WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. (Курсова) - Реферат

Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. (Курсова) - Реферат

стабільності, що особливо виявилося в період фінансових криз 1997-1998 років.
Вивчення моделей використання грошово-кредитної політики у країнах із ринковою економікою і той досвід, що його має наша країна, дають змогу дійти висновку про необхідність особливого підходу у використанні інструментарію та моделей грошово-кредитної політики, врахування суб'єктивних факторів впливу, незавершеність процесу трансформації, потребу в структурній перебудові, нерозвиненість ринкової інфраструктури та відсутність відповідної законодавчої бази. Така позиція об'єктивно викликає обов'язкове використання в умовах перехідної економіки поряд з інструментами грошово-кредитної політики фіскальних важелів та адміністративних методів управління, що адекватні процесу становлення ринкової системи господарювання.
Важливим чинником, який значно впливає на стабільність, а отже, дієвість і ефективність грошово-кредитної політики НБУ, є політична нестабільність у країні, протистояння між законодавчою та виконавчою гілками влади. Така ситуація - своєрідний фактор психологічного стримування ділової активності суб'єктів грошово-кредитного ринку в період загострення політичного протистояння чи перевиборів. Так, наприклад, напередодні президентських виборів в Україні у II кварталі 1999 року при зменшенні облікової ставки від 60% до 45%, а ломбардної - від 70% до 50% процес кредитування не зріс, хоч у цей період пропозиція грошової маси зросла, що зумовило перенесення розв'язання нагальних проблем грошово-кредитної політики в Україні на кінець 1999 року. Можна погодитися з факторами, що визначають таку ситуацію:
- зменшення політичного ризику та початок структурних реформ щодо відносин власності;
- необхідність прийняття державної програми про банкрутство під-приємств;
- можливість прийняття бездефіцитного бюджету та зменшення фінансування держави за рахунок кредитів банківської системи;
- залучення прямих і портфельних іноземних інвестицій, пов'язаних, зокрема, з приватизацією великих підприємств.
Визначаючи економічну ситуацію в Україні, її певною мірою можна порівняти з економічним станом в Англії наприкінці 70-х років. Основу економічної доктрини уряду М. Тетчер у цей період становила монетарна політика управління державними фінансами. Новим підходом у галузі контролю за грошовим обігом було використання в державному бюджеті Англії на 1980 рік середньострокової фінансової стратегії. Такий метод був спрямований передусім на створення певних перспектив для ринків при одночасному зменшенні адміністративного впливу на економічні процеси. Уряд визначив планові цифри зростання грошової пропозиції та державної заборгованості на чотири роки вперед, передбачаючи одночасне зниження обох показників. Метою уряду було скорочення можливостей для проведення дискреційної політики казначейства.
Практика використання грошово-кредитної політики в країнах ринкової економіки свідчить, що більш незалежна політика центрального банку, особливо при вирішенні тактичних завдань, є запорукою протистояння інфляційним процесам, кошовій та кредитній експансії. Проте прийнятий Закон України "Про НБУ" має дещо суперечливе і нечітке визначення компетенції Ради НБУ та Правління НБУ в прийнятті рішень, їх ухваленні та відповідальності.
Так, Раді НБУ, як вищому органу управління Нацбанку, надаються повноваження щодо розробки основних напрямків грошово-кредитної політики, її окремих заходів монетарного й регулятивного характеру, політики курсоутворення та валютного регулювання. Але до Ради НБУ входять представники різних політичних партій, комерційних банків зі своїм розумінням моделі грошово-кредитноїполітики, її цілей і завдань. Маючи право накладати вето і затверджувати рішення Правління НБУ, вони можуть якщо не змінювати, то суттєво впливати на реалізацію механізму грошово-кредитної політики, особливо при вирішенні тактичних цілей, надто в період загострення соціально-економічних ситуацій. Це створює прецедент можливості втрати управління грошово-кредитною політикою держави й зменшення ефективності її впливу на грошовий та кредитний ринок. Незалежність і самостійність центрального банку на сьогодні є основною запорукою дієвості його грошово-кредитної політики.
?
Висновок.
Зростаючі загрози, що випливають із фінансової сфери, потребують серйозної уваги. Необхідна співпраця між економістами й політиками у питаннях пошуку заходів протидії фінансовій нестабільності. Ця проблема стоїть у двох площинах: на національному і наднаціональному рівнях. Розв'язання проблеми на першому рівні диктується передусім вимогами економічної безпеки країни. У цьому плані потребує розв'язання проблема бюджету - ліквідація його дефіцитності чи зведення до безпечних меж, зміцнення банківської системи, регуляція міжнародних потоків капіталів, особливо короткострокових, що несуть найбільші загрози.
Окрім цього, нашій країні слід подолати розрив і поляризацію реального й фінансового секторів економіки, законодавчими діями сприяти їхньому природному зближенню, відновленню співпраці. Це необхідно зробити не лише заради оздоровлення економіки, а й для відновлення економічної динаміки. Без кредитної підтримки, фінансових інвестицій неможливо досягти економічного зростання.
Не менш важливими є завдання, які необхідно вирішувати на наднаціональній площині. Тобто у рамках глобальної економіки. Необхідні міжнародні зусилля з метою впорядкування й унормування світових потоків капіталів. Цю проблему вважає надзвичайно актуальною такий палкий прихильник відкритого суспільства, як Дж. Сорос. На його думку, "...краще віддати перевагу певним формам контролю над капіталом, аніж нестабільності, навіть якщо ця політика не з найкращих в ідеальному світі". (14)
?
Література.
1. Бадида М. Україні потрібна ефективна система оподаткування // Фінанси України.- 1999.- №8.
2. Ващишин А. Фінансова система і соціально-економічна стабільність //Фінанси України.- 1999.- №10.
3. Єпіфанов А. Бюджет і фінансова політика в Україні.- К., 1997.
4. Закон України ''Про ефективний митний тариф''.
5. Закон України ''Про національний банк України''.
6. Кравчук Г. Внутрішні механізми фінансової стабілізації // Фінанси України.- 1999.- №8.
7. Лютий І. грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні //Фінанси України.- 2000.- №1.
8. Мельник О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитній політики // Фінанси України.- 2000.- №7.
9. Мельник О. основні параметри грошово-кредитної політики в Україні // Фінанси України.- 2000.- №7.
10. Островська М. Грошова кредитна політика в Україні у контексті світового досвіду // Фінанси України.- 2000.- №5.
11. Павлов А. П. Створення та вдосконалення фінансово-правової бази митних органів //Фінанси України.- 2000.- №3.
12. Савлук М. Грошово-кредитна політика національного банку України та оцінка її ефективності //Вісник НБУ.- 1999.- №1.
13. Свердан М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки // Фінанси України.- 2000.- №7.
14. Сорос Д. Криза глобального капіталізму. _____ суспільство під загрозою.- К., 1999.
15. Узлюк Т. Державне регулювання валютної системи в Україні//Фінанси України.- 1999.- №8.
16. Управління зовнішньо-економічною діяльністю.- К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...