WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз формування надходження доходів та видатків зведеного бюджету (Курсова) - Реферат

Аналіз формування надходження доходів та видатків зведеного бюджету (Курсова) - Реферат


Курсова робота
на тему:
"Аналіз формування надходження доходів та видатків зведеного бюджету"
ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП 4
1 Аналіз надходжень та видатків основних платежів до місцевих бюджетів за січень-червень 2001 року 10
1.1 Загальноекономічні засади розвитку економіки України 14
1.2 Аналіз формування надходження доходів та видатків Зведеного бюджету 15
2 Аналіз доходної частини державного бюджету України 20
3 Шляхи модернізації ДПС України 25
3.1 Податкова служба України ХХІ століття. реформування податкової політики 29
ВИСНОВКИ 35
Список використаних джерел 37
Додатки 39
ВСТУП
Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки - це об'єктивне суспільне явище, тому при побудові податкової системи слід виходити з реалій соціально-економічного стану країни, а не керуватися побажаннями можливо і найкращими, але нездійсненними.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України одним із загальних завдань є становлення ефективної податкової системи, як інструменту державного регулювання економіки.
Перш ніж вести мову про податки, їхнє застосування тощо, варто зупинитися на такому понятті, як бюджет. За класичним визначенням , бюджет - це розпис доходів і видатків держави, підприємства чи окремої особи на певний строк. Таким чином, будь-який бюджет складається з двох частин: перша - це доходи, друга - видатки. Видатки з бюджету йдуть, у першу чергу, на: соціальний захист населення; фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін; фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів (освіти, культури, охорони здоров'я ); фінансування науки; державні капітальні вкладення; реструктуризація вугільної промисловості; фінансування житлово-комунального і шляхового господарства; реставрація пам'яток архітектури; фінансування оборони, правоохоронної діяльності; утримання органів законодавчої, виконавчої і судової влади; зовнішньо політичну діяльність; заходи, пов'язані з ліквідацією чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення.
І це далеко не повний перелік витрат. Структурою, яка покликана забезпечити надходження вказаних коштів до доходної частини бюджету (в основному це податки ) є державна податкова служба.
Що ж таке саме поняття "податок"? Це - обов'язковий платіж, який справляється до бюджету з юридичних осіб (підприємств, установ, організацій ) і громадян.
Кожний податок містить слідуючи елементи: суб'єкт, об'єкт, джерело, одиницю оподаткування, податкову ставку або квоту, податкові пільги.
Податки - один із найважливіших чинників непрямого регулювання економічних процесів, завдяки якому держава здійснює вилучення на користь суспільства певної частини валового національного продукту (ВНП) у вигляді обов'язкового внеску. Внески здійснюють основні учасники виробництва ВНП : робітники, які своєю працею створюють матеріальні і нематеріальні блага і отримують відповідний дохід, та господарчі суб'єкти - власники капіталів, які діють у сфері підприємства.
Податки виконують три важливі функції:
1) Забезпечення фінансування державних витрат ( фіскальна функція )
2) Підтримування соціальної рівноваги шляхом змінення співвідношення між прибутками окремих соціальних груп з метою усунення нерівності між ними ( соціальна функція ).
3) Державне регулювання економіки ( регулююча функція ).
Сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів становить систему оподаткування.
Економічна сутність податків досліджувалась багатьма вченими. Найбільш поширені перші дослідження були виконані Д. Рікардо і А. Смітом. Два принципово різних погляди можна проілюструвати на прикладі класичних економічних шкіл. Кейнсіанська школа вважає, що податки - це знаряддя державного регулювання. Неокласична розглядає податки, як чисто фіскальний інструмент. Фактично протиріччя витікає з двух функцій податків: економічної і фіскальної. Їх сполучення - основна проблема економіки любої країни.
Проблеми України в галузі побудови податкової системи насамперед пов'язані саме з відсутністю чіткої економічної доктрини, визначеної виходячи з тієї чи іншої економічної теорії. Це не дає змоги проводити чітку стратегічну лінію, призводить до нестабільності податкової політики, що, у свою чергу, негативно впливає на стан економіки.
Для сучасної податкової системи різних країн характерним є великий зріст внесків у фонд соціального страхування, який за темпами випереджає як прямі, так і непрямі податки, що пояснюється з одного боку, підвищенням ставок внесків і поширенням кількості платників, а з іншого - поширенням соціальної діяльності держави. Внески на соціальне страхування у Німеччині, Франції, Італії складають більш 30% від всіх податкових надходжень.
У цілому податкова структура багатьох країн з ринковою економікою така: 37,4% складають податки на прибуток, 34,3% - непрямі податки, 22,2% - внески у фонд соціального страхування, 9,1% - інші податки.
Молода Українська держава розпочала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови конкретної країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику, традиції народу, географічне положення, кліматичні умови і безліч інших чинників. У зв'язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятися. Водночас слід підкреслити, що форми оподаткування стають дедалі уніфікованішими. Існує ряд основних податків, які дістали загальносвітове визначення, хоча механізм їх справляння може суттєво різнитися в конкретних країнах. До них належать такі форми непрямого оподаткування, як податок на добавлену вартість й індивідуальні (специфічні) акцизи, а також основні прямі податки - прибутковий податок із доходів юридичних і фізичних осіб.
Державна податкова служба була створена постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.1990 року у системі Міністерства фінансів.
Створення податкової служби було зумовлене тим, що Україна стала на шлях ринкових перетворень ; стали запроваджуватись приватна власність, комерціалізація торгівлі, розпочався розвиток підприємницької діяльності. Це зумовило збільшення кількості підприємців і платників податків у 3 рази. Отож виникла потреба збільшити майже вдвічі й кількість податківців - до 12000 працівників.
Завданнями органів державної податкової служби є:
здійснення контролю за додержанням податковогозаконодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (податки, інші платежі), (додаток 2);
внесення у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
формування та ведення Державного

 
 

Цікаве

Загрузка...