WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Казначейська система виконання бюджету України - Курсова робота

Казначейська система виконання бюджету України - Курсова робота

видатків державного бюджету;
в) ведення обліку розрахунків за фінансуванням розпорядників коштів, яким надаються асигнування з державного бюджету та позабюджетних фондів;
г) здійснення прогнозування та касового планування коштів державного бюджету, контроль за зарахуванням доходів до державного бюджету;
д) ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету на рахунку Державного казначейства;
е) формування, контроль, зведення і подання вищестоящим органам фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету;
є) проведення роботи, пов'язаної із здійсненням контролю
за дотриманням чинного законодавства з питань виконання державного бюджету.
Заснування повної функціональної системи Державного казначейства для виконання державного бюджету, підвищення власної відповідальності та забезпечення належної податково-бюджетної дисципліни допоможе урядові вдосконалити ефективність і продуктивність управлінської діяльності, здійс-нити завдання, передбачені макроекономічною політикою та бюджетом. Організоване спільними зусиллями Міністерства фінансів та Державного казначейства виконання державного бюджету допоможе подолати проблеми, що постали перед системою управління державними ресурсами.
Закон "Про бюджетну систему та бюджетний процес" запроваджує основні юридичні чинники щодо регулювання бюджетного процесу, включаючи казначейське виконання державного бюджету.
Водночас, для удосконалення системи казначейства треба здійснити низку організаційних заходів. Тому спільний проект казначейської системи, уряду України та Світового банку надасть допомогу у підтримці реформ. Для вдосконалення бюджетної аналітичної структури та звітності прийнято систему бюджетної класифікації, що відповідає міжнародним стандартам. Розроблено казначейський план рахунків, який узгоджено з новою класифікацією. Спільний проект передбачає впровадження казначейської системи бухгалтерських книг, що включає новий план рахунків для відображення бухгалтерських операцій з бюджету.
Система бухгалтерських книг розглядається як підґрунтя для створення інформаційної бази, необхідної казначейству для управління та контролю за виконанням бюджету, а також для формування відповідної інформації про стан виконання бюджету Міністерством фінансів України. В процесі виконання бюджету система бухгалтерських книг забезпечуватиме виконання таких завдань:
- отримання і зберігання інформації про бюджетні призначення та про поточні асигнування розпорядників бюджетних коштів, про зобов'язання та платежі, про ліквідність та заборгованість, що буде підґрунтям попереднього та поточного контролю за усіма цими операціями;
- формування даних бухгалтерського обліку й отримання необхідної інформації щодо управління готівкою та боргом;
- інформаційне забезпечення звітності про виконання бюджету, а також створення бази для аудиту та контролю над змістом фінансових операцій.
Якщо систему бухгалтерських книг буде впроваджено у повному обсязі, вона доповнить децентралізовану інформацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах, наприклад, за платежами, нарахуваннями та виплатами заробітної плати.
Запровадження централізованих послуг бухгалтерського обліку для бюджетних установ значно скоротило б чисельність персоналу, задіяного в .проведенні бюджетного обліку для цих установ.
Безпосередні переваги казначейства при повному виконанні функціональних обов'язків будуть зумовлені кращим використанням коштів та скороченням готівки. Виникають обмеження в припущенні порушень у використанні коштів державного бюджету, з'являється можливість отримання вчасної та достовірної інформації касового виконання бюджету, що зумовить підвищення якості управлінських рішень. Отже, вигоди від функціонування казначейства полягають у вдосконаленні управління бюджетним процесом і підвищенні міри відповідальності органів, які беруть участь у виконанні бюджету, що в цілому позитивно впливатиме на бюджет держави.
Тому до найважливіших завдань, що постають перед казначейством, можна віднести:
1) організацію ефективної системи управління готівкою, що заснована на централізації ресурсів розпорядників бюджетних коштів на єдиному казначейському рахунку. За цим напрямком рахунків уже здійснюється поступове переведення банківських бюджетних установ до органів казначейства на реєстраційні рахунки. А процедура з управління готівкою впроваджується в територіальних органах казначейства;
2) чітку та своєчасну інформацію щодо фінансового податково-бюджетного становища, яке ґрунтується на централізованій і досконалій системі бухгалтерських звітів про виконання державного бюджету;
3) ефективний фінансовий контроль за виконанням зобов'язань платниками та розпорядниками коштів у процесі витрачання і формування бюджетних ресурсів.
3. Особливості казначейської системи виконання бюджету
Казначейська система виконання бюджету базується на принципі єдиного казначейського рахунку. Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі державного бюджету та надходження з інших джерел встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи та або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.
Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, загальнодержавну інформаційно-обчислювальну систему єдиного казначейського рахунку, який виконує облік всіх здійснюваних на ньому операцій дає можливість Головному управлінню Держказначейству мати в реальному режимі часу інформацію про:
- баланс єдиного казначейського рахунку, утриманим як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку;
- рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетноїкласифікації;
- рух коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
- рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі держказначейства;
- результати виконання бюджетів.
Фінансування єдиного казначейського рахунку забезпечить:
- повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;
- досконалу базу даних по бюджетних показниках;
- щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету та місцевих бюджетів (за їх згодою);
- розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
- перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів відповідно до нормативів та результатів взаєморозрахунків;
- дотримання принципу цільового використання бюджетних коштів завдяки здійсненню попереднього контролю;
- надання інформації органам законодавчої та виконавчої влади по здійснених на єдиному казначейському рахунку операціях;
- оптимальні можливості для прийняття представниками

 
 

Цікаве

Загрузка...