WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

та знають стан справ в регіоні. Вони консультують керівництво банку з різних питань поточної політики.
Періодична перевірка діяльності банку.
Директори здійснюють загальний контроль за операціями банків. На засіданнях (1 раз на місяць чи частіше) заслуховуються звіти керівників відділів та обговорюються стан справ банку.
Для керівництва та здійснення практичних операцій рада директорів формує управлінські структури банку. За ступенем самостійності та об'ємом повноважень управлінський склад має три рівня:
" вищі менеджери (top executives);
" адміністратори (administrators);
" особи, які наділення наглядовими та ревізійними функціями (supervisors).
Вищі менеджери володіють найвищим ступенем самостійності при прийнятті рішень, та їх повноваження розповсюджуються на всі аспекти діяльності банку. Керівники цього рівня зосереджують увагу не на виконанні окремих банківських задач та функцій, а намагаються забезпечити кінцеві результати діяльності банку. Головне в їх роботі - координація діяльності окремих служб, визначення конкретних програм, консультації, оцінка результатів роботи відділів і т.д.
До категорії адміністраторів відносяться керівники окремих функціональних служб, які відповідають за свій обсяг роботи. Вони діють в рамках затверджених програм та повноважень. Їхньою головною метою є забезпечення нормальної роботи свого відділу в той час, коли загальні цілі банку знаходяться в них на другому плані.
Персонал третього рівня - наглядачі - це найбільш кваліфіковані оперативні працівники, яким доручається керівництво вузькоспеціалізованою групою чи ділянкою і які допомагають трудовим робітникам, вирішують спірні та складні питання, дають консультації з конкретних випадків, займаються навчанням персоналу.
До числа найвищих посадових осіб банку, які управляють його повсякденною діяльністю, відносяться ( в США):
1. голова ради директорів;
2. президент;
3. казначей;
4. контролер.
Голова ради директорів. За звичай не займається оперативною роботою. Він скликає і проводить раду директорів, приймає участь у розробленні стратегічних рішень, представляє банк на різних форумах тощо.
Президент - це управляючий всім діловим життям банку. Як правило, він визначає характер щоденної діяльності банку. Реальна роль президента залежить від багатьох обставин. Іноді він може зосереджувати головні зусилля на налагодженні зв'язків банку з владою, суспільними організаціями та іншими фінансовими установами. Але частіше всього він приймає участь у виробленні оперативних рішень, дає вказівки щодо видачі крупних кредитів, оцінює перспективних клієнтів тощо.
Як правило, в крупних банках є також велика кількість віце-президентів, які відповідають за роботу крупних відділів чи регіональних підрозділів банку.
Дуже важливою, зокрема в американських банках, є посада казначея. Він відповідає за безпосереднє здійснення всіх оперативних функцій і є зв'язковою ланкою між головними відділами банку. За його наказом і з його дозволу здійснюється облік і продаж векселів, видачу позик, прийом депозитів, видачу ощадкнижок, здійснює купівлю цінних паперів для банку, контролює касові операції, несе відповідальність за правильність банківської документації та звітності. Казначей є обов'язковим членом ради директорів і її постійним секретарем.
Контролер очолює бухгалтерську роботу та відділ статистики. Крім того, він займається проблемами введення нових методів роботи, автоматизації тощо. ).
В 2000 році у процесі ринкових перетворень у банківському секторі економіки особливу увагу було приділено оздоровленню та зміцненню банківської системи, посиленню її надійності, підвищенню рівня капіталізації банків. Капіталізація банківської системи є одним з актуальних завдань у діяльності комерційних банків. У звітному році загальний обсяг капіталу комерційних банків України, за попередніми даними, зріс на 11,5% і на кінець 2ООО року становив 6,5 млрд. грн., у тому числі сплачений статутний капітал - 3,7 млрд. грн. (зростання на 756 млн. грн., або на 25,9%).
Оптимальна політика Національного банку щодо нарощення капіталу комерційних банків сприяла зростанню на 39,5% кількості комерційних банків зі статутним капіталом від 1О до 5О млн. грн., частка яких в загальній кількості діючих банків України на кінець року становила 73,4%.
На кінець 2ООО року в банківській системі України налічувалося 64 проблемні банки (32,8% від загальної кількості комерційних банків у державі), з яких 12 функціонувало в умовах дії програм фінансового оздоровлення, у 9 встановлена режим особливого нагляду, у 1 призначено тимчасову адмін1страцію, у 1 відкликано ліцензію на здійснення всіх банківських операцій, 38 банків перебували в стадії ліквідації, а 3 банки - в стадії реорганізації.
3берігалась тенденція щодо зростання залишків коштів на рахунках підприємств, організацій та населення в комерційних банках, обсяг яких на О1.2001 року становив 18,6 млрд. грн., або збільшився проти початку року на 53%.
За попередніми даними загальний обсяг вкладів населення станом на О1.О1.2ОО1 р. становив 6,6 млрд. грн., або збільшився проти початку минулого року на 54%.
Зростання залучених до банківської системи коштів населення і суб'єктів господарювання, поряд зі зниженням облікової ставки Національного банку та процентних ставок комерційних банків за позичками, дало можливість збільшити обсяги кредитних вкладень у реальний сектор економіки. Так, обсяг заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, зріс порівняно з початком року на 62,3% і станом на 01.01.2ОО1 року перевищив 19,О млрд. грн. Потреби в банківських кредитах і далі зростатимуть.
Незважаючи на падіння прибутковості, протягом минулого року банківська система продовжувала зростати. 3а даними НБУ, загальні активи комерційних банків за рік зросли на 11 млрд. 224 млн. гривень, або 43,5%, до 37 млрд. 30 млн. грн. У тому числі кредитний портфель банків за 2ООО рік зріс на 9 млрд. 464 млн. гривень, або на 66, 5%, до 23 млрд. 689 млн. гривень.
Пасиви комерційних банків протягом минулого року зросли-на 10 млрд,-59О млн. гривень, або на 53,1% до 3О млрд. 519 млн. гривень. У тому числі кошти юридичних осіб у банках виросли на 4 млрд. 146 млн. гривень, або на 51,1%, до 12 млрд. 255 млн. гривень. Кошти приватних клієнтів збільшилися на 2 млрд. 386 млн. грн., або на 53,5%,до 6 млрд. 845 млн. гривень.
Прогнозувати розвиток економіки у 2001 році важко, оскільки країна не має -- історії економічного зростання. Останні дані свідчать про прискорення зростання наприкінці 2ОО0 року. 3 метою закріплення високих темпів зростання позитивні тенденці1 повинні бути підтримані подальшим покращанням якості економічної політики.
Обсяги кредитування в Україні в поточному році зросли на 30,3% ( на початок жовтня 2001р.)
З початку 2001 р. загальний обсяг кредитів, наданих суб'єктам господарювання, виріс на 33% (у 2000 р. - на 42,8%). Реально, обсяги кредитування зросли в поточному році на 30,3%, у минулому - на 21,2%.
Про це повідомляє Асоціація українських банків у розповсюдженому прес-релізі, передає УФС.
АУБ відзначає, що умови

 
 

Цікаве

Загрузка...