WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → 1. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. 2. Практика місцевого оподаткування в Україні - Контрольна робота

1. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. 2. Практика місцевого оподаткування в Україні - Контрольна робота

формувалося лише 0,2 % доходів місцевих бюджетів України, а вже через рік після виходу Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" їх питома вага збільшилась до 1% сукупних доходів місцевих бюджетів.
Практика застосування місцевих податків і зборів засвідчила, що використання їх в Україні поки що вкрай неефективне і вони не виконують свої функцій. Так, у 1994 році планувалося отримати від місцевих податків і зборів 10 трлн.крб., за планом трохи більше 2% доходів консолідованого бюджету України і 4,8% сукупних доходів місцевих бюджетів. Фактично ж було отримано 901,9 млрд.крб. доходів від місцевих податків і зборів, тобто 9% планової суми цих надходжень.Таким чином, реальні надходження від місцевих податків і зборів склали в консолідованому бюджеті 0,2%, а їхня частка в доходах місцевих бюджетів - 0,45%. Одна з причин зриву плану з місцевих податків і зборів полягала в тому, що більше 6 тис. місцевих рад у 1994 році не запровадили на своїй території таких податків.
У 1995 році було заплановано отримати 11 трлн. крб. місцевих податків і зборів, що становило 0,55% загальних доходів консолідованого бюджету України і 1,55% сукупних доходів місцевих бюджетів. За рік отримали 12,5 трлн.крб. місцевих податків і зборів.
У 1996 році було заплановано отримати 189,6 млн.грн. місцевих податків і зборів. Фактичні надходження склали 285,1 млн.грн. Це 0,95% доходів зведеного бюджету України і 2,4% сукупних доходів місцевих бюджетів. У 1997 році надходження від місцевих податків і зборів склали 360,4 млн.грн.
У 1998 році у місцеві бюджети надійшло 392,1 млн.грн. місцевих податків і зборів, що склало 2,0% доходів місцевих бюджетів.
За останні роки чітко визначилась позитивна тенденція щодо збільшення абсолютних надходжень місцевих податків і зборів в доходну частину місцевих бюджетів. Однак більш показовішими для аналізу є дані про відносні величини місцевих податків в доходах місцевих бюджетів.
Фіскальне значення місцевих податків і зборів по-різному проявляється у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів в регіональному розрізі. При середньому значенні по Україні - 2,0% від доходів місцевих бюджетів, місцеві податки і збори в доходах окремих адміністративно-територіальних одиниць були дещо вищими за питомою вагою у загальних надходженнях. Так, у Хмельницькій області у 1998 році місцеві податки і збори склали 3,2% від доходів місцевих бюджетів, в Одеській та Чернівецькій областях - по 2,9%, Запорізькій і Волинській областях - по 2,7%. В той же час, в Житомирській, Миколаївській та Тернопільській областях цей показник становив 1,3%, а в Закарпатській області - 1,2% (див.табл.1)
Таблиця 1
Питома вага місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України у 2004 році, тис.грн.
Адміністративно-територіальні одиниці Доходи місцевих бюджетів, всього В тому числі, місцеві податки і збори Питома вага місцевих податків і зборів в доходах місцевих бюджетів
АР Крим 625716,4 15995,7 2,6
Вінницька 542667,6 11145,4 2,1
Волинська 355386,6 9695,1 2,7
Дніпропетровська 1303406,8 29077,0 2,2
Донецька 1819986,8 36999,1 2,0
Житомирська 639533,4 8530,1 1,3
Закарпатська 426763,1 5210,4 1,2
Запорізька 792988,9 21311,8 2,7
Івано-Франківська 518858,2 7810,6 1,5
Київська 716224,1 10155,7 1,4
Кіровоградська 378611,9 5950,7 1,6
Луганська 983436,8 19593,7 2,0
Львівська 772894,2 19538,9 2,5
Миколаївська 553405,1 7123,5 1,3
Одеська 744694,1 21494,8 2,9
Полтавська 959205,1 13738,8 1,4
Рівненська 447373,2 6953,2 1,6
Сумська 435182,7 7681,3 1,8
Тернопільська 344456,5 4620,5 1,3
Харківська 1492508,9 33841,9 2,3
Херсонська 393202,5 6728,4 1,7
Хмельницька 497191,5 15803,4 3,2
Черкаська 640696,0 8660,3 1,4
Чернівецька 320058,2 9354,3 2,9
Чернігівська 398261,4 9036,6 2,3
М.Київ 2010267,8 42225,7 2,1
М.Севастополь 103643,8 4026,1 3,9
Всього 19216622 392103 2,0
Загалом у 15 адміністративно-територіальних утворення України значення питомої ваги місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів було на рівні не меншому, ніж середній по країні.
Такі різні коливання абсолютних і відносних показників надходжень місцевих податків і зборів спричинені різноманітністю цих платежів. На динаміку, структуру та географію надходжень впливає багато факторів. Насамперед - регіональна структура економіки, розміщення продуктивних сил, фінансовий стан підприємств, розвиток побутової інфраструктури населених пунктів, розташування адміністративно-територіальних одиниць і, зокрема, наявність курортних зон, готелів тощо. Крім того, обсяги надходжень місцевих податків і зборів визначають і зусилля місцевих властей, спрямовані на створення необхідних умов для підприємницької діяльності, і в тому числі для торгівлі, а також діяльність місцевих податкових органів із мобілізації доходів.
Досить значний перелік місцевих податків і зборів вкючає різноманітні за своїм фіскальним значенням платежі. Так наприклад, понад 50% всіх надходжень від податку з реклами припадає на бюджет столиці. Це пояснюється значним поширенням і високим ступенем розвитку рекламної діяльності в Києві у порівнянні з іншими адміністративно-територіальними одиницями України.
Відносно більша питома вага надходжень від готельного збору (у порівнянні з середнім значенням в Україні - 0,4% надходжень місцевих податків і зборів) у курортних зонах, а також у великих містах- центрах ділової активності. Курортний збір надходить у тих місцевостях, що мають статус курортих. Основна частина надходжень цього збору (більше 60%) припадає на територію Автономної Республіки Крим. Діяльність місцевих органів самовядування значною мірою характеризують надходження таких місцевих зборів,як ринковий, за припаркування автотранспорту, розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг тому, що ці надходження безпосередньо залежать від зусиль місцевих властей, спрямованих на створення необхідних умов для торгівлі, обладнання місць стоянки автотранспорту.
Інші місцеві збори: за видачу ордера на квартиру; за виграш на бігах на іподромі; з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; за використання місцевої символіки; за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розподажу та лотерей; із власників собак - забезпечують незначні надходження, а в багатьох регіонах деякі з названих зборів не справляються взагалі. Проведений аналіз свідчить, що фіскальна роль місцевого оподаткування в Україні є невелика. І це тоді, коли надзвичайно загострені проблеми, пов'язані з фінансуванням життєво важливих видатків місцевих бюджетів. За даними соціологічного дослідження, проведеного у 12 регіонах України серед 400 експертів (депутатів місцевих рад, співробітників держадміністрацій і виконкомів), 84% опитаних найбільш гострою проблемою у своєму регіоні вказали недостатньо фінансову базу місцевого самоврядування. Підвищення ролі місцевих податків і зборів і збільшення частки доходів за їхній рахунок є головним напрямком зміцнення місцевих бюджетів, розширення фінансової автономії регіонів. Ефективне використання інституту місцевих податків і зборів - важливий інструмент зміцнення всієї фінансової системи України.
Використана література:
1. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України(історія, теорія, практика) .-К.:НІОС,2000.
2. Ковалюк О.М. Фінанси України княжої доби // Фінанси України.-1998.-№5.-с.99-102.
3. Комарова І.В. Історичні аспекти оподаткування селянства в Україні // Фінанси України.-2001.-№6.-с.96-102.
4. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України.-К.:Знання,1999.
5. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України:Монографія.-К.:НІСД, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...