WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Казначейська система виконання бюджету України - Курсова робота

Казначейська система виконання бюджету України - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Казначейська система виконання
бюджету України"
ПЛАН
Вступ
1. Казначейство як розпорядник державних коштів
2.Структура державного казначейства, його роль у виконанні бюджету
3. Казначейська система виконання бюджету
3. Особливості казначейської системи виконання бюджету
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Тема даної курсової роботи: "Казначейська система виконання бюджету України".
В основі виконання бюджету як складової частини бюджетного процесу закладені певні принципи, що складають правову основу ефективної реалізації закріплених у законі про державний бюджет норм. Принципи виконання бюджету - це нормативно-керівні засади фінансової, діяльності державних органів та організацій, спрямованої на виконання бюджету, що характеризують її загальний зміст, особливості та закономірності. Кожний принцип представляє собою основоположний регулятивний елемент, що є складовою частиною виконання бюджету. До принципів, за якими здійснюється виконання бюджету, належать як загальні принципи фінансово-правової діяльності держави, так і особливі принципи, що притаманні виконанню бюджету як основній стадії бюджетного процесу.
Одним з найголовніших принципів виконання бюджету є принцип строковості. Цей принцип полягає в тому, що виконання бюджету проводиться протягом встановленого періоду.
Окрім принципу строковості, виконання державного бюджету тісно пов'язано з принципом єдності бюджету, що означає існування в державі єдиного державного бюджету.
За статтею 4 Закону України "Про бюджетну систему" єдність бюджету означає існування єдиного рахунку доходів та видатків кожної ланки бюджетної системи, а отже і державного бюджету. В Законі України "Про бюджетну систему" також зазначається, що єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю форм бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного процесу, єдиною грошовою системою, єдиною соціально-економічною політикою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації з одного рівня бюджету іншому. Іншими словами, єдність бюджетної системи, за законом, забезпечується іншими формами єдності правового, економічного та політичного характеру.
Принцип єдності слід відрізняти від принципу єдності каси, що є одним з найважливіших принципів організації та управління виконанням бюджету. Єдність каси означає зарахування всіх доходів на єдиний рахунок бюджету і здійснення всіх запланованих видатків з цього єдиного рахунку бюджету, тобто централізацію бюджетних коштів з метою здійснення ефективного контролю за їх надходженням та розподілом.
В Україні цей принцип має бути реалізований через існування принципу роботи єдиного казначейського рахунку, що являє собою систему бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи та/або надати послуги розпорядникам бюджетних коштів.
Принцип повноти виконання державного бюджету тісно пов'язаний з принципом єдності та полягає в обов'язковому включенні в бюджет всіх доходів держави і всіх видатків держави в повному обсязі. Держава не повинна мати жодних не передбачених бюджетом доходів та видатків.
Принцип послідовності виконання бюджету зумовлений процесуальним характером дій державних органів по виконанню бюджету, наявністю певної процедури з її етапами та внутрішніми закономірностями, яка вимагає суворого дотримання черговості виконання дій. Від реалізації принципу послідовності залежить досконалість, оптимальність та ефективність процесу виконання бюджету.
Тому в даний час проблема виконання бюджету набуває особливої актуальності, тим більше в умовах дефіцитності бюджету.
Реалізація курсу молодої Української держави, що стала на шлях здорових перетворень і щиро прагне якнайшвидше увійти до сучасного світового співтовариства на правах рівноправного партнера, великою мірою залежить від її фінансової міцності, фінансових ресурсів, що, у свою чергу, об'єктивно потребує побудови добре збалансованої, оптимальної моделі формування потужної бази вказаних ресурсів на різних рівнях народногосподарського управління галузями і сферами відтворювальної суспільної діяльності.
Фінансові ресурси, їх найраціональніше використання у відтворювальній діяльності перехідного до ринку суспільства визначають матеріальну основу практичного реформування перехідної економіки, успішного подолання кризових негараздів, підвищення рівня соціального захисту населення, особливо його малозабезпечених верств, прошарків. Інакше кажучи, серед найважливіших чинників економічного зростання, цілеспрямованого й послідовного реформування народного господарства суверенної України на здорових ринкових засадах роль фінансової системи держави важко перебільшити, переоцінити .
Стабільне фінансове становище держави є об'єктивною умовою її економічного розвитку і зростання суспільного добробуту. У цьому сьогодні немає потреби нікого переконувати. Якщо в державі протягом тривалого часу немає фінансової стабільності, то настає деградація виробничих відносин, суспільної свідомості, а майбутнє стає невизначеним. Відсутність фінансової стабілізації і, як наслідок, чергові сплески кризових явищ тяжко б'ють по добробуту населення, бо втрати через прорахунки у фінансовій політиці несуть широкі маси населення, насамперед найбідніші його верстви.
Суть проблеми полягає в тому, що майже всі фактори, які дестабілізують фінансове становище в державі, є результатом дій відповідних державних структур на макрорівні, тобто залежать від основних положень фінансової політики, здійснюваної законодавчою і виконавчою владою, і тільки вже згодом ці хиби і прорахунки тиражуються, поглиблюються й посилюються на макрорівні - на рівні підприємницьких структур і фізичних осіб.
Фінансове становище держави характеризується двома показниками : виконанням бюджету і сталістю національної грошової одиниці. В Україні після проведення грошової реформи вдавалося підтримувати стабільність грошової одиниці .Але найважливішим показником фінансового стану держави є виконання бюджету. Сьогодні вже усім стало ясно, що питання бюджету - це в кінцевому підсумку питання забезпечення суспільного добробуту, економічного розвитку, стабільності грошової одиниці. Однак бюджетна сфера тепер знаходиться у вкрай занедбаному стані . Найбільш небезпечним є те, що неплатежі до бюджету набули масового характеру і стали звичним явищем в економічному житті.
В умовах переходу до ринку, наявності кризи платежів, необхідний такий механізм, який забезпечив би акумуляцію коштів Державного бюджету на єдиномурахунку, що дозволить як терміново здійснювати фінансування заходів, так і за встановленою черговістю. Таким вимогам відповідає казначейство.
Казначейство в повному обсязі його діяльності повинно забезпечити: акумуляцію коштів державного

 
 

Цікаве

Загрузка...