WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → 1. Територіальна громада – первинний об’єкт місцевого самоврядування. 2. Конституція України про місцеве самоврядування і місцеві фінанси - Контрольна робота

1. Територіальна громада – первинний об’єкт місцевого самоврядування. 2. Конституція України про місцеве самоврядування і місцеві фінанси - Контрольна робота

іншими законами до їхнього відання (ст. 25 Закону).
Виключною компетенцією цих рад є питання, що розглядаються лише на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської рад (ст. 26 Закону).
До кола цих питань, зокрема, належать: утворення і ліквідація постійних та інших комісій, виконавчого комітету, інших виконавчих органів рад; затвердження плану роботи ради; заслуховування звітів голови, постійних комісій, керівників виконавчих органів рад; розгляд запитів депутатів, прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, затвердження місцевого бюджету та звіту про виконання бюджету тощо.
Повноваження виконавчих органів сільських і селищних рад поділяються на власні та делеговані повноваження у таких сферах: соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку (ст. 27); в галузі бюджету, фінансів і цін (ст. 28); в сфері управління комунальною власністю (ст. 29); в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування (ст. 30); в галузі будівництва (ст. 31); у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32); у сфері регулювання земельних відносин та охорони навко-лишнього природного середовища (ст. 33); у сфері соціального захисту населення (ст. 34); у галузі оборонної роботи (ст. 36); щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою (ст. 37); щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів грома-дян (ст. 38); інші повноваження виконавчих органів рад.
Місцеве самоврядування в Україні забезпечується низкою гарантій, які являють собою конституційно-правові засоби забезпечення організації і діяльності місцевого самоврядування. Гарантії - найважливіша умова повного й ефективного здійснення органами місцевого самоврядування визначених законом їх завдань, функцій і повноважень.
Основоположні гарантії місцевого самоврядування викладено у Конституції України, інші - у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Згідно зі ст. 145 Конституції України права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку. Захист прав місцевого самоврядування в ряді випадків передбачається і галузевим законодавством. Зокрема, в суді розглядаються справи про адміністративні правопорушення, відпові-дальність за які настає в разі невиконання рішень органів самоврядування.
Органи місцевого самоврядування можуть також звертатися до суду з вимогами про визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 71 Закону).
В судовому порядку вирішуються майнові спори між органами місцевого самоврядування (це прерогатива арбітражних судів).
Органи місцевого самоврядування мають право оскаржити до суду відмову органу державної влади (в даному разі Міністерства юстиції або виконавчого комітету вищестоящої ради) зареєструвати положення (устав) про місцеве самоврядування.
Рішення органів місцевого самоврядування відповідно до ст. 144 Конституції України з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому порядку, з одночасним зверненням до суду.
Гарантіям місцевого самоврядування в Україні присвячено і розділ 6 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 71-80). Так, у ст. 71 Закону визначається, що територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.
Разом з тим органи виконавчої влади та їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені законом до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, що зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування.
Важливою гарантією місцевого самоврядування в Україні є підзвітність і підконтрольність місцевих адміністрацій районним і обласним радам у виконанні програми соціально-економічного і культурного розвитку, районних, обласних бюджетів, а також у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними, обласними радами, та у виконанні рішень рад з цих питань (ст. 118 Конституції, ч. 1 ст. 72 Закону).
Гарантією місцевого самоврядування є й право районних та обласних рад виявляти недовіру голові відповідної місцевої адміністрації (ст. 118 Конституції, частин 2 і 3 ст. 72 Закону).
Нарешті, гарантією місцевого самоврядування в Україні є обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Зокрема, акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчих комітетів згаданих рад, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, по-садовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
У свою чергу місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену Законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах, наданих їм повноважень.
На вимогу відповідних органів та осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених довідання ради та її органів, відповіді на запити депутатів.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає, що органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед:
- територіальною громадою;
- державою;
- юридичними і фізичними особами (ст. 74 Закону).
Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією та законами України.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування підзвітні, підконтрольні перед відповідними територіальними громадами.
Місцеві фінанси - це система формування розподілу і використання доходів територіальними громадами та місцевими органами влади з метою виконання делегованих та закріплених за ними функцій і завдань.
Структура місцевих фінансів України:
- самостійні місцеві бюджети (11 785 місцевих бюджетів різного рівня складалося в Україні у 2004 р.);
- фінанси комунальних підприємств.
Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.
Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних джерел та закріплених загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.
Використана література:
1. Базидевич В.Д., Баласт рик Л.О. Державні фінанси. - К., 2002.
2. Загальна теорія фінансів. - К., 2000.
3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...