WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

підприємству:
Акт на списання: 1. Пеларгонія 5х7,00=35,00
2.Бегонія червона 5х6,00=12,00
47,00 грн.
Залишок на кінець місяця = 588,00+890,00-1102,50-47,00+328,50 (грн.).
Залишок готівки на кінець місяця - 35,50+1102,50-1120,00=18.00 (грн.)
2.2.Аналіз фінансового стану підприємства.
Протягом періоду що перевірявся, основним видом діяльності підприємства є виконання робіт по озелененню міста Коломиї, крім того, частково, здійснювалась роздрібна торівля через магазин з квітня місяця 2001 року.
Станом на 01.01.2003р. на підприємстві знаходиться 21 одиниця власних основних засобів, в тому числі 7 одиниць транспортних засобів.
Дані регістрів обліку основних засобів відповідають даним первинних документів. Норми амортизації на підприємстві застосовуються вірно.
Обсяг реалізації товарів і послуг в 2002 році склав - 170,0 тис.грн., в 2002 ропі -202,2тис.грн.
В 2001 році підприємство одержало прибуток в сумі 22.7 тис.гри., в 2002 році - 17.9 тис.грн.
Середньоспискова чисельність працівників станом на 01.04.02р. склала 37 чоловік, на 01.01.03р. - також 37 чоловік. Заборгованість по заробітній платі становить станом на 01.04.01р. - 7.3 тис.грн., станом на 01.01.03р. - відсутня. Під час перевірки прострочених сум дебіторської та кредиторської заборгованості не встановлено.
За 9 місяців 2002 poкy на розрахунковий рахунок підприємства поступили грошові кошти в сумі 130,5 тис.грн. а в 2003 році - 213,0 тис.грн. Кошти, одержані на розрахунковий рахунок використовувались в основному на погашення боргів перед постачальниками, на виплату заробітної плати, на сплату податків і зборів та інших обов'язкових платежів.
Джерелами погашення донарахованих сум по даному акту перевірки с самостійна
Скоригований валовий доход відображено у рядку 11 Декларації про прибуток підприємства (далі - Декларація), затвердженої Наказом державної податкової адміністрації України від 21.01.98р. № 37 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.02.98р. за № 9172534, поданої в державний податковий орган . у сумі:
за ІІ-й квартал 2001 р. - 59,9 тис.грн. Перевіркою встановлено, що фактична сума скоригованого валового доходу склала:
за ІІ-й квартал 2001р. - 59,9 тис.грн. в тому числі доходи від продажу товарів у (робіт.послуг) скласти- 59.9 тис.грн.
Перевіркою правильності віднесення витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах до валових витрат виробництва, обігу встановлено наступне: Загальна сума валових витрат відображена у рядку 32 Декларації у сумі:
за П-й квартал 2001р. - 28,4 тис.грн.
За даними документальної перевірки фактична сума валових витрат складає:
за ІІ-й квартал 2001р. - 28,4 тис.грн.
Перевіркою правильності визначення об'єкту оподаткування та обчислення суми податку на прибуток встановлено наступне.
Сума від'много значення об'єкту оподаткування. Ідо переноситься на наступні податкові періоди відображена у рядку 40 Декларації у розмірі:
за ІІ-й квартал 2001р.-26,9 тис.грн.(59,9-28,4-3,7-54,7).
За даними документальної перевірки фактична сума від'ємного значення об'єкту оподаткування склала - 26,9 тис.грн.
Проведноюперевіркою правильності нарахування прибуткового податку з громадян встановлено, що за період з 01.06.01р. по 01.01.03р. підприємством нараховано, 17294,9 грн. та перераховано 30066.94 гри прибуткового податку. Заборгованість по у заробітніій платі на 01.06.01р. склала 12594.09грн.
В процесі перевірки встановлено слідуюче:
1) По точному перерахунку за 2001 рік недоутримано 61.40 грн. прибуткового податку;
2) На ринку від 30.01.02р. не утримано 14. грн. прибуткового.
В податку ст.19 п.2б Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян донараховане 75,40 грн. прибуткового податку .
Сума єдиного податку, відображена у рядку 05 розрахунку сплати єдиного податку. затверджена наказом ДПА України 12.10.1999р. № 553, поданого до державного податкового фонду.
за ІІ-е півріччя 2001 року в сумі - 6,8 тис.грн.
за 2002 р. в сумі - 21,З тис.грн.
Перевіркою правильності визначення суми єдиного податку встановлено фактичну суму податку.
Засновником Підприємства являється:
- трудовий колектив малого підприємства зеленого будівництва.
Підприємство створено для здійснення підприємницької діяльної ті у сфері зеленого будівництва з метою одержання прибутку. Предметом діяльності Підприємства є:
- виконання робіт по озелененню території міста;
- вирощування та реалізація квітів, декоративних і плодових дерев і кущів та їж розсади і саджанців вазонкової продукції;
- виготовлення малих архітектурних форм (квіткові вази, паркові лавки, поребрики, урни для сміття; тощо);
- виготовлення будівельних матеріалів (шлакоблоків, цегли та інші);
- торгово-закупочна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність у сфері експертно-імпортних операцій.
Вищим органом управління Підприємством являються загальні збори працівників-садівників.
Загальні збори скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу в рік.
Кількість голосів кожного працівника-співвласника на зборах визначається пропорційно розміру його частки у статутному фонді відповідно до квоти - один голос - п'ятдесят мільйонів крб.
Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства:
Виключної компетенцією зборів е:
а/ визначення основних напрямків діяльності підприємства;
б/ внесення змін і доповнень до установчих документів?
в/ утворення, реорганізація та ліквідація філій і дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень;
г/ затвердження правил процедури та Інших внутрішніх документів Підприємства;
д/ затвердження угод на суму більше як два розміри статутного фонду;
е/ прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, при значення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
ж/ вирішення питання про придбання підприємством частки працівника -співвласника;
з/ обрання та відкликання директора І ревізійної комісії Підприємства;
і) внесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства;
ї/ встановлення порядку внесення додаткових внесків до статутного фонду1;
й/ визначення умов оплати праці посадових осіб Підприємства;
к/ прийняття до Підприємства та отключения з нього.
З питань зазначених в пунктах "а","б","в","е","к" рішення приймається одностайно,

 
 

Цікаве

Загрузка...