WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий механізм та фінансове право - Контрольна робота

Фінансовий механізм та фінансове право - Контрольна робота

значення в регламентації фінансових відносин мають такі закони: "Про власність", "Про систему оподаткування", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", Бюджетний кодекс України тощо.
Нормативне забезпечення утворюють нормативи, інструкції, норми, тарифні ставки, методичні вказівки тощо. Підзаконні нормативно-правові акти приймаються компетентними державними органами на підставі діючих законів. До таких документів належать: Укази Президента України, Декрети, Постанови Кабінету Міністрів, інструкції, накази міністерств, міжнародні договори, укладені і ратифіковані Верховною Радою України тощо.
Інформаційне забезпечення складається з різного роду та виду економічної, комерційної, фінансової та іншої інформації.
До складу фінансової інформації належить повідомлення про стан фінансової стійкості та платоспроможності партнерів таконкурентів, про ціни, курси, дивіденди, проценти на товарному, фондовому, валютному ринках тощо.
2. Сфери і ланки фінансового механізму
В залежності від особливостей окремих підрозділів суспільного виробництва та на підставі виділення сфер фінансових відносин розрізняють:
· фінансовий механізм підприємств та господарських організацій;
· страховий механізм;
· механізм функціонування державних фінансів.
В свою чергу кожна з цих сфер вміщує окремі структурні ланки.
Наприклад, механізм державних фінансів включає в себе бюджетний механізм та механізм функціонування позабюджетних фондів.
У відповідності до територіального розподілу можна виділити фінансовий механізм автономної республіки Крим, місцевих органів влади.
Якщо розглядати фінансовий механізм з точки зору його впливу на суспільне відтворення виділяються його функціональні ланки: мобілізація ресурсів; фінансування; стимулювання тощо.
Кожна сфера, кожна ланка фінансового механізму є складовою частиною єдиного цілого. Вони взаємозв'язані та взаємозалежні. Разом з тим, сфери і ланки функціонують відносно самостійно. Тому є необхідним постійне узгодження, внутрішня ув'язка складових ланок фінансового механізму для підвищення його дійовості.
Сфери і ланки фінансового механізму відрізняються ступенем складності та розгалуження окремих елементів.
Наприклад, для бюджетного механізму є характерним різноманітність податків, які надходять до бюджетів, а також різноманітність напрямків використання коштів та методів фінансування.
На підприємствах, організаціях визначаються відношення між окремими формами грошових накопичень, розподіляється прибуток, формуються та використовуються фонди.
В страхових організаціях широко розвинута система резервних фондів.
Сполучення елементів фінансового механізму - форм, видів, методів організації фінансових відносин утворює "конструкцію фінансового механізму", яка приводиться в дію встановленням кількісних параметрів кожного його елементу, тобто визначення ставок та норм стягнення, обсягу фондів, рівня витрат тощо.
Кількісні параметри та різноманітні засоби їх отримання є найбільш мобільною частиною фінансового механізму.
Наприклад, неодноразово застосовувались різні способи розподілу прибутку, корегувались ставки податків тощо.
3. Фінансовий механізм та фінансове право
Діяльність держави в області фінансів здійснюється за певними правилами з дотриманням встановлених норм.
Введення юридичних норм в область фінансів має велике значення для успішного проведення фінансової політики, чіткого функціонування фінансового механізму.
Держава, встановлюючи способи організації фінансових відносин, видає закони.
Так, Верховна Рада України видає закони про податки, щорічно приймається закон про держбюджет тощо.
Введення юридичних норм дозволяє встановлювати єдині правила організації фінансових зв'язків, захистити економічні інтереси суспільства і окремих громадян.
Дотримання правових норм забезпечує сувору фінансову дисципліну, дозволяє впроваджувати єдину політику в області фінансів.
Таким чином, виступаючи інструментом оформлення та проведення фінансової політики, право здійснює активний, але опосередкований (через фінансову політику та фінансовий механізм) вплив на економічний розвиток.
В сучасних умовах, коли впроваджуються кардинальні зміни в життя суспільства, важливо забезпечити своєчасне рішення законодавчих проблем.
Незадовільний стан законодавства гальмує суспільний розвиток.
Розбіжності щодо правового регулювання перетворюються витратами в економіці, негативними соціальними та етичними наслідками.
Формуючи фінансовий механізм, держава намагається забезпечити його найбільш повну відповідність вимогам фінансової політики того чи іншого періоду, що є запорукою повноти реалізації його цілей та завдань.
При цьому мусить втримуватись прагнення до найбільш повної ув'язки фінансового механізму та його окремих елементів з особистими та колективними інтересами, що і є реальною запорукою ефективної діяльності фінансового механізму.
В сучасних умовах реформування економіки України відбувається вдосконалення фінансового механізму. Найважливішими проблемами, які вирішуються при цьому, є такі:
· створення передумов для розвитку і становлення ринкових відносин в Україні;
· забезпечення раціональних пропорцій розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту;
· забезпечення необхідних темпів економічного зростання;
· науково обґрунтоване фінансове планування і прогнозування обсягів централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів, їх розподілу і використання;
· підвищення результативності фінансового контролю;
· вдосконалення механізму дії фінансових важелів, стимулів і санкцій;
· адекватне правове і нормативне забезпечення функціонування усього фінансового механізму.
Література
1. Василик О.Д. Державні фінанси України. -К.: Вища школа. 1997.
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2000.- 416с.
3. Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави. // Фінанси України.-2000.-№1.
4. Опарін В.М. Фінанси.(загальна теорія) -К.: КНЕУ, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...