WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Характеристика складу і структури видатків зведеного державного бюджету україни. фактори, що впливають на їх зміну - Реферат

Характеристика складу і структури видатків зведеного державного бюджету україни. фактори, що впливають на їх зміну - Реферат

рибальства й мисливства.
Фінансування транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики з місцевих бюджетів включає видатки на:
- автомобільний транспорт (державне регулювання цін на послуги місцевого автомобільного транспорту);
- водний транспорт;
- залізничний транспорт (державне регулювання цін на послуги метрополітену);
- інші види транспорту (державне регулювання цін на послуги міського електротранспорту);
- дорожнє господарство (будівництво та утримання доріг загального користування державного значення);
- зв'язок;
- інформатику.
Видатки на інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю за рахунок коштів місцевих бюджетів, включають фінансування проектів багатоцільового розвитку, діяльності, пов'язаної з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролю за виробництвом тощо.
Із місцевих бюджетів фінансується охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека. Це видатки на:
- охорону та раціональне використання водних ресурсів;
- охорону та раціональне використання земель;
- утримання місцевих природоохоронних органів;
- збереження природно-заповідного фонду;
- інші природоохоронні заходи.
До складу видатків місцевих бюджетів на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха належать видатки на:
- попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій;
- утримання військ цивільної оборони України.
До місцевих бюджетів включаються державні цільові фонди (як до дохідної, так і до видаткової частин) - фонд охорони навколишнього природного середовища, дорожні фонди тощо.
До складу видатків місцевих бюджетів, не віднесених до основних груп, належать видатки з:
- утворення резервних фондів;
- проведення виборів та референдумів.
Структура видатків місцевих бюджетів України за 1992-2004 рр. відповідно дофункціонального призначення наведена в таблиці 1. Для забезпечення порівняльності, групування видатків проведено так, як це здійснювалося до переходу у 1996 р. на нову бюджетну класифікацію. Це стосується, насамперед, такої групи як "народне господарство", до складу якої увійшли видатки на: житлово-комунальне та шляхове господарства, промисловість та енергетику, будівництво (державні капітальні вкладення), сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство, транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатику.
Таблиця 1.
Структура видатків місцевих бюджетів України у 1992-2004 рр.
Видатки 1992 р. 1995 р. 2004 р.
Освіта 21,9 23,8 22,8
Охорона здоров'я 23,1 25,1 21,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 31,9 29,1 17,2
Культура, мистецтво, засоби масової інформації, молодіжні програми, фізкультура і спорт 3,1 3,6 2,9
Народне господарство 15,7 12,4 25,8
Управління 1,3 3,1 2,7
Інші 3,0 2,9 6,8
Усього 100 100 100
Динаміка соціальних видатків із місцевих бюджетів України упродовж 1992-2004 рр. відображена за допомогою рис. 1 Абсолютні розміри видатків на освіту збільшилися у 2004 р. у порівнянні з 1992 р. у 2,2 разу, на охорону здоров'я - у 1,9 разу, соціальний захист та соціальне забезпечення населення - у 1,1 разу, на утримання інших закладів соціально-культурної сфери (крім освіти та охорони здоров'я) - у 1,9 разу.
Закон України "Про бюджетну систему України" визначив лише основні напрямки використання коштів місцевих бюджетів. Крім того, він встановив, що розмежування видів видатків між окремими бюджетами, які входять до складу Автономної Республіки Крим. областей, міст Києва та Севастополя повинно проводитися, відповідно. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст Києва та Севастополя) радами народних депутатів і районними та міськими (міст з районним поділом) радами народних депутатів. Відсутність законодавче встановленого деталізованого переліку видатків за кожним видом місцевих бюджетів, з одного боку, і право самостійного розмежування видатків між бюджетами органами місцевого самоврядування, з великими можливостями для суб'єктивізму, - з іншого, не сприяли встановленню єдиного підходу щодо вирішення цього завдання в межах усієї бюджетної системи України. Перелік видатків місцевих бюджетів змінювався, він також не був повною мірою уніфікованим у розрізі видів місцевих бюджетів.
Як підтвердив досвід останніх років в Україні давно назріла проблема чіткого розмежування видатків між бюджетами всіх рівнів і видів. Необхідність вирішення цього складного завдання зумовлена зокрема:
" існуванням достатньо великої кількості видів місцевих бюджетів (республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, міські міст Києва та Севастополя, районні в містах, селищні, сільські бюджети), видатки яких повинні бути розмежовані;
" розширенням повноважень і, відповідно, збільшенням переліку видатків місцевих бюджетів;
" розподілом видатків місцевих бюджетів на поточні та видатки розвитку;
" виокремленням видатків, пов'язаних з виконанням власних і делегованих повноважень;
" необхідністю забезпечення цільового й ефективного витрачання бюджетних коштів;
" усуненням дублювання у фінансуванні видатків з бюджетів різних видів;
" забезпеченням стабільності у розподілі видатків місцевих бюджетів;
" припиненням практики зміни джерел фінансування окремих потреб.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про бюджетну систему України" // Відомості ВРУ. - 2002. -№26.
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 р." // Відомості ВРУ. -№3. -2001.
3. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. -К.: НІОС, 2000. -с.400
4. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України. -К. : НІОС, 2002. -с.384
5. Василик О.Д. Державні фінанси України. -К.: Вища школа, 1997. -с.385
6. Юрій С.І., Бескид Й.М. Державний бюджет України. -Тернопіль: ТАНГ, 2001. -с.383
7. Бескид Й.М. Державний бюджет України. -Тернопіль, 2000
8. Єпіфанов А.О., Сало В.І., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. -К.: Наукова думка, 1997. -302 с.
9. Деркач Н.И., Горзеева Л.П. Бюджет и бюджетный процес на Украине. -Дніпропетровск: Пороги, 1995. -256 с.
10. Державні фінанси / пер. з англ. Ю.Немец. -К.: Основи, 1998. -542 с.
11. Распутенко І. Управління видатками в перехідних економіках. -К.: Основи, 2002. -223 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...