WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетна система Франції - Реферат

Бюджетна система Франції - Реферат


Реферат
на тему:
"Бюджетна система Франції"
1. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ФРАНЦІЇ В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ. СТАДІЇ СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
2. ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ
3. ДИРЕКЦІЯ - ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ЛАНКА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ
4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Місце державного бюджету Франції в фінансовій системі.
Стадії складання державного бюджету
Фінансова система Франції має багато лонк, але відрізняється високим ступенем централізації. Центральний бюджет (загальний бюджет, приєднані бюджети різних державних організацій, спеціальні рахунки казначейства) акумулює приблизно 80% усіх доходів і витрат фінансової системи Франції.
На частку державного бюджету припадає 47% місцевих бюджетів, 9 фондів соціального страхування, 40% державних підприємств і приблизно 4% усіх засобів Фінансової системи. Через бюджетну систему Франції перерозподіляється приблизно 20% ВНП і 50% Національного Доходу.
Бюджетний процес у Франції має 4 стадії і продовжується більш 3-х років.
Перша стадія - Складання проекту бюджету, здійснюється під контролем Міністерства економіки і Фінансів (МЕФ). Протягом 9 місяців кожне міністерство і відомство, керуючись інструкціями і контрольними цифрами складає свій кошторис.
Франція використовує програмно-цільовий метод розробки бюджету, отримавший назву "раціоналізація вибору бюджетних рішень". Проект бюджету після схвалення урядом направляється в парламент.
Друга стадія - розгляд і твердження бюджету, триває приблизно 3 місяці. Проект бюджету розглядається у фінансовій комісії кожної палати. Спочатку обговорюється в нижній палаті (національні збори), після передається у верхню палату (сенат).
Якщо проект бюджету після двох спільних обговорень обома Палатами не одержав схвалення, то президент може своїм указом оголосити бюджет законом.
Третя стадія - виконання бюджету, називається фінансовим роком, і в Франції збігається з календарним. Дохідна частина виповнюється через розгалужену мережу фінансових агентів. Виконанню видаткової частини бюджету передує процедура розподілу засобів.
Касове виконання здійснюється через систему казначейських кас. Вони мають поточні рахунки в Банку Франції, роблять розрахунково-касові бюджетні операції.
Четверта стадія - починається після закінчення бюджетного року - складання МЕФ звіту про виконання бюджету.
У ході бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль. Спеціальним органом державного контролю є рахункова палата. На який покладені функції попереднього, поточного і наступного контролю.
Центральний бюджет поділяється на 2 розділи: 90% - операції остаточного характеру (безповоротне фінансування), що підрозділяються на поточні, цивільні, капітальні і військові витрати. 10% - операції тимчасового характеру (кредити).
Більшість дослідників сходиться в думці про негативний вплив на французьку економіку експансіоністської бюджетної політики.
Значний приплив державних засобів у націоналізовані промислові компанії не забезпечив очікуваного збільшення інвестицій. Унаслідок цього, державний сектор не зміг зіграти очікувану від його роль каталізатора економічного відродження.
2. Організація бюджетної системи Франції
В Франції немає єдності бюджетної системи. Кожен бюджет формально відособлений. У дійсності існує відома централізація: бюджети нижчестоящих адміністративних одиниць затверджуються виконавчої владою вищестоящої ланки.
Фінансове підпорядкування місцевих органів забезпечується системою державних субсидій і позик, а також надбавками до центральних податкам. Засобу місцевих органів влади зберігаються на рахунках органів казначейства. Це дає можливість центральному уряду контролювати фінансову діяльність місць. Випуск місцевих позик також вимагає схвалення держави.
Державний бюджет Франції є основною ланкою фінансової системи: на його частку приходиться половина усіх фінансових ресурсів держави , у цілому державний бюджет не затверджується законодавчою владою, а щорічно складається як допоміжний документ, що механічно поєднує загальний бюджет, численні спеціальні рахунки казначейства і приєднані бюджети.
Доходи бюджету:
-прямі податки 36%
-непрямі податки 59,2%
-неподаткові надходження 4,8%
головними доходами бюджету є податки. Податкова система включає прямі і непрямі податки і внески на соціальне страхування .непрямі податки відіграють ведучу роль. У країні діють три види непрямих податків (акцизи, мита, фіскальні монопольні податки). Але вирішальне значення належить універсальному акцизу -податку з обороту, який функціонує як ПДВ.
Спеціальні фонди являють собою сукупність грошових ресурсів місцевих органів, що знаходяться в розпорядженні чи держави, влади і мають цільове призначення.
До них відносяться численні спеціальні рахунки казначейства , приєднані бюджети , різноманітні фонди фінансово-кредитних установ і соціальний бюджет.
Організаційно вони відділені від бюджетів і мають визначену самостійність. Спеціальні фонди можна розділити на 2 основні групи:
1 - утворять фонди доходів і витрат які включаються в бюджет ( фонд
економічного і соціального розвитку Франції)
2 - складають позабюджетні фонди, що мають юридичну
самостійність. Найбільші з них зв'язані із соціальною сферою.
Сукупність таких фондів називають соціальним бюджетом Франції. Джерела засобів соціальних спеціальних фондів складаються з:
внесків підприємців - 60%
внесків застрахованих - 18%
надходження держави - 20%
інші доходи -2%
3. Дирекція - як центральна ланка бюджетної системи Франції
Центральною ланкою бюджетної системи Франції є Дирекція з питань бюджету (Direction du budget), що є складовою частиною мінекономіки, фінансів і промисловості Франції (Ministere de l'есоnоміе, des Finances et de l'іndustrіе de la France), що знаходиться в безпосереднім підпорядкуванні міністра-делегата з питань бюджету і бюджетної реформи.
До складу дирекції входять 7 управлінь (sous-direction), кожне з який займається бюджетними питаннями визначених міністерств і організацій. Штатна чисельність Дирекції складає 232 чіл., з яких 160 є службовцями вищої категорії "А". Дирекція є гарантом дотримання конституційних термінів розробки проекту закону про фінанси, у зв'язку з чим установлений твердий контроль за дотриманням термінів проходження всіх проміжних документів.
Усі бюджетні міністерства й організації країни зобов'язані на початку кожного нового бюджетного року проаналізувати виконання бюджету пред.м. і підготувати пропозиції по бюджетних витратах на планований рік, т.зв.

 
 

Цікаве

Загрузка...