WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

для реального зростання кредитування економіки України були створені, по-перше, завдяки загальної фінансової стабільності в країні, по-друге, поступовому зменшенню Національним банком України дисконтної ставки протягом року. Так, протягом 2001 р. дисконтна ставка була знижена з 27% (на початок року) до 15% річних, що обумовило поступове зменшення процентних ставок комерційними банками.
Як повідомляється в прес-релізі, середня процентна ставка по кредитах зменшилася з 38% (на початок року) до 30,7% на початок жовтня.
2. Кредитна політика банку, її основні елементи
2.1. Сутність, класифікація та призначення кредитів
Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства, як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками - коли продавцю потрібно було продати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити. Тому й виникла потреба у передачі продавцем покупцеві товару з відстрочкою платежу, тобто - у кредит.
Згідно положення про кредитування, кредит - це економічні відносини між юридичними та фізичними особами і державами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка.
У кредитних відносинах беруть участь дві сторони :
" позичальник ;
" кредитор.
Ці сторони називаються суб'єктами кредитної угоди, а ті грошові чи матеріальні цінності, затрати чи проекти, стосовно яких укладена угода позички, є об'єктами кредиту.
Операції з наданням кредитів належать до активних операцій банку. Кредитні операції здійснюються у формі надання позичок під зобов'язання позичальників повернути кошти та заплатити проценти у встановлені строки. Це ключовий вид активних операцій банків, вони забезпечують переважну частину доходів у багатьох банків.
Позички банків - важливе джерело грошових коштів для бізнесового та споживчого секторів економіки. В процесі проведення кредитних операцій банки зустрічаються з кредитним ризиком, тобто з ризиком несплати позичальником в установлений строк наданої банком позички та процентів, належних кредитору.
Разом з тим, кредитні операції несуть в собі найбільшу загрозу для банків - ризик неповернення позичок. Таким чином, кожний банк розробляє і здійснює свою кредитну політику, що складається під впливом поточних та перспективних задач банку, а також економічної кон'юнктури і повинна бути спрямована на зменшення кредитного ринку. Тому банки при наданні кредитів повинні вдавати заходів щодо запобігання кредитних ризиків. До цих заходів належать :
" перевірка здатності позичальника повернути позичку;
" перевірка забезпечення позички, чи гарантії її повернення третьою особою (банком, страховою компанією);
" створювання резервного фонду;
" тощо.
Як було сказано вище, кредитна діяльність займає провідне місце в діяльності банків, яка водночас носить як ризиковий так і прибутковий характер. Потрібно також зазначити, що банківський кредит надається для забезпечення розвитку і розширення сфери виробництва і обігу, задоволення споживчого попиту населення, інших напрямків господарської діяльності.
Так найпоширенішими є кредитні відносини між банками та підприємствами, організаціями і товариствами. Другий тип відносин - це кредитні відносини між банками і державою. Третій - між підприємствами, організаціями та товариствами. Четвертим типом є відносини між банками та населенням і останній (п'ятий) - між фізичними особами і банками (споживчій кредит).
Виходячи з наведених вище типів кредитних відносин, розрізняють три основні форми кредиту :
" товарний кредит (коли покупці одержують товари чи послуги з відстрочкою платежу);
" грошовий;
" акцентний,
" авальний.
Але, існуючи в таких формах, кредит має виконувати такі функції:
" перерозподільну;
" емісійну;
" контрольну.
При визначенні функцій кредиту треба мати на увазі, що при зміні економічної суті в процесі історичного розвитку змінюються і його функції.
За допомогою кредиту відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення, отже - кредит виконує перерозподільну функцію.
Наступною функцією кредиту є створення грошей для грошового обігу - емісійна функція.
Кредиту також властива контрольна функція, вступивши в кредитні відносини, позичальник і кредитор повинні здійснювати контроль за своєю діяльністю.
Для того, щоб мати повне уявлення про кредит та його види, потрібно класифікувати його за різними параметрами :
1. Терміни погашення.
o Онкольні позички, що підлягають поверненню у фіксований термін після надходження офіційного повідомлення від кредитора.
o Короткострокові позички, що надаються, як правило, на заповнення тимчасового дефіциту власних оборотних коштів у позичальника. Сукупність подібних операцій утворить автономний сегмент ринку позичкових капіталів - грошовий ринок. Середній термін погашення по цьому виду кредиту звичайно не перевищує шість місяців. Найбільше активно застосовуються короткострокові позички на фондовому ринку, у торгівлі і сфері послуг, у режимі міжбанківського кредитування.
У сучасних вітчизняних умовах короткострокові кредити, що отримали домінуючий характер на ринку позичкових капіталів, характеризується наступними ознаками:
а) більш короткими термінами, що звичайно не перевищують одного місяця;
б) ставкою відсотка. Обернено пропорційно терміну повернення позички;
в) обслуговуванням в основному сфери обігу, тому що недоступні через ціни для структур виробничого характеру.
o Середньострокові позички, надані на термін до одного року на цілі як виробничого, так і чисто комерційного характеру. Найбільше поширення одержали в аграрному секторі, а також при кредитуванні інноваційних процесів із середніми обсягами необхідних інвестицій.
o Довгострокові позички, використовуються, як правило, в інвестиційних цілях. Як і середньострокові позички, вони обслуговують рух основних засобів, відрізняючись великими обсягами переданих кредитних ресурсів. Застосовуються при кредитуванні реконструкції, технічного переозброєння, нового будівництва на підприємствах усіх сфер діяльності. . Середній термін їхньогопогашення звичайно від трьох до п'яти років, але може досягати 25 і більш років, особливо при одержанні відповідних фінансових гарантій з боку держави.
2.Спосіб погашення.
o Позички, що погашаються одноразовим внеском (платежем) з боку позичальника. .
o Позички, що погашаються на виплат протягом усього терміну дії кредитного договору.
3.Спосіб стягування позичкового відсотка.
o Позички, відсоток по яким виплачується в момент їх повного погашення. Традиційна для ринкової економіки форма оплати короткострокових позичок.
o Позички, відсоток по яким виплачується рівномірними внесками позичальника протягом усього терміну дії кредитного договору. Традиційна форма оплати середньо - і довгострокових позичок, що має досить диференційований характер у залежності від домовленості сторін .
o Позички, відсоток по який утримується банком у момент безпосередньої видачі їх позичальнику. Для розвиненої ринкової економіки ця форма абсолютно нехарактерна і

 
 

Цікаве

Загрузка...