WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Казначейська система виконання бюджету України - Курсова робота

Казначейська система виконання бюджету України - Курсова робота

у містах затверджують керівники відповідних територіальних управлінь за погодженням з керівництвом Держказначейства.
Для погодженого вирішення завдань, що належать до компетенції Держказначейства, обговорення найважливіших питань його діяльності утворюється колегія у кількості 11 чоловік у складі Голови Держказначейства (голова колегії), його заступників за посадою та інших керівних працівників Держказначейства. Склад колегії затверджується Головою Держказначейства. Рішення колегії втілюються в життя постановами.
Нині існує 24 адміністративних обласних управління. Середня чисельність персоналу у кожному ОУДК становить 54 одиниці. Кожне ОУДК очолює начальник, який несе відповідальність за роботу всіх районних відділів Державного казначейства у рамках адміністративного регіону та в межах покладених на нього функцій. Обласні управління Державного казначейства (ОУДК) здійснюють:
1. Впровадження законодавчої та нормативної бази з виконання бю-джету.
2. Касове виконання Державного бюджету, зокрема:
o бухгалтерський облік та звітність з проведених ними операцій;
o отримання, реєстрацію, доведення бюджетним установам асигнувань та інформації, пов'язаної з управлінням бюджетом, виписок про асигнування;
o управління бюджетними надходженнями на Єдиний казначейський рахунок у НБУ, переказ коштів та проведення видатків;
o облік та звітування органам виконавчої та законодавчої влади про виконання функцій, що входять до обов'язків ОУДК;
o збирання, перевірку та введення даних до інформаційної системи, а також консолідацію звітів про виконання бюджету;
o контроль за фінансовим виконанням державних програм, державних цільових фондів.
3. Виконання завдань Держказначейства.
4. Керівництво, контроль та оцінку роботи підвідомчих районних каз-начейських відділень РВДК.
5. Управління казначейською інформаційною системою всіх казна-чейських органів в області.
6. Підготовку та виконання планів щодо контрольно-ревізійних пере-вірок підвідомчих РВДК.
7. Кадрову роботу, навчання персоналу.
Обласне управління Державного казначейства складається з:
o відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошто-рисів бюджетних установ;
o відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошто-рисів силових структур та установ Міністерства оборони;
o відділу проведення платежів з фонду подолання наслідків Чорно-бильської катастрофи та соціального захисту населення;
o відділу розмежування та оперативного обліку державних доходів;
o відділу бухгалтерського обліку і звітності;
o операційного відділу;
o відділу комп'ютеризації;
o відділу організації роботи та контролю підвідомчих органів;
o відділу кадрів;
o адміністративно-господарського відділу.
684 районних відділення ДКУ розташовані по всій країні. Середня чисельність персоналу районних ВДК становить 12 одиниць. Усі начальники казначейських відділень звітують безпосередньо начальникові обласного управління Державного казначейства. Кожне районне відділення несе відповідальність за здійснення касових операцій з виконання Державного бюджету у своєму районі.
Кожне відділення ДКУ очолює начальник, який відповідає за роботу, покладену на нього відповідно до функцій
Відділення районного казначейства несуть відповідальність за:
1. Впровадження та дотримання законодавчих та нормативних доку-ментів щодо виконання бюджету.
2. Касове виконання Державного бюджету, зокрема:
o бухгалтерський облік та звітність по операціях, що здійснюються РВДК;
o отримання, реєстрацію, доведення розпорядникам бюджетних коштів асигнувань та інформації, пов'язаної з управлінням бюджету, а також підготовку виписок про асигнування та касові видатки;
o звірку даних обліку по доходах з фіскальними органами, здійснення повернень та розмежування доходів;
o приймання від бюджетних установ заяв на платіж, їх контроль, включаючи контроль за дотриманням лімітів видатків та здійсненням платежу;
o звітування установами законодавчої та виконавчої влади по функціях, що входять до обов'язків РВДК;
o збирання та перевірку звітів розпорядників коштів та формування зведених звітів про касове виконання Державного бюджету за видатками;
o контроль за виконанням державних програм та державних цільових фондів;
o роботу з кадрами, навчання персоналу.
o Районні та міські відділення Державного казначейства складаються з:
o відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошто-рисів;
o відділу розмежувань та оперативно-аналітичного обліку державних доходів;
o відділу бухгалтерського обліку і звітності.
У 1997 році згідно із спеціальною постановою Кабінету Міністрів і Національного банку України від 14 січня 1997 року за №13 здійснено перехід на казначейську систему виконання державного бюджету України.
Органи Державного казначейства покликані сприяти безперебійному та ефективному функціонуванню бюджетної системи України в межах основних напрямків бюджетної політики.
Оскільки завдяки органам Державного казначейства на місцях здійснюється фінансування видатків із державного бюджету, то вони наділені значно більшими правами в сфері бюджетних кредитів і мають право призупиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій у разі виявлення фактів порушення встановленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств. У разі встановлення нецільового та неефективного використання коштів органи Державного казначейства мають право вилучати у міністерств, відомств, установ і організацій суми коштів, виділених раніше в порядку фінансування з державного бюджету.
З метою забезпечення своєчасності і повноти фінансування, здійснення контролю за використанням бюджетних коштів фінансові органи і відділення Державного казначейства на місцях тісно співпрацюють між собою, а також організовують свою діяльність у взаємодії з органами виконавчої влади, податковою службою, органами контрольно-ревізійної служби України.
Практичну дієвість бюджетної системи України в плані організації касового виконання державного бюджету функції органів казначейства вбачають:
- у посиленні контролю занадходженням, цільовим і економним використанням державних коштів;
- у дотриманні чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, а також надходження та використання державних позабюджетних фондів;
- у підвищенні оперативності в управлінні наявними коштами та дотриманні фінансової дисципліни.
Особливістю нової системи впровадження казначейства є те, що за допомогою цього органу провадитиметься ефективне і обов'язково цільове витрачання коштів державного бюджету.
Тільки створивши міцне казначейство, можна в найкоротший термін вирішити низку питань, пов'язаних з виконанням бюджету. На органи державного казначейства, зокрема на територіальні, покладені такі функції:
а) забезпечення виконання державного бюджету, відповідних показників, а також контроль надходження і використання державних позабюджетних фондів;
6) забезпечення відповідно до встановлених розмірів асигнувань і касового плану цільового фінансування

 
 

Цікаве

Загрузка...