WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління фінансовими інвестиціями - Реферат

Управління фінансовими інвестиціями - Реферат

ресурсів від інфляції з ціллю наступного їх реінвестування в реальні інвестиційні проекти, забезпеченню ліквідності цього портфеля наперед повинна бути приділена достатня увага.
4. Необхідність забезпечення участі в управлінні акціонерними компаніями. Хоча законодавством забезпечена можливість участі в прийнятті рішень на акціонерних зборах будь-якого акціонера, більшість акціонерних компаній обумовлюють таку участь володінням певного пакету акцій. Підбираючи в портфель акції таких емітентів, слід формувати відповідний їх пакет, що забезпечує ' участь вроботі акціонерних зборів і прийнятті відповідних 1 управлінських рішень.
5. Розмір оплати комісійних послуг по придбанню і реалізації фондових активів. В залежності від числа попередників,! рівня ліквідності, об'єму фондових угод і ряду інших факторів може; суттєво коливатися розмір комісійних послуг по операціях з окремими цінними паперами. Так як цей показник впливає на рівень їх дохідності для інвестора, він повинен бути врахований при формуванні портфелю.
Сформований з врахуванням викладених факторів портфель іонних паперів повинен бути оцінений в сукупності по критеріях дохідності, ризику і ліквідності, для того, щоб впевнитись в тому, що він по своїх параметрах відповідає тому типу портфеля, який визначений цілями його формування. При необхідності посилення ціленаправленості портфеля по окремих критеріях в нього вносяться необхідні корективи.
Сформований портфель цінних паперів складається по формі, аналогічній в таблиці.
Характеристика портфеля реальних інвестиційних проектів підприємства, що приймаються до реалізації на ______ роки
Найменування інвестиційних проектів Показники інвестиційних і проектів, що реалізуються
Об'єм інвестиційних ресурсів Рівень ефектив-ності проекту (по вибраному Рівень ризику по проекту(по вибраному показнику) Тривалість інвестиційного періоду
1 2 3 4 5
Проект "А" Проект "Б" Проект "В" і т.д.
В цілому по портфелю
Кінцеві показники, розраховані по портфелю реальних інвестиційних проектів (колонки 3, 4, 5), служать для загальної його оцінки і порівняння з аналогічними показниками інших видів інвестиційної діяльності підприємства.
Кінцеві оціночні показники портфеля цінних паперів порівнюються по показниках капіталоємкості, рівня дохідності, рівня ризику і рівня ліквідності з раніше сформованим портфелем реальних інвестиційних проектів.
Інвестиційна політика представляє собою частину загальної І фінансової стратегії підприємства, яка заключається у виборі і реалізації найефективніших шляхів розширення об'єму його активів для І забезпечення основних напрямків його розвитку. Інвестиційна політика підприємства передбачає: 1. Формування окремих напрямків інвестиційної діяльності підприємства у відповідності із стратегією його економічного розвитку.
2. Дослідження і врахування умов зовнішнього інвестиційного середовища і кон'юнктури інвестиційного ринку.
3. Пошук окремих об'єктів інвестування і оцінка їх відповідності напрямкам інвестиційної діяльності підприємства.
4. Забезпечення високої ефективності інвестицій.
5. Забезпечення мінімізації фінансових ризиків, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.
6. Забезпечення ліквідності інвестицій.
7. Визначення необхідного об'єму інвестиційних ресурсів і оптимізація структури їх джерел.
8. Формування і оцінку інвестиційного портфелю підприємства.
9. Забезпечення шляхів прискорення реалізації інвестиційних програм.
В процесі формування інвестиційної політики підприємства виділяють три основні напрямки:
1) реальні інвестиції;
2)фінансові інвестиції;
3)шоваційні інвестиції.
Реальні інвестиції представляють собою вкладення засобів в реальні матеріальні активи, в основному в оновлення основних фондів підприємства.
Фінансові інвестиції представляють собою вкладення засобів підприємства на термін більше одного року в різні грошові і фондові інструменти інвестування, серед яких найбільш значну долю займають вкладення засобів у цінні папери.
Іноваційні інвестиції представляють собою вкладення засобів в нематеріальні активи, що забезпечують впровадження сучасних наукових досягнень в практику діяльності підприємства, і реальні вклади підприємства здійснюються в наступних основних формах:
1) придбання цілісних майнових комплексів;
2)нове будівництво;
З ) реконструкція;
4) модернізація;
5) придбання окремих матеріальних активів. Управління реальними інвестиціями передбачає:
1. Оцінку і порівняння відібраних інвестиційних проектів по критерію ефективності.
2. Оцінку і порівняння відібраних інвестиційних проектів по критерію фінансових ризиків.
3. Оцінку і порівняння відібраних інвестиційних проектів по критерію ліквідності.
Фінансові інвестиції підприємства здійснюються в наступних основних формах:
1) вклади в статутні фонди спільних підприємств;
2) вклади в доходні інструменти грошового ринку;
3) вклади в доходні інструменти фондового ринку. При відборі у портфель, що формується, цінних паперів окремих їх видів враховуються наступні основні фактори:
1. Тип інвестиційного портфелю, що формується у відповідності з його ціллю.
2. Необхідність диверсифікації фондових інструментів . портфеля.
3. Необхідність забезпечення високої ліквідності портфеля.
4. Необхідність забезпечення участі в управлінні акціонерними компаніями.
5. Розмір оплати комісійних послуг по придбанню і реалізації фондових активів. Інноваційні інвестиції здійснюються в двох основних формах:
1) шляхом придбання готової науково-технічної продукції;
2) шляхом розробки нової науково-технічної продукції. Процес управління інноваційними інвестиціями в розглянутих видах і формах охоплює наступні основні напрямки:
І. Формування загальної потреби в інноваційних інвестиціях в плановому періоді.
2. Вибір і оцінка вартості об'єктів інноваційних інвестицій.
3. Планування потреби в інвестиційних ресурсах по етапах здійснення інноваційної діяльності.
4. Визначення ефективності інноваційних інвестицій.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бланк И.А. Стратегия й тактика управлення финансами Киев: МП "ИТЕМ лтд", СП "АДЕФ-Украина", 1996.
2.Джей К.Шим, Джозл Г.Сигел. Финансовьій менеджмент Москва: Инф.-изд. дом "Филинь", 1996.
3. Нікбахт Е., Гропнелі А. Фінанси.- К.: Основи, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...