WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

Аналіз фінансових ресурсів колективного підприємства “Зеленбуд” - Дипломна робота

фінансування заходів із ліквідації стратегічних озброєнь та заходів, визначених Національною програмою поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; на відшкодування сільськогосподарським та переробним підприємствам власних коштів, використаних на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення; витрати на викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року; витрати на індексацію вкладів населення в установах Ощадбанку; на створення резервного фонду Кабінету Міністрів України та інші.
Після виконання розрахунків показників балансу в розрізі окремих статей доходів та витрат визначається їх взаємозв'язок, тобто збалансованість показників, для чого до схеми балансу долучаються показники перевищення доходів над витратами або витрат над доходами.
Поняття "фінансовий механізм" полягає в тому, що його розуміють як сукупність метолів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток. Даний підхід відображає зовнішню дію функціонування фінансів, характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу держави па економіку країни. Завдяки такому аспекту суті фінансового механізму необхідно чітко визначити його складові, його структуру.
У дослідженнях провідних західних вчених фінансовий механізм не виділяють як відокремлене явище, але всебічно і ґрунтовно досліджують фінансові методи впливу на економіку і суспільство.
В економічній літературі країн СНД переважає перший підхід до визначення фінансового механізму як способу організації фінансових відносин (Дробозіна Л.А., Родіонова В.М.), який складається з елементів та інструментів впливу. А російський економіст Сенчагов В.К.,проводячи чітку структуризацію фінансового механізму, вважає, що фінансово-кредитний механізм включає три підсистеми:
o фінансово-кредитне планування;
o фінансово-кредитні важелі;
o організаційні структури і правовий режим фінансово-кредитної системи.
Структура фінансового механізму, розроблена В.К. Сенчаговим, досип, чітко відображає домінант адміністративного управління економікою. Розробити на такій основі систему макро-економічного регулювання і фінансової стабілізації в Україні практично неможливо.
Вітчизняний вчений Опарін В.М. визначає фінансово-кредитний механізм як сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу па соціально-економічний розвиток суспільства.
Українські вчені Федосов В.М., Опарін В.М., Огородник С.Я. вважають, що фінансово-кредитний механізм включає дві підсистеми (фінансово-кредитне забезпечення і фінансово-кредитне регулювання), а також організаційні структури і важелі впливу.
Структура фінансового механізму, що розроблена українськими вченими, в цілому логічна, але водночас вона потребує певних уточнень і подальшого розвитку.
Так, Льовочкін С.В. пропонує замість терміну "фінансово-кредитний механізм" використовувати "фінансовий механізм", тому що кредит визначається як складова фінансів, кредитна система - як частина фінансового ринку, який відноситься до фінансової системи, а дії фінансів і кредиту мають єдиний механізм впливу.
Враховуючи, що фінансовий механізм дає уявлення за допомогою чого можна здійснити фінансовий вплив і повинен показувати, як це зробити, то у складі фінансового механізму доцільно виділяти фінансові інструменти, за допомогою яких реалізуються прийняті рішення та фінансові індикатори, що достовірно відображають стан суб'єкта фінансових відносин.
В узагальнюючому вигляді за Льовочкіним С.В. можна навести наступне визначення фінансового механізму - це сукупність методів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток і система фінансових індикаторів та фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив.
Структура фінансового механізму може бути представлена на схемі (див. рис. 3.1.)
Рис.3.1. Структура фінансового механізму
Слід зазначиш, що загалом серед українських вчених Існує чітка позиція щодо визначення фінансовою механізму підприємства та його складових, якщо поза увагою лишити центральну складову механізму економічний інтерес учасників фінансових відносин та її присутність у кожній складовій механізму (крім фінансових індикаторів).
Фінансове забезпечення полягає у виділенні певної суми фінансових ресурсів па розв'язання окремих завдань фінансової політики господарюючого суб'єкта. При цьому розрізняють забезпечувальну і регулятивну його дію. Забезпечувальна дія проявляється у встановленні джерел фінансування, тобі о покриття повсякденних потреб і характеризує пасивний вплив фінансового забезпечення. Регулятивна дія здійснює вплив через виділення достатніх коштів та через конкретну форму фінансового забезпечення і характеризує активний вплив фінансового забезпечення. В цілому ж дія фінансового механізму спрямована на реалізацію економічних інтересів учасників фінансових відносин.
Вона мас наступні напрямки свого прояву:
o за допомогою фінансових інструментів встановлюються певні пропорції розподілу доходів, які впливають на забезпеченість фінансовими ресурсами;
o за допомогою встановлення певних пропорцій розподілу доходів встановлюється відповідна система реалізації економічних інтересів.
Фінансове забезпечення та фінансове регулювання здійснюється за допомогою фінансових інструментів, які в свою чергу мають свої важелі впливу. Елементи фінансових інструментів поділяються на:
o первинного впливу, то діють у процесі вилучення частини доходів (податки, внески, відрахування);
o вторинного впливу, то діють шляхом збільшення доходів (банківські позички, бюджетні субсидії").
Дія фінансових інструментів здійснюється на основі:
o загального підходу, характерного для всіх суб'єктів фінансових відносин (єдиний рівень оподаткування, кредитування, фінансування);
o селективного, диференційованого підходу.
При здійсненні ефективної фінансової політики перевага надається селективному підходу.
Важелі впливу на соціально-економічний розвиток підприємства визначають характер дії фінансових інструментів, коригують, що дію та поділяються па:
o за напрямом дії стимули, санкції;
o за видами - норми й нормативи;
o за методологічними засадами -- умови і принципи формування доходів, нагромаджень і фондів; умови і принципи фінансування і кредитування.
В теорії фінансів система фінансових індикаторів включає:
o фінансові категорії;
o фінансові показники;
o фінансові коефіцієнти.
Застосовування фінансових категорій як фінансових індикаторів не є доцільним, тому що вони відображають лише наукову абстракцію реальних економічних відносин, тобто чисто теоретичні поняття і не можуть використовуватись як інформаційна база. Фінансові показники підприємства характеризують кількісну сторону фінансових відносин і показують обсяги фінансових операцій,

 
 

Цікаве

Загрузка...