WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. (Курсова) - Реферат

Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. (Курсова) - Реферат

здійснюються за допомогою грошей, що значно підвищує роль останніх. Саме тому досить важливе значення для України має вивчення існуючого світового досвіду, зокрема - країн Західної Європи, при формуванні основних параметрів власної грошово-кредитної політики. Однак при цьому не можна забувати те, що західні країни - це економічно розвинуті країни із змішаною економікою, де ринок стабільно функціонує вже тривалий час, а Україна перебуває на етапі перехідної економіки, коли лише створюються умови для повноцінних ринкових механізмів. Усе це накладає певний відбиток на особливості національної грошово-кредитної політики, що робить до певної міри неможливим пряме перенесення існуючого зарубіжного досвіду на наш грунт. Потрібна певна свідома адаптація цього досвіду відповідно до наших умов.
Взагалі до основних параметрів грошово-кредитної політики належать величина емісії центрального банку, рівень облікової ставки, верхні межі обсягів рефінансування, ставки обов'язкових резервів, обсяги операцій на відкритому ринку та ін. Саме через зміну цих найважливіших показників держава і здійснює свою політику у цій сфері задля недопущення інфляції.
Якщо розглядати темпи зростання грошової маси у найбільших країнах Європи, то можна дійти висновку, що вони були значно вищими від запропонованих сучасним монетаризмом (3-4% на рік, з урахуванням 3% приросту реального ВВП). Так, у Франції середньорічні темпи зростання грошової маси (агрегат МЗ) за цей період становили 5,9% (середньорічний темп приросту реального ВВП - 2,2%, а інфляції- 2,4%), в Німеччині - 7,3% (відповідно, 2,6% і 2,5%), в Італії - 6,4% (відповідно, 1,6% і 4,8%), у Великобританії- 9,9% (відповідно, 2,25% і 4,45%). Таким чином, можна зробити висновок, що темпи приросту грошової маси є у 2-2,8 раза вищими, ніж пропоновані сучасним монетаризмом, і у 2,6-4,4 раза перевищують темпи приросту реального ВВП. При цьому розрив між темпами приросту грошової маси і темпами приросту реального ВВП був значно більшим, ніж середні темпи інфляції у цих країнах, що вело до реального зростання насиченості економіки грішми. Порівняння темпів зростання грошової маси у промислове розвинутих країнах Західної Європи та в Україні (див. табл. 1 та 2) свідчить про їх значну відмінність.
?
Деякі найважливіші макропоказники чотирьох найбільших країн Європи
Таблиця 1
Роки
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Франція
реал.ВВП... вузь.гр.(Ml)...... широк.гр.(МЗ)... інфляція......
2,3
4,3
11,2
3,3
1,5
7,4
5,9
0,2
3,1
7,8
7,1
4,7
4,8
4,2
17,9
4,1
4,5
4,1
8,1
2,8
3,7
10,9
6,9
1,3
4,1
7,3
9,5
5
5
7,7
17,7
4,9
4,3
7,7
9,9
3,6
3,6
5,6
5,5
2,8
2,9
10,2
10,7
6,3
2,2
5,7
19
7,8
2,5
3,9
9
3,3
5,7
29,6
19,7
2,7
2,1
6,6
9,4
6,3
0,4
2,7
12,3
9,5
0,8
-4,7
2
3,2
5
3,4
6,3
3,6
1,2
10,5
9,1
6,4
-2
3
5,7
5,9
1,2
-0,2
5,1
2,4
2,2
10,8
7,6
5,1
0,7
0,7
4,7
5,4
-0,5
2,8
2,7
3,7
-0,5
1,4
-2,9
2,1
-1,2
8,5
10,9
4,5
-0,7
7,6
8,1
4,2
2,1
6
4,9
1,6
3,0
2,8
1,8
1,7
2,7
5,2
1,6
2,7
2,2
3,4
1,9
3,9
4,3
6,8
4,2
2,4
2,7
7,7
4,6
1,7
1,8
6,8
3,6
1,8
2,9
1,4
-1,9
5,4
2,7
5,6
9,9
3,5
1,4
0,8
-3,2
2
1,4
12,4
8,7
1,5
0,7
3,9
3,8
3,9
2,3
6,7
9,6
2,4
2,7
6,5
19
1,2
2,2
2,3
3,6
1,8
1,5
7,7
9
1,7
3,5
6,7
5,5
3,2
Німеччина
реал.ВВП... вузь.гр.(Ml)...... широк.гр.(МЗ)...
інфляція......
Італія
реал.ВВП... вузь.гр.(Ml)...... широк.гр.(МЗ)...
інфляція......
Великобританія
реал.ВВП... вузь.гр.(Ml)...... широк.гр.(МЗ)...
інфляція......
?
Деякі найважливіші макропоказники в Україні
Таблиця 2
Роки
Зміни ВВП
(%до
поперд
нього
року)
Темпи
зростання
споживчих ції
(разів до
попереднього
року) Середньо
Місячні
темпи
інфляції
(%)
ЗміниМО
(разів до поперед нього
року)
Зміни М2 у
національний
валюті (разів
до поперед
нього року)
Рівень
безробітті!
на кінець
року(%)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 -9,9
-14,2
-22,9
-12,2
-10,0
'-3,0
-1,7 21,0
102,6
5,0
2.8
1,4
1,1
1.2 33,5
47,1
14,4
9,0
2,8
0,8
1.5 16,7
25,6
6,2
3,3
1,5
1,5
1.17 12,6
16,8
5,6
2,4
1,39
1,47
1,13 0,3
0,4
0,4
0,6
1,6
2,9
4,6
В Україні темпи зростання грошової маси були значно вищими. Особливо це стосується періоду 1992-1993 pp. У наступний період темпи зростання грошової маси почали швидко знижуватись, але і нині вони є досить високими. Проте це має і свої причини. Головна з них полягає в тому, що у 1992-1993 pp. Україна пережила процес гіперінфляції. Внаслідок цього рівень монетизації ВВП різко зменшився і сьогодні становить тільки близько 13% (див. табл. 3) (у Німеччині в 1997 p. - 67,4%, Франції- 67,7, Італії-61,8, Великобританії-106,4%.). При цьому поступове зменшення рівня інфляції створює сприятливе середовище для поступового збільшення рівня монетизації ВВП (що і відбулось у 1997-1998 pp.). За умов, коли самоіндукована інфляційна хвиля ще повністю не збита, а ціни є нееластичними до зниження, обмеження темпів зростання грошової маси на рівні, характерному для промислове розвинутих країн Європи, є недоцільним, оскільки це може створити штучний грошовий голод. Не можна забувати і того, що 20-50-процентні абсолютні темпи зростання грошової маси, які мали місце у 1996-1998 pp. в Україні, означали (у віднос-ному вираженні) зростання грошової маси на 1,3-2,4% ВВП. Цей показник близький до аналогічних показників у країнах Західної Європи. Так, за 1992-1997 pp. приріст грошовоїмаси (у відносному вираженні) до ВВП становив: у Франції- 1,1-3,7%, у Німеччині - 1,1-3,6, в Італії- 0,4- 2,9%. А у Великобританії за цей період (при тому, що абсолютні темпи зростання грошової маси були 2,7-9,9%) вони означали зростання (у відносному вираженні) грошової маси на рівні 4,1-12,2% ВВП.
Показники темпів зростання грошової маси та монетизашї економіки в Україні
Таблиця З
Роки Номінальний ВВП
(млн. грн.) Готівка в обігу Грошовий агрегат М2 у національній валюті
темпи зростанні (разів за рік) % від ВВП темпи зростання (разів за рік) % від ВВП
1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 52
1420
10792
50836
78100
86952
94509 16,7
25,6
6,2
3.3
1,5
1,5
1.17 9,6
9
7,3
5,2
5,1
7,1
7.6 12,6
16,8
5,6
2,4
1,39
1,47
1,13 44,2
27,2
20
10,4
9,4
12,4
12,9
Період 1994-1998 pp. в Україні можна охарактеризувати як такий, коли вплив грошових чинників інфляції, що

 
 

Цікаве

Загрузка...