WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ринок операцій “спот” - Реферат

Ринок операцій “спот” - Реферат


Реферат на тему:
Ринок операцій "спот"
Операція "спот" - це угода на купівлю-продаж іноземної валюти на короткотерміновий преріод. Доставка валюти здійснюється після заключення угоди, але не пізніше двох робочих днів. Відповідно до цього визначається і валютний курс "спот"-курс на момент укладання угоди. Існує два "спот" курси для валюти: курс попиту (big rate) - курс, за яким клієнт може купити одну валюту в обмін на іншу і курс пропозиції (offer rate) - курс, за яким клієнт може продати одну валюту в обмін на іншу.
Валютні операції це вид банківської діяльності, пов'язаний з обміном однієї валюти на іншу, що передбачає купівлю і продаж іноземної валюти за національну або інші валюти. Такий обмін може здійснюватись банком шляхом проведення операцій "спот", "форвард" та їх комбінацій.
Операції "спот" це купівля однієї валюти на іншу на поточних ринкових умовах з поставкою валюти не пізніше, ніж через два робочих дні після укладення угоди. Операції "спот" застосовуються здебільшого для негайного отримання іноземної валюти у зовнішньоторгових розрахунках, а також для швидкого переливу капіталів.
Операції "форвард" передбачають поставку для обміну певної суми валюти на визначену дату в майбутньому (більш, ніж через два робочих дні) за курсом, зафіксованим в момент укладення угоди. До настання строку обміну (як правило, через 1-6 місяців) розрахунки по валютах не проводяться. Метою операцій "форвард", окрім отримання валют для комерційних операцій, є страхування капіталовкладень за кордоном, а також отримання спекулятивного прибутку за рахунок курсової різниці.
Своєрідним поєднанням операцій "спот" та "форвард" є операції своп, що являють собою комбінації купівлі або продажу валюти на умовах "спот" з одночасним укладенням зворотньої угоди на умовах "форвард". Дані операції є зручними для банків, оскільки тимчасово забезпечують необхідною валютою без ризику, пов'язаного із зміною курсу. Операції "своп" здійснюються з метою придбання банком необхідної валюти для забезпечення міжнародних розрахунків, страхування валютних ризиків, кредитування (якщо клієнт пред'являє попит на позики в певній іноземній валюті), а також для укладення угод на грошових ринках, пов'язаних з короткостроковим експортом капіталів.
Строкові валютні операції тісно пов язані з процентними ставками по короткострокових депозитах. Форвардний курс має тенденцію до підвищення, якщо процентні ставки обмінної валюти нижчі, ніж процентні ставки контрагентної валюти. І навпаки, валюта країни де банківська процентна ставка вища буде мати у форвардній операції відповідну "знижку". При однакових ставках банківського процента регулятором валютного обміну залишається "спот"-курс.
У міжнародній практиці більшість країн орієнтується на ставку "ЛІБОР" (London: jnter Bank Offered Rate) - процент по міжбанківських депозитах у Лондоні.
Розрахунок премії чи дисконту до форвардного курсу можна зробити за флрмулою:
КВ (%В - %А) " СФ
П / Д = ----------- , де
360 " 100
КВ - "спот"-курс валюти для продажу,
%В - ставка "ЛІБОР" по депозитах у валюті, що необхідна для купівлі,
%А - ставка "ЛІБОР" по депозитах у валюті, що продається,
СФ - строк форвардної операції.
Наприклад, комерційний банк хоче продати 10000 доларів США за фунти стерлінгів з доставкою через шість місяців. Спот-курс:
1 долар = 0,58 ф.стерл., ставки "ЛІБОР" по доларах - 3,8%, а по ф. стерл. - 6%.
Тоді:
0,58 " (6 - 3,8) " 180
П / Д = ----------- = 0,0032.
360 " 100
Форвардний курс = 0,58 + 0,0032 = 0,5832.
Вартість продажу складає 5832 ф.стерл. за 10000 доларів.
Другий приклад. Ставка "ЛІБОР" по депозитах у гривнях складає 35% річних, а по доларах - 10%. Курсова ціна долара - 1,9 грн.
Якщо український банк хоче купити 10000 доларів США за гривні з доставкою через місяць, то теоретично премія продавця у гривнях може складати:
(35 - 10) " 1,9 " 30
П / Д ---------- = 0,04.
360 " 100
Ціна 10000 дол. = 10000 " 1,94 = 19400 грн.
Строкові або форвардні операції слугують для отримання прибутку у вигляді курсової різниці, а також для страхування суб єктів ринку від валютних ризиків. Окрім цього, операції на строк - це широке поле діяльності валютних дилерів, які ведуть гру на підвищенні або зниженні ринкових курсів.
Лізинг. В економічних відносинах країн з розвинутою економікою поширилася форма здачі в оренду технічних засобів, яка називається лізингом і передбачає передачу обладнання, машин і механізмів, приладів та інших пристроїв від виготовлювача в оренду споживачу через посередника, який виконує роль орендодавця.
Сам термін походить від англійського дієслова " to lease ", що означає "орендувати" або "брати в оренду".
Суть лізингу досить вдало висловив Арістотель, який сказав: "Найчастіше багатство полягає у рентабельному використанні власності, а не у володінні нею як такою". Звичайно, Арістотеля не можна розглядати як винахідника "лізингу", але ніхто краще за нього не зміг виразити філософський зміст, що лежить в основі цієї техніки фінансування американського походження, яка отримала значний розвиток у Західній Європі за останні 20 років.
Будь-яке визначення лізингу є обмеженим і не може врахувати всіх форм прояву цього нового кредитного інструмента. Але є сенс привести таке визначення лізингу Європейської федерації національних асоціацій по лізингу обладнання (Євролізинг): "Лізинг - це договір оренди заводу, промислових товарів, обладнання, нерухомості для використання їх у виробничих цілях, тоді як товари купуються орендодавцем, і він зберігає за собою право власності". З цього випливає, що лізинг стає складною торгово-фінансово-кредитною операцією, однією з форм оренди машин і обладнання, одним із способів фінансування інвестицій і активізації збуту, який заснований на збереженні права власності на товари за орендодавцем. Його застосування пов'язане з "розщепленням" функції власності, тобто відділенням володіння майном від використання.
Водночас лізинг можна розглядати не тільки з організаційно-правової точки зору, а й з позиції характеру пов'язаних з лізингом економічних відносин. У

 
 

Цікаве

Загрузка...