WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для отримання прибутку, а також для перевірок із питань обчислення та сплати податків.
Порядок складання бухгалтерської звітності та подання статистичної звітності визначається Законом України "Про державну статистику" (в новій редакції від 13.07.2000 р.) та відповідними П(С)БО. Аудиторська перевірка звітності підприємств регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.0J.1993 р. зі змінами 1997р. Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності підприємств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки.
Фінансова політика держави у сфері оподаткування конкретизується у спеціальних актах податкового права,серед яких, найбільш суттєве значення для підприємств мають Бюджетний кодекс України, Закони України "Про оподаткування прибутку підприємств ", "Про податок на додану вартість ", "Про плату за землю ", "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", Декрети Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір", "Про місцеві податки та збори" з наступними змінами та доповненнями та ін. Кожний з перелічених законодавчих актів конкретизує певні аспекти державної податкової політики. Так, зокрема, сплата підприємством таких обов'язкових податків як податок на прибуток та податок на додану вартість регламентуються окремими законодавчими актами. Закони України "Про оподаткування прибутку підприємств " та "Про податок на додану вартість" визначають платників податку, об'єкти оподаткування, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.
В цілому, характеризуючи податкове законодавство в Україні, слід відмітити його недосконалість і нестабільність, великий податковий тиск на підприємців і у зв'язку з цим неможливість формування власних фінансових ресурсів підприємств, достатніх для розширеного відтворення їх виробничих фондів. В ситуації, яка склалась на сьогоднішній день, навіть маючи високий рівень доступу до інформації, дуже важко прослідкувати за всіма змінами у податковому законодавстві і відреагувати на них належним чином. Так, наприклад, за період з 1991 р. неодноразово змінювалась система оподаткування прибутку підприємств. Податок на доход та податок на прибуток змінювали один одного тричі. За таких умов дуже важко здійснювати фінансове планування і прогнозування, гарантувати стабільність фінансової діяльності підприємства.
Взагалі сучасна податкова система містить багато протиріч, є громіздкою і непрозорою, що в свою чергу ускладнює ведення податкового обліку і в деякій мірі провокує поглиблення "тінізації" національної економіки. В результаті високого податкового тиску вимиваються власні оборотні кошти, погіршується фінансовий стан підприємств, збільшується розмір кредиторської та дебіторської заборгованості, що може призвести до їх банкрутства, якщо не вжити антикризових заходів. Дані заходи, а також дії підприємства при неможливості відновлення фінансової стабільності регламентують Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", прийнятим в грудні 1999 р.
Таким чином, реформування податкової системи є однією з нагальних проблем удосконалення правової бази фінансового менеджменту. Особливо актуальним для України є прийняття нового податкового кодексу, який би виправив суттєві недоліки існуючого податкового законодавства, зменшив податковий тиск на суб'єктів підприємництва, урегулював кількість податків та спростив порядок їх справляння. Можливі критерії удосконалення податкової системи та формування ефективної податкової політики в Україні проілюстровані на рис. 2.1.
Водночас, з метою підвищення дієвості податкового механізму необхідно в більшій мірі задіяти стимулюючу функцію податків через систему таких пільг як зміна об'єкту оподаткування, зменшення бази оподаткування, диференціація податкових ставок, запровадження спеціального податкового режиму тощо. В цьому випадку будуть створені правові передумови для проведення на підприємствах ефективної податкової політики, спрямованої на збільшення фінансових ресурсів суб'єктів господарювання.
2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗЕЛЕНБУД" ЗА 2002-2004 РР.
2.1.Характеристика фінансових ресурсів "Зеленбуду" за 2002-2004 рр.
Колективне підприємство "Зеленбуд"! 5.08.96р. зареєстроване рішенням Коломийської мінської ради № 136, форма власності колективна.
Взяте на податковій облік 15.08.96р. Коломийською об'єднаною державною податковою інспекцією.
Ідентифікацій код платника податків за СДРПОУ: 20532360.
За період з 01.04.01р. по 01.01.2003р. підприємство перше півріччя 2001 року було на загальній системі оподаткування, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 13129135. індивідуальний податковий номер платника ПДВ-205323609173. З другого півріччя 2001 року КП "Зеленбуд" перейшло на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності і обрало ставку єдиного податку - 10 відсотків. З 01.07.01р. підприємство не є платником податку на додану вартість.
Місцезнаходження підприємства відповідно до установчих документів: м. Коломия, пул. Староміська .90. Телефон № 2-67-80.
Статутний фонд на момент створення підприємства відповідно до установчих документів складає 187.9тис.грн.
Засновником підприємства є трудовий колектив.
КП "Зеленбуд" не є засновником (учасником) акціонером іншого суб'єкта підприємницької діяльності.
Структурні підрозділи відсутні.
Підприємство "Зелендуб" є колективне підприємство, засноване на колективній власності, являється юридичною особою, має самостійний балансу здійснює господарську та іншу діяльність від свого імені на принципах повного господарського розрахунку, має круглу печатку кутовий і прямокутний штампи з своєю назвою та розрахункові і інші рахунки в установах банків України та інших держав.
Підприємство набуває права юридичної особи з моменту реєстрації у виконкомі Коломийської міської Ради народних депутатів.
Підприємство відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном, на яке згідно діючого законодавства може бути звернено стягнення. Підприємство не відповідає по зобов'язаннях працівників співвласників і держави, а працівники-співвласники і держава не відповідають по зобов'язаннях Підприємства.
Підприємство у своїй діяльності керується діючим законодавством і цим Статутом.
Підприємство може:
- відкривати свої філії, магазини, кафе та бари на території України та поза її межами;
- вступати в господарські товариства,

 
 

Цікаве

Загрузка...