WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Казначейська система виконання бюджету України - Курсова робота

Казначейська система виконання бюджету України - Курсова робота

бюджету на єдиному рахунку, що дасть можливість урядові терміново здійснювати першочергові заходи; повне і точне виконання Закону України " Про Державний бюджет", встановлену урядом черговість використання видатків Державного бюджету.
Для забезпечення діяльності Державного казначейства в повному обсязі необхідне впровадження єдиного казначейського рахунку в Національному банку України, що дасть змогу мати вичерпну інформацію про щоденний стан руху коштів по доходах і видатках державного бюджету, результати виконання бюджету, незалежність держави від банківської системи у справах контролю та обліку доходів і платежів, дотримання принципу цільового використання бюджетних коштів завдяки здійсненню попереднього контролю.
За цих умов за банківською системою залишається здійснення функцій акумуляції коштів державного бюджету України, їх зберігання та перерахування за дорученням органів державного казначейства, а також приймання, зберігання й видача готівки. А за міністерствами і відомствами залишається право розподілу асигнувань за напрямками видатків коштів, затвердженими державним бюджетом України.
Як переконує світовий досвід, такий розподіл функцій по касовому виконанню державного бюджету між фінансовою та банківською системами є найефективнішим, бо дає змогу зосередити всі важелі управління державним бюджетом у руках Міністерства фінансів в особі державного казначейства.
Не дивлячись на те, що про казначейство, казначейське виконання Державного бюджету останнім часом досить часто говорять не тільки в офіційних документах, але й пресі, реальний зміст цих фінансових понять для більшості залишається не дуже чітким. Навіть спеціалісти з фінансово- банківської справи сприймають і розглядають його по - різному. Одні розглядають як необхідний елемент структурної перебудови існуючих в суспільстві відносин між суб'єктами фінансової діяльності, інші - як одну і,можливо, навіть зайву бюрократичну ланку цих відносин.
В роботі використано Закони України, діючі номативні акти держави, праці провідних фінансистів країни.
1. Казначейство як розпорядник державних коштів
Казначейство - це фінансовий орган, на який покладаються функції з касового виконання державного бюджету України. Раніше в системі державної виконавчої влади нічого схожого не було. Казначейства існували в Росії до 1918 року. Нині вони покликані до життя самою ситуацією. Адже діюча схема виконання державного бюджету не забезпечує системного контролю як за проходженням державних ресурсів через комерційні банки, так і за використанням цих коштів розпорядниками кредитів па місцях. Державні фінансові ресурси розпорошені по численних поточних рахунках міністерств та відомств, їхніх установах. Аби навести порядок, забезпечити ефективне управління коштами державного бюджету, підвищити оперативність у фінансуванні видатків, 27 квітня 1995 року Президент України видав Указ № 335/95 "Про Державне казначейство України", згідно з яким при Міністерстві фінансів створено Державне казначейство. А постановою від 31 липня 1995 року за № 590 Кабінет Міністрів затвердив "Положення про Головне управління Державного казначейства та його територіальні органи - управління в областях та відділення у містах і районах".
Зазначений Указ Президента України (№ 335/95) зобов'язує органи Державного казначейства здійснювати:
- організацію та контроль за виконанням державного бюджету України;
- управління наявними коштами державного бюджету України (у тому числі в іноземній валюті) та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, встановлених на відповідний період;
- фінансування видатків державного бюджету України;
- ведення обліку касового виконання державного бюджету;
- складання звітності про стан виконання державного бюджету;
- управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;
- контроль за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів;
- розробку нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку і звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують кошти державних бюджетних та позабюджетних фондів.
Слід також відзначити, що в основу діяльності Державного казначейства покладено принцип "єдиної каси" держбюджету з переходом від практики виконання бюджету (фінансування видатків) за відомчим принципом до територіального принципу. І здійснюється це саме за допомогою територіальних органів казначейства. При цьому, розрахунки розпорядників кредитів здійснюють відповідні органи казначейства, а опера-ції з готівкою - установи банків [8, с. 347].
Втілення у життя принципу єдиного рахунку держбюджету в поєднанні з централізованою казначейською телекомунікаційною системою дозволить у майбутньому мати вичерпну інформацію про щоденне становище державних фінансів і забезпечить можливість гнучкого маневрування державними грошовими ресурсами.
Щодо структури та підпорядкованості, органи Державного казначейства є системою органів державної виконавчої влади, яка діє при Міністерстві фінансів. Система складається з Головного управління та територіальних органів - управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, з відділеннями у районах, містах і районах у містах. У своїй діяльності Держказначейство керується Конститу-цією України, Конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів.
Відповідно до п.6 постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку від 14.01.1997р. за № 13 "Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету" затверджено сектор управлінь і відділень територіальних органів казначейства.
На органи Державного казначейства покладені такі функції:
1. Розробка довготермінових та оперативних прогнозів щодо надходження коштів до державного бюджету.
2. Здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, надходження коштів до державних цільових фондів.
3. Здійснення контролю над касовим виконанням державного бюджету за доходами.
4. Організація роботи з ведення обліку доходів державного бюджету на основі складання реєстрів.
5. Організація проведення аналітичної роботи з основних напрямків роботи.
6. Регулювання фінансових взаємовідносин між державними і місцевими бюджетами та платниками податків.
7. Підготовка пропозицій із збільшення доходної частини державного бюджету.
8. Підготовка інформацій та звітів.
9. Розробка методичних рекомендацій та організаціяметодологічного забезпечення відповідних структурних підрозділів.
10. Надання практичної допомоги відповідним структурним підрозділам.
Головне управління Державного казначейства в областях відповідно до завдань, покладених на Державне казначейство, організовує та здійснює виконання державного бюджету, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку; здійснює керівництво територіальними органами Держказначейства; управління доходами та видатками державного бюджету,

 
 

Цікаве

Загрузка...