WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Характеристика складу і структури видатків зведеного державного бюджету україни. фактори, що впливають на їх зміну - Реферат

Характеристика складу і структури видатків зведеного державного бюджету україни. фактори, що впливають на їх зміну - Реферат

необхідні товари, витрати на виробництво яких перевищує ціну продажу.
Форми бюджетного фінансування визначаються економічними умовами, із змінами яких міняються як форми бюджетного фінансування, так і їхнє застосування. Нині, при переході до ринкових відносин, визріла потреба в удосконаленні форм бюджетного фінансування.
При цьому до існуючих форм бюджетного фінансування не можна застосовувати однаковий підхід, а перспективи розвитку кожної із форм повинні пов'язуватись з тими цілями, яким вони слугують.
Цілі можуть бути поділені на загальні та спеціальні. Загальні втілюються за допомогою тих форм фінансування, які відповідають системі управління економікою в цілому.
Спеціальні пов'язані з особливими умовами господарювання, згідно із завданнями економічної політики держави на відповідному етапі розвитку.
Форми бюджетного фінансування, які обумовлені загальними цілями, у подальшому повинні удосконалюватись, аби повніше відповідати потребам розвитку ринкової економіки.Їхнє удосконалення, з одного боку, повинно провадитись у напрямку посилення стимулюючих факторів певних форм фі-нансування, а з іншого - у напрямку запровадження нових умов надання бюджетних коштів.
Нині застосовуються два методи бюджетного фінансування:
1. Метод єдиного казначейського рахунку. Цей метод використовується для фінансування заходів з державного бюджету України. Це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідними балансовими рахунками, з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо суб'єктам діяльності;
2. Метод перерахування бюджетних коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів на рахунки головних розпоряд-ників бюджетних коштів. Суть його полягає в тому, що від-повідно до бюджетного розпису фінансові органи перерахо-вують кошти бюджету головним розпорядникам у порядку фінансування, на їхні рахунки згідно з кошторисом.
2. СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕР БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ
Цільове використання бюджетних коштів забезпечується за допомогою групування видатків бюджетів, яке може здійснюватися за різними ознаками. Згідно з бюджетною практикою видатки розподіляються:
1) залежно від суспільного призначення - функціональна класифікація;
2) за розпорядниками бюджетних коштів - відомча класифікація;
3) залежно від цільового призначення - економічна класифікація.
Відповідно до функціональної класифікації основними групами видатків місцевих бюджетів є:
- державне управління;
- правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;
- освіта;
- охорона здоров'я;
- соціальний захист та соціальне забезпечення;
- житлово-комунальне господарство;
- культура та мистецтво;
- засоби масової інформації;
- фізична культура й спорт;
- промисловість та енергетика;
- будівництво;
- сільське та лісове господарства, рибальство і мисливство;
- транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика;
- інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю;
- заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення;
- охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека;
- попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
- обслуговування державного боргу;
- державні цільові фонди;
- видатки, не віднесені до основних груп.
Видатки місцевих бюджетів на державне управління включають забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування і, насамперед, рад народних депутатів та їхніх виконавчих органів.
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави за рахунок коштів місцевих бюджетів охоплює утримання:
- органів внутрішніх справ (підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, медичні витверезники, підрозділи міліції, що організовують роботу медичних витверезників, приймальники-розподільники для неповнолітніх, спеціальні приймальники-розподільники);
- професійної пожежної охорони;
- інших органів внутрішніх справ (спеціалізованих монтажно-експлуатаційних підрозділів, адресно-довідкових бюро).
Із місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів та заходів у галузі освіти. Це видатки на:
- дошкільну освіту (дошкільні заклади освіти);
- загальну середню освіту (загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, вечірні школи);
- заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати для дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, дитячі будинки, спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку, загальноосвітні школи соціальної реабілітації, допомога на дітей, які знаходяться під опікою, піклуванням);
- позашкільна освіта (позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми);
- професійно-технічна освіта;
- вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації;
- післядипломна освіта (центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення);
- інші заклади та заходи в галузі освіти (придбання підручників, методична робота, інші заходи з народної освіти, служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи з централізованого господарського обслуговування, інші заклади освіти).
Видатки на охорону здоров'я з місцевих бюджетів включають утримання:
- лікарень широкого профілю;
- спеціалізованих медичних закладів (спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів: центрів, диспансерів, госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни, лепрозоріїв, медико-санітарних частин, тощо, що мають ліжкову мережу; пологових будинків; санаторіїв для хворих туберкульозом; санаторіїв для дітей та підлітків; будинки дитини; станції переливання крові; станції швидкої та невідкладної медичної допомоги);
- поліклінік та амбулаторій;
- спеціалізованих поліклінік;
- загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік;
- фельдшерсько-акушерських пунктів;
- санітарно-епідеміогічної служби (санітарно-епідеміогічних станцій);
- придбання медичного обладнання, інструментів, протезів, іншої продукції, що використовується в медичній практиці;
- утримання інших закладів у галузі охорони здоров'я

 
 

Цікаве

Загрузка...