WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Розпис доходів і видатків як оперативний план виконання державного бюджету - Реферат

Розпис доходів і видатків як оперативний план виконання державного бюджету - Реферат

до закону про Державний бюджет України.
Унесення змін до розпису за загальним фондом державного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів тапланів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.
Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі нормативних актів за дві години до кінця робочого дня, але не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цієї Інструкції, подають до Управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2 до Інструкції. При цьому до довідки необхідно подати обгрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені кошти за відповідними бюджетними програмами згідно зі звітністю Державного казначейства України.
У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника може бути здійснено перерозподіл його бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу за погодженням із Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.
У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до відповідного структурного підрозділу Мінфіну лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.
Відповідний структурний підрозділ Мінфіну детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та в разі прийняття рішення щодо доцільності внесення запропонованих ним змін готує листа Комітету Верховної Ради з питань бюджету з проханням погодити пропозицію головного розпорядника щодо перерозподілу його бюджетних призначень у межах їх загального обсягу. Проект листа в обов'язковому порядку візується в Управлінні державного бюджету і бюджетної політики Мінфіну.
У разі отримання дозволу Комітету Верховної Ради з питань бюджету відповідний структурний підрозділ Мінфіну готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.
Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загальний обсяг показників загального фонду державного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
не змінювати загальний обсяг показників загального фонду державного бюджету на рік, за винятком внесення змін до закону про Державний бюджет України;
враховувати фактично виділені кошти за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та фінансування за формами згідно з додатками 3, 4 до Інструкції);
проводитися переважно при відсутності зареєстрованої в органах Держказначейства на момент внесення змін до розпису асигнувань кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким передбачається зменшення асигнувань;
відповідати вимогам закону про Державний бюджет України та інших нормативно-правових актів;
вноситися на поточний та наступні періоди.
Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структурні підрозділи Мінфіну подають оригінал та три її копії Управлінню державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального фонду державного бюджету при наявності письмового доручення Державного секретаря Мінфіну або його заступників довідки реєструються до кінця місяця.
Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 5 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами та копіями довідок передається Державному казначейству України (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в Управлінні державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну, а один примірник копій довідок залишається у відповідному структурному підрозділі Мінфіну.
Управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну надсилає Державному казначейству України зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 29-го числа кожного місяця.
Зміни до розпису оформляються таким чином:
підписуються начальником Управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну і начальником відповідного структурного підрозділу Мінфіну або особами, що виконують їхні обов'язки;
затверджуються Державним секретарем або заступниками Державного секретаря Мінфіну;
реєструються за номером та датою;
доводяться до Державного казначейства України.
Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ Мінфіну у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із Державного казначейства України готує доповідну записку на ім'я Державного секретаря Мінфіну або його заступника, який затверджував довідку, і візує її в Управлінні державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну. Після погодження із Державним секретарем Мінфіну або його заступником доповідна записка передається до Управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну для анулювання, а її копія - до Державного казначейства України.
У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Державним казначейством України довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.
Державне казначейство України здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань.
Головні розпорядники в триденний термін подають Державному казначейству України довідки про внесені зміни до зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань.
Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду державного бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо законом про Державний бюджет України не встановлено інше.
Протягом року розпорядники вносять зміни до

 
 

Цікаве

Загрузка...