WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Охарактеризувати структуру фінансових ресурсів та напрямки їх використання - Реферат

Охарактеризувати структуру фінансових ресурсів та напрямки їх використання - Реферат

державі.
Структура фінансових ресурсів в Україні впродовж 1991-2004 років характеризується даними таблиці 1.
Таблиця 1.
Структура джерел фінансових ресурсів держави в 1991-2004 рр, %
Показники 1991 1992 1994 1998 2001 2004
Прибуток 39,1 57,7 52,5 43,7 26,8 22,4
Прямі й непрямі податки з населення 9,5 14,0 19,4 16,8 19,6 24,5
Відрахування на соціальні цілі 15,3 14,3 13,8 12,1 16,2 18,1
Доходи від
зовнішньоекономічної діяльності - - 9,1 1,0 0,8 1,2
Інші доходи 5,3 3,2 1,0 5,1 13,9 18,8
Амортизаційні відрахування 30,8 16,8 12,4 21,3 22,7 14,9
Найвищу питому вагу в структурі джерел фінансових ресурсів держави мав прибуток - його частка в фінансових ресурсах значно коливається: якщо в 1991 році вона становила 39,1%, то в 2004 році - лише 22,4%. Цепо-в'язано насамперед зростанням собівартості продукції, робіт і послуг.
Прямі й непрямі податки з населення посідають друге за величиною місце в джерелах фінансових ресурсів - в 1991 р. їхня частка становила 9,5%, а починаючи з 1992 року неухильно збільшувалася і в 2004 р. вона становила 24,5%.
Значну питому вагу у фінансових ресурсах становлять відрахування на соціальні потреби. Це найменш динамічне джерело фінансових ресурсів. У 1991 р. вони становили 15,3%, а її 2004 р. - 18,1%.
Щодо структури джерел фінансових ресурсів амортизаційних відрахувань, тобто ресурсів простого відтворення основних фондів, то в 1991 р. їхня частка становила 5,3%, а в 2004 р. вона збільшилась до 18,8%. Це позитивна тенденція, яка впливатиме на технічний рівень виробничого потенціалу.
Частка інших доходів господарюючих суб'єктів та бюджету значно коливається. Останніми роками вона дещо стабілізувалася. У 2001 і 2004 рр. вона становила відповідно 21,3% і 14,9%.
Зі структурою джерел фінансових ресурсів тісно пов'язана й структура їх використання. Без розгляду структури використання фінансових ресурсів не можна одержати повного уявлення про їхній зміст і склад. Звичайно, використання фінансових ресурсів здійснюється відповідно до потреб даного етапу розвитку економіки, фінансової політики держави та з урахуванням інших факторів як внутрішніх, так і зовнішніх. Однак є загальні закономірності, обов'язкове дотримання яких - вимога системи управління економікою.
Різні напрямки використання фінансових ресурсів у кінцевому підсумку можна поділити на три групи:
1. Поповнення фонду відшкодування. До нього належать витрати на капітальний ремонт, дотації збитковим державним підприємствам та галузям господарства тощо.
2. Витрати, пов'язані з формуванням фонду споживання. Це витрати на соціальні гарантії населення, на соціально-культурні заходи бюджетних установ та господарських структур, на науку, оборону, управління тощо.
3. Витрати на формування фонду нагромадження. Це витрати на капітальні вкладення, придбання обладнання й інвентаря бюджетними установами, витрати на зовнішньоекономічну діяльність та створення резервних фондів.
Розгляд фінансових ресурсів щодо джерел створення у тісному зв'язку з напрямами використання має важливе значення для правильного визначення межі їх функціонування. В економічній літературі зустрічаються різні визначення межі фінансових ресурсів. Тим часом не всі грошові засоби є фінансовими ресурсами.
Поняття "грошові засоби" значно ширше, але фінансові ресурси виступають завжди у грошовій формі. Грошові засоби стають фінансовими ресурсами тоді, коли вони концентруються у відповідні фонди, для яких встановлено порядок створення й використання.
Важливою характерною рисою фінансових ресурсів, є те, що вони, на відміну від грошових коштів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат процесу відтворення. Водночас вони свідчать про наявні можливості економічного й соціального розвитку.
Структура використання фінансових ресурсів в Україні упродовж 1991-2004 років характеризується даними, наведеними у таблиці 2.
Таблиця 2.
Структура використання фінансових ресурсів держави у 1991-2004 рр., %
Показники 1991 1992 1994 1998 2001 2004
Витрати на розвиток економіки 27,6 35,9 39,6 29,2 33,6 31,4
Витрати на соціальні цілі 33,8 38,3 43,11 38,5 43,2 45,8
Витрати на оборону 1,7 2.1 2,2 2.7 2,5 2,6
Витрати на зовнішньоекономічну діяльність 0,8 1,1 2,7 3,4 3,9 4,1
Інші витрати 36,1 22,6 12,0 26,2 16,8 16.1
В структурі використання фінансових ресурсів, найвищу питому вагу мають витрати на соціальні потреби (на соціальну сферу за рахунок бюджету й господарських структур та на соціальні гарантії населенню). Починаючи з 1991 року їх частка неухильно зростає. Якщо у 1991 р. вона становила 33,8%, то у 2004 р. - вже 45,8%). За розрахунками, при збереженні наявних напрямків використання коштів на вказані цілі, частка витрат на соціальні за-ходи у фінансових ресурсах матиме тенденцію до зростання. Такий рівень витрат є для держави обтяжливим і не сприяє зростанню економічної активності. Тому необхідні заходи щодо докорінного перегляду напрямків використання ресурсів на ці потреби.
В умовах перехідної економіки значні ресурси повинні спрямовуватися на структурну перебудову виконання цільових загальнодержавних програм у сфері технічного прогресу, охорону довкілля.
Рис. 1. Взаємозв'язок фінансових ресурсів
із вартісною структурою внутрішнього валового продукту
Використана література
1. Балабанов А., Балабанов И. Финансы. -С-Пб, 2000. -192 с.
2. Бескид Й.М. Державний бюджет України. // Методичні рекомендації. - Тернопіль, 2001.
3. Василик О.Д. Теорія фінансів. -К: Ніос, 2000. -416 с.
4. Кириленко О.П. Фінанси. -Тернопіль, 1998. -с.165 с.
5. Кульчицький М.І. Проблеми та шляхи удосконалення бюджетної системи України. // Регіональна економіка, №1, 2003.
6. Опарін В.М. Фінанси. - К, 2002. -164 с.
7. Симоненко В. Удосконалення фінансово-економічної бази бюджетів України. // Економіка України, №3, 2000.
8. Статистичний щорічник України за 2000-2004 рр. - К., 2004.
9. Теория финансов: учебное пособие / Под ред. М.Е. Заяц, М.К. Филенко. -Минск: Вышейшая школа, 1997.
10. Финансы / Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...