WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

державними, приватними і кооперативними підприємствами, іноземними фірмами, організаціями, а також окремими громадянами і тимчасовими трудовими колективами на виготовлення продукції, виконання робота послуг;
Підприємство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражі та третейському суді.
Статутний фонд Підприємства складається"з майна колективного підприємства "Зеленбуд" вартістю 1879 тис.грн., яке викуплено у фонду комунального майна Коломийської міської Ради Народних депутатів згіднодоговору купівлі-продажу державного майна від 27,06.96 р.
Майно Підприємства може поновлюватись за рахунок:
- грошових внесків працівників-співвласників;
- доходів від реалізації продукції та іншої господарське діяльності;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Викуплене працівниками та набуте за рахунок прибутку майно Підприємства являється спільною частковою власністю працівників-співвласників і заноситься на особовий рахунок кожного працівника-співвласника.
Кожний працівник-співвласник мае право на щорічне одержання частки дивідендів, розмір яких визначається в залежності від одержуваного Підприємством прибутку, частки внесеної до статутного фонду, стансу роботи на даному підприємстві.
Внески в статутний фонд вносяться співзасновниками в двотижневий термін з дня відкриття розрахункового рахунку Підприємства.
Підприємство може приймати основні фонди з балансу на баланс від інших підприємств, установ, організацій, а також має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям належні йому споруди, устаткування, транспортні засоби, Інвентар, сировину та списувати їх з балансу.
Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Підприємства не допускається.
Рішення Підприємства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєструй.
Підприємство з отриманого прибутку після оплати податків у бюджет та Інших обов'язкових платежів утворює такі фонди:
- фонд виробничого і соціального розвитку; .
- резервний фонд;
- фонд оплати праці;
- фонд валютних відрахувань.
Розмір названих фондів визначається Підприємством.
Підприємство самостійно встановлює форми і системи оплати праці.
Невикористані в біжучому році фонди переносяться на наступній дії і вилученню не підлягають.
Підприємство постачається як самостійна організація. Підприємство має право закуповувати обладнання, технічну документацію, прилади, матеріали, сировину, комплектуючі вироби, напівфабрикати, виробничі відходи та Інше:
- у фондових біржах України та Інших держав;
- у виробничих об'єднаннях, підприємствах, наукових, кооперативних і громадських організаціях в порядку укладення прямих договорів і угод;
- у оптових і роздрібних підприємствах України та інших держав;
- безпосередньо у населення, в т.ч, і по договірних цінах. Розрахунки можуть здійснюватися готівкою.
Підприємство має право реалізовувати продукцію та на давати послуги по діючих державних цінах І тарифах або договірних цінах;
Підприємство має право у встановленому законодавством порядку на зовнішньоекономічну діяльність, встановлювати прямі зв'язки з аналогічними підприємствами за кордоном.
Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється за рахунок власних засобів або взятих у позику.
Підприємство може закуповувати за кордоном за валюту та ввозити різноманітні товари для своїх працівників.
Підприємство має право створювати спільні підприємства із закордонними фірмами та організаціями, відкривати філіали, пред-ставництва, відділення з партнерами як на території України так і за її межами.
Підприємство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в установленому порядку, несе відповідальність за її достовірність.
Ревізія діяльності Підприємства проводиться за допомогою аудиторських служб раз у квартал.
Розглянемо матеріальний звіт колективного підприємства "Зеленбуд" на приклади випуску квітневої продукції - один з методів здійснення роздрібної торгівлі (див. табл. 2.1)
Табл.2.1.
Форма № 23-М
МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ
за жовтень 200 4 р.
приходу і витрати матеріальних цінностей по складу _________
Матеріально-відповідальна особа _______________
№ п/п Номенкла-турний номер Назва Од.
вим. Облікова ціна Залишок на 1.10.04 р. Прихід Розхід Залишок на 1.11.04 р.
к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума
1 Функція 7,00 10 70,00 7 49,00 3 21,00
2 Юстиція 6,00 8 48,00 30 180,00 28 168,00 10 60,00
3 Цикламен 16,00 10 160,00 5 80,00 5 80,00
4 Бегонія червона 6,00 2 12,00 10 60,00 7 42,00 3 18,00
5 Селогінелла 7,00 1 7,00 7 49,00 4 28,00
6 Ехіверія 7,00 10 70,00 10 70,00 7 35,00 5 35,00
7 Седум 5,00 10 50,00 5 10,00 8 40,00
8 Педаргонія 7,00 3 21,00 40 280,00 2 245,00 3 21,00
9 Земельна суміш 1,50 100 150,00 200 300,00 35 425,50 17 25,50
588,00 890,00 283 1102,50 328,50
При відпуску запасів у виробництво, їх продажу та іншому вибутті оцінка їх може здійснюватися за одним з таких методів (ПК)БО9):
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- собівартості останніх за часом надходження запасі (ЛІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.
П(С)БО9 визначено, що для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, повинне застосовуватися тільки один із наведених методів.
Підприємство має право вибрати один із варіантів методу оцінювання та обрати одну із систем списування: постійну (petua) або періодичну (periodical).
Розбіжності у двох системах списування - постійна або періодична - полягає у послідовності розрахунку таких двох елементів обліку, як визначення кредитового обороту та залишків на кінець періоду.
Якщо підприємство застосовує систему періодичного списування, то діє за такою формулою (див.рис.2.1).
+ - =
Рис.2.1 Формула визначення вартості матеріалів, яку належить списати
Якщо підприємство обрало систему постійного списування, то воно має діяти за також формулою (див. рис.2.2).
+ - =
Рис.2.1 Формула визначення залишків на кінець за даними розрахунку
Для відзначення залишку на 1.11.04 р. підприємство використовує таку формулу (див.рис.2.3).
+ - - =
Рис. 2.3. Розрахунок залишку товару на кінець місяця
+ - =
Рис. 2.4. Формувала розрахунку готівки на початок місяця
По даному

 
 

Цікаве

Загрузка...