоретичні основи фінансового лізингу.
1.1. Становлення лізингу як самостійного інституту.
Прийнято вважати, що всі економіко-правові відносини, пов'язані з лізингом, ставляться до нового або новітнього періоду історії господарських взаємозв'язків. Проте це не так. Документи свідчать, що оренда (лізинг) відома людині з незапам'ятних часів.
Дійсно, ідея лізингу далеко не нова, хоча терміна "лізинг" (leasing) як такого ще не було. Розкриття сутності лізингової угоди виникло в далекі часи Аристотеля (384 / 383 - 322 р. м. до н.е.). Саме йому належить назва одного з трактатів у "Риториці": "Багатство складається в користуванні, а не в праві власності". Іншими словами, не обов'язково для одержання прибутку мати у власності майно, достатньо лише мати право користуватися їм і в результаті цього одержувати прибуток.
Орендні (лізингові) угоди були відомі і в часи, що багато передували IV сторіччя до н.е., тобто рокам, коли жив Аристотель. "Вони полягали, ще в древній державі Шумер і датуються приблизно 2000 роком до н.е. Так, глиняні таблички, виявлені в шумерському місті Ур, містятьзведення про оренду сільськогосподарських знарядь, землі, водяних джерела, волів і інших тварин. Ці

 
 

Цікаве

Загрузка...