WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. (Курсова) - Реферат

Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. (Курсова) - Реферат


Курсова робота
Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах.
План:
Вступ. 3
1. Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. 6
2. Аналіз ефективності валютно-фінансової політики в Україні. 14
- Валютно-курсова політика. 14
- Фінансово кредитна політика. 18
- Митно-податкова політика. 23
3. Методи активізації та покращення стану валютно- 29
фінансової політики в Україні. 29
Висновок. 36
Література. 37
?
Вступ.
Після проголошення державного суверенітету Україна стала проводити незалежну економічну політику, спрямовану на розбудову соціально-орієнтованої ринкової економіки. За роки незалежності простежуються два етапи формування та реалізації економічної політики. Перший охоплює період 1991-1994 років - це початковий етап формування й проведення політики за умов обвальної економічної кризи, що наклалася на руйнування колишньої адміністративно-командної системи і призупинення виробництва численними підприємствами, які раніше входили до складу військово-промислового комплексу. Тому перший етап розвитку економіки суверенної України характеризувався різким спадом виробництва в більшості галузей промисловості й у сільському господарстві, фактично приреченому на самовиживання. Криза виробництва супроводжувалася безпрецедентними за масштабами розмірами інфляції, катастрофічною розбалансованістю фінансової системи, дезорганізацією системи грошового обігу, загостренням соціальних проблем та іншими деструктивними явищами в економіці та соціальній сфері.
Другий етап у реалізації економічної політики та її складової - грошово-кредитної політики почався з осені 1994 року. Він характеризується рішучою протидією кризовим процесам, проведенням активних антиінфляційних заходів, здійсненням грошової реформи. В основу політики, спрямованої на макроекономічну стабілізацію, було покладене завдання досягнення фінансової та валютної стабілізації.
Протягом цього періоду вжито цілий ряд важливих організаційно-економічних заходів щодо створення ринкової фінансової інфраструктури. Йдеться передусім про формування та вдосконалення банківської, податкової системи, створення митної служби, фінансового ринку. На цьому етапі формування ринкової економіки здійснено так звану малу приватизацію і демонополізацію виробництва, сформовано, бодай не повністю, конкурентне середовище.
Нову роль у розвитку економічних процесів став відігравати Національний банк України. Спираючись на досвід індустріально розвинутих країн світу, НБУ вперше в історії держави став формувати й проводити власну, адекватну ринковій економіці грошово-кредитну політику.
Характерна риса сучасного суспільного розвитку - стрімке зростання фінансового сектора економіки та його впливу на різні сторони суспільного буття.
Бурхливі події, що відбуваються останнім часом на валютних і фінансових ринках, безпосередньо позначаються на економічній, політичній чи навіть ідеологічній ситуації країн. Фінансові бурі, що час від часу виникають як на національному, так і на світовому просторі, стрясають економіку, спричинюючи розлади і втрати. Їхні важкопрогнозований характер, нерідко обвальний наступ створюють шокові стани у громадському житті, вносять суттєві корективи у плани ***розвою.
Це особливо відчутно для перехідних економік, які функціонують в умовах гострої дефіцитності матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів, а також дефіциту часу, відведеного на суспільно-економічний маневр. Фінансові кризи, ускладнюючи виробничі процеси, спричиняються до погіршення життєвого рівня населення, зростання соціальної нестабільності сус-пільства. Усе це привертає увагу до проблем розвитку фінансового сектора та його взаємодії з реальним сектором економіки.
Ринкова економіка за своєю природою двосекторна, тобто складається із реального й фінансового секторів. Реальний сектор є первісним і базовим, необхідним для забезпечення умов людського існування. Тривалий період історії він залишався єдиним сектором економіки у рамках моделі натурального господарства.
Поява грошей започатковує формування фінансового сектора, а відтак ринкової економіки. Виникнення грошей, а потім і інших фінансових інструментів були викликані потребами розвитку продуктивних сил. Вони раціонували господарське життя, сприяли підвищенню продуктивної діяльності реального сектора економіки. Генетичне і за покликанням фінансовий сектор похідний, вторинний. Регламентований і спонукуваний запитами виробництва, він швидко розвивається, формує складні фінансові структури. Реалізується своєрідний суспільний поділ праці між секторами економіки: реальний сектор забезпечує засоби існування населення, фінансовий - створює сприятливі для цього умови у вигляді грошей, основних і похідних цінних паперів, різноманітних інституцій тощо.
Попри свою початкову узалежненість фінансовий сектор веде самостійне життя, розвивається за власними законами. Формується своєрідна паралельна економіка зі складною системою зв'язків із першою. Розвиток подій у фінансовій сфері подеколи відбувається не на користь виробництва, створюючи своєрідне "задзеркалля" реальної економіки. Господарські збурення нерідко започатковуються у фінансовій сфері, викликаються фінансовими технологіями. Отже, можна стверджувати, що фінансовий сектор економіки є сьогодні однією із причин суспільної нестабільності.
Останніми десятиліттями відбулися події, що значно посилили нестійкість ринкової системи. З огляду на це варто вказати на:
- зростаючу глобалізацію господарських процесів;
- політизацію кредитної сфери;
- дефіцитність державних бюджетів і зростання заборгованості країн;
- поширення практики фінансових пірамід тощо.
Глобалізацію господарських зв'язків можна віднести до найважливіших подій другої половини XX століття. Зростаюче значення та обсяги міжнародного товарообміну, вільний рух капіталів, науково-технічне співробітництво - лише деякі її прояви. Вони спричинилися до того, що сучасні країни живуть фактично у вимірах глобальної економіки: мусять у своїй діяльності орієнту-ватися на світові тенденції, пристосовуватися до вимог міжнародних ринків. Економічна самостійність окремої країни стає дедалі більше умовною, а її господарство виступає ланкою глобальної економіки, і тому його розвиток і добробут населення значною мірою залежать від процесів на світових ринках. Відкритість економіки, яку сповідує більшість сучасних держав, посилює зовнішні впливи на внутрішню ситуацію.
Мета курсової роботи- розкрити особливості валютно-фінансової політики нашої держави з урахуванням досвіду інших країн.
Робота складається з вступу, трьох основних частин, заключення та списку джерел, які опрацьовані при написанні курсової.
1. Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах.
Сучасна українська економіка еволюціонує у напряміпереходу до змішаної економіки, де ринкове саморегулювання стає одним з провідних регуляторів суспільного відтворення. За таких умов гроші починають відігравати роль, істотно відмінну від тієї, яку вони відігравали у плановій економіці. В системі, де відтворення регулюється здебільшого ринковим механізмом, сигнали суб'єктам економіки надходять у формі зміни цін, а усі операції між ними

 
 

Цікаве

Загрузка...