WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

зосередила у своєму розпорядженні, тобто в бюджетній системі, 26,4 відсотка від загального обсягу фінансових ресурсів, то у 2001 році питома вага ресурсів, що зосередилися убюджеті, становила вже 41,3 відсотка, а в 2003 році зменшилась до 33,6 відсотка.
З урахуванням ресурсів, які зосереджуються в різних централізованих цільових фондах, держава спрямовувала у своє розпорядження в 2000 році 38,1 відсотка, у 2001 році - 55,1 відсотка, а в 2003 році - 51,2 відсотка.
Відповідно збільшувалася й частка фінансових ресурсів підприємницьких структур. Це позитивно вплинуло на економічні й соціальні процеси в господарстві, оскільки так були створені сприятливі умови для підприємницької діяльності та зменшилися обсяги втручання держави в процеси фінансового забезпечення розвитку економіки.
Вплив фінансів на процес розширеного відтворення починається з трансформації валового внутрішнього продукту у відповідні фонди. Саме тоді фінанси починають діяти як складова частина економічного механізму держави. Матеріальним носієм фінансових відносин виступають фінансові ресурси. І це виділяє фінанси із сукупності економічних категорій. Можна сказати, що фінанси як сукупність економічних відносин знаходять своє конкретне вираження у фінансових ресурсах, формою руху яких є фонди.
В економічній науковій та практичній літературі досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту та ролі у відтворювальному процесі. Багато визначень, що подаються в словниках та науковій літературі не відповідають сутності фінансових ресурсів або розкривають її не повністю.
Так, фінансово-кредитний словник за часів СРСР, визначає фінансові ресурси як сукупність фондів грошових засобів, що перебувають у розпорядженні держави, підприємств і організацій; створюються в процесі розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу."
Бірман О.М. характеризує фінансові ресурси як виражену в грошових коштах частину національного доходу, сконцентровану безпосередньо в державі чи підприємствах для використання на цілі розширеного відтворення і па загальнодержавні потреби.
Сичов М.Г. підкреслює, що фінансові ресурси як грошові нагромадження і гротові фонди створюються підприємствами, об'єднаннями, організаціями, державою в порядку розподілу іі перерозподілу суспільного продукту і національного доходу.
Гуйда Т.В. визначає фінансові ресурси як сукупність доходів, відрахувань та надходжень, що перебувають у розпорядженні підприємств, організацій та держави і спрямовуються па на задоволення суспільних потреб з метою розширення виробництва і зростання матеріального добробуту суспільства.
Дані визначення фінансових ресурсів вказують на місце створення ресурсів і належність їх до суб'єктів фінансових відносин. Але не вказується джерело їх створення та призначення.
Вітчизняний вчений Коробов М..Я. визначає фінансові ресурси як централізовані й децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу й перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту І національного доходу й призначаються для використання відповідно із завданнями соціально-економічного розвитку суспільства та окремих підприємств. В цьому визначені чіткіше вказується цільове призначення фінансових ресурсів, але не визначається джерело їх створення.
Щоб зрозуміти поняття "фінансові ресурси" необхідно виходити, перш за все, з терміну "ресурси". Слово "ресурси" походить від французького "rcssource", що означає - допоміжний засіб, тобто щось такс, що може бути використане з певного джерела (запаси, кошти, матеріали тощо) на певні цілі. В економічній теорії ресурси прийнято поділяти на чотири групи (див. Рис.1.2)
Рис.1.2. Складові ресурсів виробництва
Економічна категорія "ресурси" має радянських особливостей:
o потреба в ресурсах пов'язана з процесом суспільного виробництва та створення споживчої вартості;
o структура ресурсів динамічна й залежить від розвитку продуктивних сил і виробничих відносин;
o використання будь-якого виду ресурсів передбачає їх вартісне відтворення (ресурси із матеріально-уречевленої форми переходять у вартісну або фінансову).
Природні, матеріальні, трудові ресурси властиві будь-якому виробництву. Вони називаються "базовими". Фінансові ресурси виникли па ринковому "етапі розвитку суспільного виробництва. їх відносять до похідних.
Тому, враховуючи специфічність категорії фінансів, для визначення понятгя фінансових ресурсів можна навести ті критерії, яким воно повинно відповідати. А саме:
- джерело створення фінансових ресурсів;
- форма виявлення фінансових ресурсів;
- цільове призначення фінансових ресурсів.
Найбільш повне визначення фінансових ресурсів надає Павлюк К.В., характеризуючи їх як грошові нагромадження і доходи, які створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту і зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб. В цьому визначенні виражені економічна основа, зв'язок фінансових ресурсів з відтворювальними процесами, форми їх виявлення.
Фінансові ресурси, формою виявлення яких с фонди грошових коштів, мають наступні характерні ознаки:
o фінансові ресурси, як у статичному плані, так і під час руху завжди виражають відношення власності, тобто вони належать державі чи підприємствам, чи приватному сектору економіки, чи населенню;
o фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і певне цільове призначення;
o формування й використання фінансових ресурсів завжди має свою правову сторону і регламентується законодавчими та нормативними актами.
В економічній літературі зустрічаються різні визначення межі функціонування фінансових ресурсів. Поняття "грошові засоби" значно ширше, ніж "фінансові ресурси". Фінансові ресурси завжди виступають у грошовій формі. А грошові засоби стають фінансовими ресурсами тоді, коли вони акумулюються у відповідних фондах, які мають певний порядок створення і використання.
Характерною рисою фінансових ресурсів с тс, що вони, на відміну від грошових засобів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявні можливості економічного і соціального розвитку.
Фінансові ресурси властиві всім суб'єктам фінансових відносин. До фінансових ресурсів держави входять ресурси всіх секторів економіки:
- державного сектору;
- підприємств;
- громадських організацій;
- приватного сектору.
У кожному секторі економіки фінансові ресурси визначаються за рівнями управління.
В державному секторі до складу фінансових ресурсів входять:
1) ресурси державного бюджету;
2) ресурси .місцевих бюджетів;
3) ресурси державних фінансових інститутів;
4) ресурси міністерств,

 
 

Цікаве

Загрузка...