WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні аспекти проблеми державного боргу - Курсова робота

Теоретичні аспекти проблеми державного боргу - Курсова робота

кодексів, а також повного переходу на казначейську систему;
- зміни структури державного боргу і переведення його на більш довгострокове обслуговування;
- відмови від існуючої практики прийняття разових рішень, не підпорядкованих єдиній політиці державних запозичень;
- зменшення обсягів іноземних кредитів, гарантованих урядом (повної відмови від подібної практики), забезпечення умов і сприяння самостійному виходу вітчизняних підприємств на міжнародні фінансові ринки для залучення інвестицій;
- запровадження системи управління внутрішнім державним боргом (як системи заходів, пов'язаних із випуском та погашенням державних боргових зобов'язань, визначенням відсоткових ставок і виплатою доходів по державних цінних паперах, проведенням конверсій і консолідацій, установленням ліміту боргу тощо), яка б дозволила приймати рішення скоординовано і зважено, з урахуванням ситуації, що склалась у фінансовій сфері.
Усе вищевикладене дає підстави говорити про необхідність продуманого комплексного вирішення проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу з метою запобігання можливим загрозам фінансовій безпеці України, створення дієвої системи управління бюджетним дефіцитом і державним боргом як обов'язкового атрибута державних фінансів.
Список використаної літератури
1. Барановський О. Боргова безпека // Банківська справа.- 1998.- № 4.- с. 60-64; 1999.- № 1.- с. 28-32.
2. Бюджетна система України. - К.: НІОС, 2000. - 396 с.: іл., табл.
3. Василишин Р. Взаємозвязок бюджетного дефіциту і державного боргу України // Вісник УАДУ. - 1999. - №4. - С.200-207.
4. Василишин Р. Вплив боргової кризи на бюджетну політику України // Вісник УАДУ. - 2000. - №2. С.79-83.
5. Василишин Р. Державний борг України та управління ним. Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. - Випуск 1. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - С.165-168.
6. Василишин Р. До проблеми управління державним боргом України. Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. -Випуск 2. Частина 1. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - С.6-9.
7. Василишин Р. Методика аналізу державного боргу України // Вісник УАДУ. - 2000. - №1. С. 79-85.
8. Вахненко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки. - К.: Альтерпресс, 2000. - 151 с.: іл., табл.
9. Держава не буде донором корумпованих хапуг. Виступ Президента України Леоніда Кучми на розширеному засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 14 грудня 1999 р. // Урядовий кур'єр.- 16 грудня 1999 р.- № 236.
10. Деркач H.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесс в Украине. - Дніпропетровськ: Пороги, 1995. - 256 с.: ил., табл.
11. Єпіфанов А.О. та ін. Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наук. думка, 1997. - 301, [1] с.
12. Казначейська система виконання бюджету. - К., 2000. - 31, [1] с., включ. обкл.
13. Козюк В. В. Макроекономічний аналіз зовнішнього боргу України за ринкової трансформації // Вісник ТАНГу. - 2000. - Вип. 7. - С. 29-37.
14. Козюк В. В. Проблема державного боргу в перехідній економіці України // Фінанси України. - 1999. - №5. - С. 85-94.
15. Козюк В. В. Співробітництво з міжнародними фінансово-кредитними організаціями в системі трансформації економіки України // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. - Вип. 5. - Львів: Інтереко, 1999. - С. 108-116.
16. Козюк В. В. "Проблема Барро-Рікардо" з позиції аналізу державного боргу в перехідній економіці // Вісник ТАНГу. - 1999. - Вип. 6. - С.24-29.
17. Козюк В. В. До питання про основні орієнтири менеджменту державної заборгованості України // Вісник ТАНГу. - 1999. - Вип. 5. - С. 107-110.
18. Козюк В. В. Закономірності розвитку грошового сектора трансформаційної економіки під впливом державних запозичень // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки (приклад України): Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. - К.: Київський ун-т імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 1999. - Модуль II (Ч.1).- С.41-46.
19. Козюк В. В. Критерії європейської конвергенції як виклик політиці управління державним боргом у перехідній економіці України // Економічна система України: Європейський вибір: Матеріали міжнарод. наук. студ.-асп. конф. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка. - 2000. - С. 57-58.
20. Козюк В. В. Муніципальна позика як засіб дефіцитного фінансування місцевих бюджетів при розв'язанні соціальних проблем // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціальні аспекти регіональної політики: (Щорічник наукових праць). - Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, - 1999. - Вип. 9. - С. 443-449.
21. Козюк В. В. Проблема вибору стратегічних орієнтирів управління державним боргом у трансформаційній системі України // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнарод. конгресу укр. економістів: В 2-х частинах. - Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2000. - С.234-236.
22. Козюк В.В. "Ефект витіснення" як наслідок державного боргу в перехідній економіці України // Вісник ТАНГу. - 2000. - Вип. 9. - С.132-138.
23. Козюк В.В. Державний борг України у перехідній економіці. - Дис.на здоб.наук.ступ.канд.екон.наук за спеціальністю 08.01.01. - економічна теорія - Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2000. -
24. Козюк В.В. Євроринок як джерело позик для країн з перехідною економікою // Економіка України. - 1999. - №9. - С. 22-30.
25. Крисюк В.І. та ін. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери. - К., 1999. - 149 с.: табл.
26. Лисицький В., Руднєв О., Лисицький І. Гроші і борги економіки України // Схід.- 1999.- № 7.- с. 6-7.
27. Мунтіян В. І. Економічна безпека України.- К.: КВІЦ, 1999.- с. 80.
28. Новицький В.Є., Плотніков О.В. Динаміка зовнішніх боргових зобов'язань України. - К.: Політ. думка, 2000. - 330 с.: табл.
29. Опарін В.М. та ін. Бюджетна система. - К., 2000. - 204, [1] с.: табл.
30. Принципи бюджетної політики. - Ужгород: Б. в., 1995. - [87] с.: іл., табл.
31. Розпутенко І.В. Бюджетний процес. - К., 1997. - 54, [3] с.
32. Титова И. Если инвесторы бегут с экономического корабля, значит, он тонет // Деловые ведомости.- 8 мая 1997 г.
33. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А. Зіденберга і Л. Хоффманна.- К.: Фенікс, 1998.- с. 60.
34. Фінансово-бюджетна політика держави. - Ужгород, 1996. - 39, [10] с.: табл.
35. Формування бюджету України та бюджетно-податкова політика у 1999-2001 pp.. -

 
 

Цікаве

Загрузка...