WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Біржова система (на прикладі США) (Курсова) - Реферат

Біржова система (на прикладі США) (Курсова) - Реферат

що характеризують специфіку ринків фіктивного капіталу окремих країн на основі їхнього історичного розвитку. Серед цих, багато в чому взаємозалежні чинники, слідує, насамперед, виділити такі.
Специфіка органічної структури фінансового капіталу
Аналіз структур монополістичної власності значних корпорацій капіталістичного світу, проведений французьким економістом
М. Дефоссе, показав, що потреби західно-європейського фінансового капіталу в біржовому обігу "паперової тіні" свого капіталу істотно нижче, чим, наприклад, у США. Треба відзначити, що західно-європейський капітал має більш стійку структуру. У цих країнах чимала частка корпорацій знаходиться у володінні окремих осіб або сімей, що у дуже обмеженому обсязі або взагалі не допускають свої акції до біржового обігу. Незважаючи на визначені перегляд співвідношення державного регулювання і часткового підприємництва, що відбивається також на фондовому ринку, у західно-європейських країнах частка держави в корпораціях на основі акцій вище. Членування акцій на менші акції менше. Контрольні пакети, як правило, вище. Отже, біржова капіталізація менше значна в більшості західно-європейських країн. Структура безпосереднього володіння акціями відносно нерухома. Інституціоналізація володіння просувається, головним чином, інституціональними інвесторами у Великобританії і Голландії, а також банками в Німеччині. Усі ці розходження як у пропозиції, так і в попиті на акції, обумовлені організаційними особливостями фінансового капіталу, визначають вигляд кожного фондового ринку.
Співвідношення різноманітних внутрішніх і зовнішніх джерел накопичення капіталу
У процесі накопичення корпорації мають певні фінансові альтернативи: самофінансування за рахунок перерозподілу прибутку або резервів, банківські кредити, випуск облігаційних позик або емісія акцій. Так, наприклад, у Великобританії емісія акцій одержала широке поширення при мобілізації додаткових коштів, у Німеччині довгострокові кредити, у Франції - вексельні кредити або в Італії контокорентні кредити. У області фіктивного капіталу свідоцтвом тому є порівняння співвідношення акцій і облігацій на різноманітних біржах, наведені вище в таблиці 2.
Специфіка національної кредитної системи
Обіг фіктивного капіталу - як початкове розміщення, так і вторинна торгівля - організована в західно-європейських країнах по різному. Операції з цінними паперами входять в одних країнах у діапазон діяльності універсальних банків (наприклад, у Німеччині). У інших країнах має місце монополія маклерів (Франція). У третіх країнах (наприклад, Голландія) як банки, так і маклерські фірми діють на фондовому ринку. Дане положення, тобто специфічне сполучення монополії і конкуренції серед фінансових інститутів впливає на місце фондового ринку як складової частини ринку позичкового капіталу.
Специфіка державно-монополістичного регулювання
Роль держави на фондовому ринку двояка. З одного боку, воно активно скористалося фінансовими можливостями ринку з метою фінансування бюджетних дефіцитів і стає, тим самим, важливим або навіть вирішальним чинником (наприклад, в Італії) на фондовому ринку країни. З іншого боку, воно намагається з метою державно-монополістичного регулювання відтворення капіталу впливати адміністративними, податковими й іншими методами як на самому фондову біржу, так і на поведінку діючих там емітентів, посередників й інвесторів. Починаючи від правового статусу біржі і закінчуючи податковим обкладенням дивідендів, державно-монополістичне регулювання в стані охопити так чи інакше широке коло проблем фондового обігу. Конкретний діапазон мір, застосовуваний у рамках державно-монополістичного регулювання, різноманітний. Його оцінка з боку фінансового капіталу в західно-європейських країнах коливається між "лояльно" (наприклад, у Великобританії) і "строго" (наприклад, у Франції) і впливає, звичайно, на відношення фінансового капіталу до фондового ринку, і тим самим, на нього самого.
Місце фондової біржі на фондовому ринку
У більшості країн існує, поряд із біржами місцевого значення, одна центральна фондова біржа. У деяких країнах (Німеччина, Швейцарія) є декілька значних бірж. Фінансовий капітал прагне до різноступеневого механізму, в умовах якого акції корпорацій різноманітних розмірів можуть обертатися в біржових умовах. Позабіржовий ринок має місце в країнах, де банки реалізують фондові операції як на біржі, так і поза її (наприклад, Німеччина, Швейцарія) або де сам біржовий механізм недостатньо налагоджений (приклад - Італія). Виняток складає торгівля крупними пакетами акцій, що гарантують контроль або вплив у розпорядженні корпораціями. В усіх західно-європейських країнах операції з "блоками акцій" можуть здійснюватися за допомогою легального посередника поза фондовою біржею.
Ступінь залучення в міжнародне відтворення капіталу
Включення західно-європейських країн у міжнародний поділ праці як у рамках західно-європейської інтеграції, так і за її межами досягало досить високого рівня. Вираженням цього в області фіктивного капіталу є зростаюча міжнародна міграція фондових цінностей, тобто інтернаціоналізація як випуску цінних паперів і їхній придбання, так і посередництва і відповідних механізмів обігу. Це стосується, у першу чергу, найбільше розвинених і лібералізованих фондових ринків регіону (Великобританія, Швейцарія, Голландія), де міжнародні потоки фіктивного капіталу і грошового капіталу стають усе більш вирішальним чинником. Їхнє пристосування робить, у свою чергу, вплив на інші фондові ринки (у Франції, Німеччини). Таким чином, міжнародний фондовий бізнес є предметом гострої конкуренції між провідними фондовими біржами регіону, що роблять суттєвий вплив на вигляд фондового обертання на біржах Західної Європи.
Розділ 3 - Останній штрих
Фондова біржа: плюси і мінуси
Підводячи результат всьому вище сказанному, безумовно не в кого не викликає сумніву те, що біржа грає значну конструктивну роль у системі капіталістичного господарства. Саме фондова біржа надає необхідний динамізм і гнучкість інвестиційному процесу.
Але при цьому не можна не бачити і зворотного боку медалі: спекуляція є іманентною, незмінною рисою біржі. В даний час негативні наслідки цієї спекуляції збільшуються усе більш широким поширенням біржових операцій із цінними паперами, здійснюваним по комп'ютерних програмах. Зміст цих операцій полягає в тому, що комп'ютер, виконуючи волю користувача, автоматично заключает сделки на купівлю або продаж цінних паперів, як тільки їхній курс виходить за межі зафіксованого діапазону. Надійна і зручна в звичних умовах системакомп'ютерних операцій стає вкрай небезпечною в момент утрати біржею рівноваги в результаті спекулятивної активності. Це переконливо показала біржова криза 1987 р., істотно посилена, завдяки "внеску" комп'ютерних програм.
Але раз уже я заговорив про біржові кризи, то дозволю затриматися на цій темі декілька довше.
Біржові кризи
Біржові кризи - своєрідна реакція ринку цінних паперів на надмірне "розбухання" фіктивного капіталу.

 
 

Цікаве

Загрузка...