WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

Аналіз фінансових ресурсів підприємства (на прикладі колективного підприємства «Зеленбуд» - Курсова робота

окремих завдань фінансової політики господарюючого суб'єкта. При цьому розрізняють забезпечувальну і регулятивну його дію. Забезпечувальна дія проявляється у встановленні джерел фінансування, тобі о покриття повсякденних потреб і характеризує пасивний вплив фінансового забезпечення. Регулятивна дія здійснює вплив через виділення достатніх коштів та через конкретну форму фінансового забезпечення і характеризує активний вплив фінансового забезпечення. В цілому ж дія фінансового механізму спрямована на реалізацію економічних інтересів учасників фінансових відносин.
Вона мас наступні напрямки свого прояву:
o за допомогою фінансових інструментів встановлюються певні пропорції розподілу доходів, які впливають на забезпеченість фінансовими ресурсами;
o за допомогою встановлення певних пропорцій розподілу доходів встановлюється відповідна система реалізації економічних інтересів.
Фінансове забезпечення та фінансове регулювання здійснюється за допомогою фінансових інструментів, які в свою чергу мають свої важелі впливу. Елементи фінансових інструментівподіляються на:
o первинного впливу, то діють у процесі вилучення частини доходів (податки, внески, відрахування);
o вторинного впливу, то діють шляхом збільшення доходів (банківські позички, бюджетні субсидії").
Дія фінансових інструментів здійснюється на основі:
o загального підходу, характерного для всіх суб'єктів фінансових відносин (єдиний рівень оподаткування, кредитування, фінансування);
o селективного, диференційованого підходу.
При здійсненні ефективної фінансової політики перевага надається селективному підходу.
Важелі впливу на соціально-економічний розвиток підприємства визначають характер дії фінансових інструментів, коригують, що дію та поділяються па:
o за напрямом дії стимули, санкції;
o за видами - норми й нормативи;
o за методологічними засадами -- умови і принципи формування доходів, нагромаджень і фондів; умови і принципи фінансування і кредитування.
В теорії фінансів система фінансових індикаторів включає:
o фінансові категорії;
o фінансові показники;
o фінансові коефіцієнти.
Застосовування фінансових категорій як фінансових індикаторів не є доцільним, тому що вони відображають лише наукову абстракцію реальних економічних відносин, тобто чисто теоретичні поняття і не можуть використовуватись як інформаційна база. Фінансові показники підприємства характеризують кількісну сторону фінансових відносин і показують обсяги фінансових операцій, що дозволяє оцінити масштаби фінансової діяльності. Фінансові коефіцієнти це відносні фінансові показники, які виконують оцінюючу функцію, тобто дають можливість оцінювати фінансову діяльності. Саме вони можуть виступати у ролі фінансових індикаторів, якщо при їх визначенні виконуються вимоги повноти, достовірності та своєчасності.
Отже, по-перше, фінансовий механізм - це складна система, яка дозволяє управляти фінансовою діяльністю. По-друге, це механізм, який дозволяє розв'язувати практично всі проблеми, але слід враховувати, що ролі, фінансів у відносинах розподілу вторинна і основне регулювання здійснюється у сфері виробництва. Таким чином, фінансовий механізм с способом організації фінансів.
ВИСНОВКИ
З наведеного вище матеріалу можна зробити такі висновки: Фінансові ресурси - це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення і та задоволення інших суспільних потреб. Однією з найважливіших умов розкриття змісту й призначення фінансових ресурсів є виявлення їхнього взаємозв'язку І з вартісною структурою валового внутрішнього продукту.
Фінансові ресурси є об'єктивно необхідною умовою процесу відтворення на всіх його стадіях, однак формування кінцевої структури відтворення досягається на стадії розподілу, де формуються пропорції між фондами відшкодування, споживання й нагромадження, здійснюється розподіл доходів між підрозділами суспільного виробництва, галузями господарства, соціальними групами, безпосередніми виробниками матеріальних благ. Питома вага фінансових ресурсів у ВВП за роки незалежності зменшилася з 93.8% до 72.1%. Незважаючи на загальну позитивну значимість цієї тенденції до зниження, такі різкі коливання мають негативні наслідки для розвитку макроекономічних процесів і призводять до механічного руйнування фінансових пропорцій, які утворилися господарюючими суб'єктами попереднього часу та є фактором щодо поглиблення фінансової кризи, зокрема кризи неплатежів.
Найвищу питому вагу в структурі джерел фінансових ресурсів держави в 2004 р. займали прямі й непрямі податки - їх частка склала 24.5% загального обсягу фінансових ресурсів. Друге місце в структурі джерел фінансових ресурсів держави займав прибуток - 22,4%. В структурі використання фінансових ресурсів, найвищу питому вагу мають витрати на соціальні потреби (на соціальну сферу за рахунок бюджету й господарських структур та на соціальні гарантії населенню).
Починаючи з 1999 року їх частка неухильно зростає. Якщо y1999 p. вона становила 33,8%, то у 2004 р. - вже 45,8%).
Баланс фінансових ресурсів і витрат в державі - це комплексний документ-прогноз, в якому відображається обсяг утворюваних фінансових ресурсів та їх використання в усіх секторах економіки.
Був проведений аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства "Зеленбуд". За даними розрахунками підприємства є рентабельним та в результаті своєї діяльності отримує прибуток.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (добрати)
Балабанов А., Балабанов И. Финансы. -С-Пб, 2000. -192 с.
Бескид Й.М. Державний бюджет України. // Методичні
рекомендації. - Тернопіль, 1996.
Василик О.Д. Теорія фінансів. -К: Ніос, 2000. -416с.
Кириленко О.П. Фінанси. -Тернопіль, 1998. -с.165 с.
Кульчицький М.І. Проблеми та шляхи удосконалення бюджетної
системи України. // Регіональна економіка, №1, 2000.
Опарін В.М. Фінанси. -К, 1999. -164 с.
Симоненко В. Удосконалення фінансово-економічної бази
бюджетів України. // Економіка України, №3, 2000.
Статистичний щорічник України за 1999 рік. -К., 2000 р.
Теория финансов: учебное пособие / Под ред. М.Е. Заяц, М.К.
Филенко. -Минск: Вышейшая школа, 1997.
Финансы / Под ред. A.M. Ковалевой. -М.: Финансы и статистика,
1996.
Финансы /Под общ. ред. Л.А. Дробозиной. -М.: Финансы, Юнити,
2000.-527 с.
Финансы и кредит. Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Казака. -
Екатеринбург, 1994
Финансы. Учебник для вузов /Под общ. ред. Л.А. Дробозиной. -
М.: Финансы и статистика, 1995.
Додаток А
Взаємозв'язок фінансових ресурсів із вартісною структурою внутрішнього валового продукту

 
 

Цікаве

Загрузка...