WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес США (Курсова) - Реферат

Бюджетний процес США (Курсова) - Реферат

видаткiв, вiн пропонує вiдстрочку, але може зробити це лише з огляду н причини, передбаченi Законом про подолання бюджетного дефiциту. Вiн не може запровадити вiдстрочку з полiтичних причин. Якщо президент хоче анулювати асигнування, вiн повинен запропонувати процедуру скасування. Якщо Конгресовi не пощастить скасувати цi кошти протягом 45 днiв, президент мусить розблокувати їх. Начальник головного бюджетно- контрольного управлiння наглядає за дотриманням Закону про контроль над використанням бюджетних коштiв.Прикiнцевим етапом бюджетного процесу є аналiз i аудит. Вiдповiдно до принципу "внутрiшнього контролю" забезпечувати обгрунтованiсть i ефективнiсть своїх витрат у першу чергу мають самi урядовi агенства. Вiд них вимагається мати системи облiку i проводити аудиторськi перевiрки своїх видаткiв згiдно iз стандартами, оприлюдненими ГБКУ.
Висновок
Бюджетний процес у Сполучених Штатах Америки -це налагоджена система роботи законодавчої і виконавчої гілок влади, що має на меті створення бюджету. Бюджетний процес у Сполучених Штатах Америки відбувається у такому порядку:
1. Президентський проект бюджету подається до Конгресу не пiзнiшепершого понедiлка лютого (1996-2002 фiн. рiк) 2. Комiтет Сенату зпитань бюджету готує бюджетну резолюцiю 3. Комiтет Палатипредставникiв з питань бюджету готує бюджетну резолюцiю 4. Пленарне голосування у Сенатi 5. Комiтет з узгодження бюджетної резолюцiї передає спiльну резолюцiю про бюджет до палат 6. Пленарне голосування у Палатi представникiв 7. Пленарне голосування у Сенатi 8. Пленарне голосування у Палатi представникiв 9. Спiльна резолюцiя (не маї законодавчого характеру, не пiдписуїться президентом) Положення про розподiл бюджетних ресурсiв i бюджетне узгодження (необов'язково) передаються до комiтетiв з вiдповiдною юрисдикцiїю 10. Комiтет Сенату з розподiлу бюджетних асигнувань доповiдаї проекти законопроектiв, якi забезпечать дотримання положень бюджетної резолюцiї (контрольнi показники на 1 рiк) 11. Комiтети Сенату, якi санкцiонують асигнування коштiв, закiнчують внесення до законодавства змiн, необхiдних для дотримання положень бюджетної резолюцiї. Узгодження бюджету на 1996 фiн. рiк 12. Комiтет Палати представникiв з розподiлу бюджетних асигнувань доповiдаї законопроекти, якi забезпечать дотримання положень бюджетної резолюцiї (контрольнi показники на 1 рiк) 13. Комiтети Палати представникiв, якi санкцiонують асигнування коштiв, закiнчують внесення до законодавства змiн, необхiдних для дотримання положень бюджетної резолюцiї.
Узгодження бюджету на 1996 фiн. рiк 14. Рекомендацiї комiтетiв Сенату, якi санкцiонують асигнування коштiв, подаються на розгляд сенатського комiтету з питань бюджету 15. Сенат: 13 окремих законопроектiв про асигнування 16. Палата представникiв: 13 окремих законопроектiв про асигнування 17. Рекомендацiї комiтетiв Палати представникiв, якi санкцiонують асигнування коштiв, подаються на розгляд комiтету палати з питань бюджету 18. Голосування у Сенатi 13 законопроектiв 19. 13 узгоджувальних комiтетiв 20. Голосування у Палатi представникiв 13 законопроектiв 21. Рiшення Сенату щодо узгодження 22. Голосування у Сенатi з приводу доповiдей 13 узгоджувальних комiтетiв 23. Президент пiдписуї, i тим самим надаї силу закону, або накладаї вето на 13 доповiдей про узгодження асигнувань 24. Голосування у Палатi представникiв з приводу доповiдей 13 узгоджувальних комiтетiв 25. Спiльний комiтет з питань узгодження бюджету. Вiдбуваються засiдання узгоджувальних пiдкомiтетiв, учасниками яких ї члени комiтетiв, якi санкцiонують асигнування коштiв 26. Рiшення Палати представникiв щодо узгодження 27. Голосування у Сенатi Комплексного закону про узгодження бюджету (КЗУБ) на 1995 рiк 28. Узгоджувальний комiтет доповiдаї Комплексний закон про узгодження бюджету вiд 1996 року (фiн. роки 1996-2002) 29. Голосування у Палатi представникiв Комплексного закону про узгодження бюджету (КЗУБ) на 1995 рiк 30. Президент пiдписуї або накладаї вето на КЗУБ вiд 1995 року 31. Перший понедiлок лютого. Президентський проект бюджету подаїться до Конгресу. 32. Початок травня. Партiйнi конференцiї, на яких членам Конгресу вiд вiдповiдних партiй пропонуються альтернативнi проекти бюджету 33. Початок травня. Комiтет з питань бюджету здiйснюї редакцiйну роботу. 34. Середина травня. Пленарнi голосування у Палатi представникiв i у Сенатi 35. Початок червня. Узгоджувальний комiтет подаї спiльну резолюцiю до палат 36. 10 червня комiтет Палати представникiв з розподiлу бюджетних асигнувань доповiдаї останнiй законопроект про щорiчнi асигнування 37. 15 червня у Конгресi закiнчується узгодження бюджету 38. 30 червня Палата представникiв закiнчує розгляд законопроекту про щорiчнi асигнування 39. 1 жовтня -- початок фiнансового року; перше розпорядження про секвестрування 40. АБУ готує для президента i Конгресу скоригованi матерiали про секвестрування, пiсля чого 25 жовтня президент приймає остаточне рiшення про секвестрування.
Отже, дослідивши дану тему ми могли спостерігати те, що бюджетний процес у Сполучених Штатах Америки-це довгий шлях на протязі якого ведеться підготовка бюджету Президентською адміністрацією, планування обсягів кредитування, виконання законів про витрачання коштів, управління фінансовою діяльністю.
Кожен розділ курсової роботи відкривається коротким вступом, де пояснюється значення кожної окремої фази процесу та пов'язані з нею процедури, також висвітлюється вся законодавча база, яка регулює і координує діяльність органів, що залучаються до даного процесу.
Список використаних джерел
1 А.Шрьодер , Н.Кейнд "Бюджетні повноваження парламенту. Українські реалії на тлі світового досвіду"/ Київ "Заповіт" 1997
2 І.Розпутенко "Бюджетний процес" Київ 1997
3 Конституція США
4 Закон Конгресу від 20.02.1981 " Про збалансованість бюджету і максимальні розміри бюджетного дефіциту (Грема-Радмена-Холлінгза)"
5 Закон Конгресу від 15.03.1991 "Про забезпечення виконання бюджету"
6 Закон Конгресу від 5.06.1974 "Про бюджетні повноваження"
7 Закон Конгресу від 7.091985 "Про подолання бюджетного дефіциту"
8 Закон Конгресу від 9.061982 "Про виконання бюджетного плану"

 
 

Цікаве

Загрузка...