WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Біржова система (на прикладі США) (Курсова) - Реферат

Біржова система (на прикладі США) (Курсова) - Реферат


Курсова робота
на тему:
"Біржова система"
(на прикладі США)
ЗМІСТ
Вступ ................................................................................................................3
Розділ 1 - Біржова система (на прикладі США)...........................................4
1.1. Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал ...............................10
1.2. Фондова біржа ............................................................................12
1.3. Операції фондової біржі ............................................................14
Розділ 2 - Аналіз стану фондових бірж у Західній Європі ...........18
2.1 Великобританія ............................................................................19
2.2 Швейцарія .....................................................................................21
2.3 Голландія ......................................................................................22
2.4Франція ..........................................................................................22
2.5Німеччина ......................................................................................23
2.6 Бельгія ...........................................................................................25
2.7 Італія ..............................................................................................25
2.8Специфіка ринків фіктивного капіталу в
Західній Європі ...................................................................................26
2.9 Специфіка органічної структури фінансового капіталу ..........26
2.10Співвідношення різноманітних внутрішніх і
зовнішніх джерел на накоплення капіталу .....................................27
2.11Специфіка національної кредитної системи ............................27
2.12Специфіка державно-монополістичного регулювання ...........28
2.13Місце фондової біржі на фондовому ринку .............................28
2.14Ступінь залучення в міжнародне відтворення капіталу ..........29
Розділ 3 - Останній штрих ..............................................................................30
3.1 Фондова біржа: плюси і мінуси ...................................................30
3.2Біржові кризи ..................................................................................30
Список літератури ............................................................................................33
Вступ
Економіка ринкового типу, неможлива без розвинутої сфери фондового ринку. Існування фондової монополії у фондовому ринку гальмувало створення повноцінних фондових бірж, що спричинило значне відставання України в цій галузі .
Актуальність даної теми полягає в тому, що в Україні формується власна модель фондів , яка враховує ту ситуацію в якій опинилася держава на момент визнання її незалежною.
Метою роботи є висвітлення розвитку і стану фондових бірж за останні декілька років.
Завданням курсової роботи є :
З'ясування об'єктивної необхідності , сутності й ролі фондових бірж .
Висвітлення організації та шляхів розвитку біржового фондового ринку.
Вивчення особливостей фондовиків, шляхів підвищення їх фінансової стійкості .
Фінансові інвестиції характеризуються певними особливостями, основними з яких є:
1) використання у двох напрямах: перший - отримання додаткового інвестиційного доходу у процесі користування вільними грошовими активами; другий - їх протиінфляційний захист;
2) надання суб'єкту підприємницької діяльності вибору широкого діапазону інструментів інвестування за шкалою "дохідність - ризик" та "дохідність - ліквідність";
3) виходячи з багатогранної інфраструктури фінансового ринку, пильніший та змістовніший моніторинг у процесі фінансового інвестування.
Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати фінансове інвестування у таких формах:
1) вкладення капіталу до статутних фондів спільних підприємств;
2) вкладення капіталу у прибуткові види грошових інструментів;
3) вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів.
Розділ 1 - Біржова система США
Основною ланкою біржової системи США є Нью-Йоркська фондова біржа. Проте чільні позиції цієї біржі не роблять американський фондовий ринок моноцентриським по типу організації. Помітне місце на ньому займає друга по розмірі біржа, теж розташована в Нью-Йорку, - Американська фондова біржа, регіональні біржі й в останнє десятиліття - Чикагская біржа опціонів. Роль окремих ланок біржової системи у фондових операціях характеризують дані таблиці 1. Нью-Йоркська фондова біржа веде свою історію з 1792 р. і по формі організації є корпорацією, що знаходиться у власності її членів. Роботою Нью-Йоркської фондової біржі керує вибірна рада директорів, що обирається її членами. Число членів біржі з 1988 р. не змінювалося і складає 1469 чоловік. Щорічно декілька десятків місць змінюють свої власників, але в цілому контингент членів Нью-Йоркської фондової біржі характеризується високою стабільністю, що робить цю біржу одним із найбільш елітних інститутів сучасної Америки.
Провідну роль на біржі грають дві категорії членів Нью-Йоркської фондової біржі: брокери і так званні спеціалісти. Останні складають меншість (у середині 1992 р. їх було 412 чоловік) членів Нью-Йоркської фондової біржі, але вони довгий час були домінуючою групою біржовиків, причому їхній вплив залишається винятково великим і понині. Сила спеціалістів корениться в тому, що вони монополізували безпосереднє укладання угод - брокери не мають права вести операції за свій рахунок і тільки доставляють спеціалістам доручення клієнтів на купівлю-продаж акцій. Конкуренції між спеціалістами немає, і кожний із них веде операції по строго визначених випусках цінних паперів. Спеціаліст веде операції за свій рахунок і не має права торгувати безпосередньо з клієнтами біржі. Контрагентами в його угодах можуть виступати тільки самі біржовики. Суть діяльності спеціалістів складається в тому, що він, у дослівному перекладі американської біржової термінології, "робить ринок, закриваючи розрив в цінах".
Б і р ж а
Ринкова вартість паперів, що котируються, (на січень 1993 р.) таб.№1
Звичайні акції Привілейовані акції Облігації Опціони
Усі біржі, млрд. долл. у тому числі:
3159.9
66.4
1053.6
175.1
Нью-Йоркська фондова біржа
90.47
92.69
92.16
4.2
Американська фондова біржа
9.21
6.31
6.79
21.3
Фондова біржа Середнього Заходу
0.06
0.07
*
1.1
Тихоокеанська фондова біржа
0.14
0,41 0,81
2,9
Бостонська фондова біржа 0,03 0,23 0,29 4,7
Фондова біржа Цинцинаті 0,06 0,08 0,00 2
Чикагська біржа опціонів 0,02 0,00 0,00 **
Філаделфійська фондова біржа * * * 65,7
Примітка: оскільки операції з облігаціями займаютьнині незначне місце в біржовій торгівлі, статистику цих операціях Комісія по цінних паперам і біржам (СЕК) не

 
 

Цікаве

Загрузка...