WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналітичне дослідження інвестицій - Реферат

Аналітичне дослідження інвестицій - Реферат

влади.
Після прийняття позитивного рішення місцевих територіальних органів про відведення земельного майданчика інвестор повинен укласти з місцевим підрозділом архітектурно-планувального управління договір на складання і видачу архітектурно-планувального завдання і відведення майданчика під забудову в натурі. Через вилучення земельного майданчика у попереднього землекористувача можуть виникнути певні збитки. Для визначення та відшкодування цих збитків утворюється комісія під головуванням державного інспектора з використання та охорони земель, яка складає відповідний акт.
Після узгодження проекту відведення земельного майданчика з органами місцевої влади та підпорядкованими їм установами землеупорядкування, санітарного, природоохоронного та архіте- ктурного нагляду проект надходить до місцевої Ради народних депутатів, яка приймає рішення про надання земельної ділянки під забудову.
Завершальним етапом відведення землі е перенесення наданої земельної ділянки на місцевість і закріплення її межовими знаками. Після цього складається акт про перенесення земельної ділянки в натуру, доякого додається план земельної ділянки.
Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту
Фінансова здійснюваність проекту - це ключовий критерій для інвестора. Всі інші цілі, що переслідуються ним, вторинні і не становлять інтересу без досягнення головної мети - достатньо високого прибутку як на сукупний капітал, так і на власний й оплачений акціонерний.
Оцінка фінансової здійснюваності проекту повинна виконуватися таким чином, щоб усі учасники фінансування одержали вичерпну інформацію про свої частки в загальній сумі майбутнього прибутку від реалізації проекту, а також про можливі втрати внаслідок інвестиційних ризиків.
Головний інструментарій, що застосовується при оцінці проектів, такий:
o фінансові показники здійснюваності проекту;
o показники економічної ефективності;
o аналіз чутливості;
o аналіз беззбитковості;
o оцінка ймовірності;
o економічна оцінка проекту.
Якщо проект здійснюється на діючому підприємстві, то джерелами інформації для його оцінки є: балансовий звіт підприємства (компанії"), звіт про прибуток і збиток (чистий дохід), звітний і прогнозний грошовий потік (графік надходження реальних коштів).
Найбільш характерними показниками фінансової здійснюваності проектів є: коефіцієнт співвідношення довгострокових запозичених коштів та акціонерного капіталу; коефіцієнт покриття;
коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт покриття довго-строкових зобов'язань; коефіцієнт співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості повинен виконуватися в динаміці. Зміна цього показника зумовлюється низкою чинників: зростанням запасів незавершеного будівництва; збільшенням рахунків до сплати; емісією нових позичкових забов'язань і неповним їх розміщенням; скороченням ліквідних ресурсів; відмовою банку надавати нові позики.
Показники економсічної ефективності вимірюються щодо відповідних вкладень капіталу:
" відношенням чистих потоків рекальних грошей до сплати корпоративногь податку;
" те смае, але після сплати податку;
" відношенням прибутку (з урахуванням відсотків, що сплачуються по заборгованості);
" відношенням валового внутрішнього прибутку до річногоь ообсягу продаж.
Індекс дохідності (коефіцієнт чистого дисконтованого доходу) - це співвідношення чистого дисконтованого доходу і дисконтованої вартості інвестицій (дисконтована норма прибутку), що викоритсовується для порівняння альтернативних проектів:
1Д=ЧДЦ : ДВІ,
де ІД - індекс дохідності;
ЧДД- чистий дисконтований дохід;
ДВІ -дисконтована вартість інвестицій. Якщо період будівництва не перевищує одного року, вартість інвестицій не слід дисконтувати.
Капіталоозброєність (КО) - співвідношення між початковим обсягом інвестицій і кількістю працюючих. Показник характеризує інтенсивність виробництва і тісно пов'язаний з іншим показником - механоозброєністю (МО), тобто вартістю активної частини основних фондів у розрахунку на одного працюючого.
Ці показники безпосередньо впливають на частку трудовитрат у собівартості продукції:
КО=ОІ:КП;
МО=АФ:КП,
де КО - Капіталоозброєність;
01 - початковий обсяг інвестицій;
КП - кількість працюючих;
МО - механоозброєність;
АФ - активні фонди.
Коефіцієнт оборотності капіталу (КО) обчислюється за формулою:
КО=ОР:ОК,
де ОР - обсяг реалізації продукції;
OK- середній розмір оборотного капіталу за певний період обігу (рік, квартал).
Показник характеризує кількість оборотів оборотного капіталу за певний період.
Головним інструментом, що визначає міру впливу на здійснюваність проекту, є аналіз чутливості. Він виконується за сценарієм, відповідно до якого кожній складовій критичної змінної надаються різні значення параметрів кількості і ціни, що дозволяє виявити міру впливу цих складових на одиницю критичних змінних. Таким чином визначають домінуючі статті витрат в інвестиційних, виробничих і реалізаційних витратах, які справляють найбільший вплив на розмір і структуру грошових потоків і формують масу прибутку або доходу.
Результатом аналізу чутливості є визначення беззбитковості проекту, яка характеризується рівновагою обсягів продаж і відповідних витрат (інвестиційних і виробничих). Таку рівновагу називають точкою беззбитковості. В цій точці фірма працює беззбиткове.
Беззбитковість досягається за такого рівняння:
або
де ЦО - ціна одиниці продукції;
ПВ - поточні змінні витрати у складі собівартості одиниці продукції;
OB - обсяг виробництва в натуральних одиницях;
HBpf - річна величина постійних витрат. Для групи виробів беззбитковість визначається шляхом підсумовування всіх витрат на кожний вид товару і зіставлення їх п сумарним обсягом продаж:
де / - вид товару в групі п.
Аналіз чутливості і беззбитковості дозволяє виявити домінуючі змінні і, варіюючи їх складовими, оцінити проект з точки зору доцільності здійснення інвестицій. Передумовами такого аналізу є стабільна соціально-економічна обстановка в країні і цивілізоване конкурентне середовище.
На будь-якій стадії життєвого циклу інвестицій значення до-'інуючих змінних можуть суттєво відхилятися від передбачених проекті. Більше того, можуть виникати нові

 
 

Цікаве

Загрузка...