WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

конкурентоспроможності Банку сьогодні та на перспективу.
На перше місце виходять такі якості персоналу, як відповідальність, компетентність та вміння оперативно вирішувати будь - які питання повсякденної діяльності. У банку відпрацьовується ефективний механізм добору кадрів, ретельного вивчення ділових та особистих якостей кандидатів.
3а минулий рік значно оновився кадровий склад Центрального апарату та філій, поліпшився його якісний та професійний рівень.
35,8% працівників банку мають вік до 35 років, 82,9% мають вищу освіту. Двадцять один співробітник Банку має учений ступень кандидата наук.
Активізується робота з оптимізації чисельності персоналу та приведення її у відповідності до вимог щодо продуктивності та ефективності праці. Станом на О1.О1.2ОО1р. персонал АКБ "УКРСОЦБАНК" налічував (з урахуванням філій) 8126 чол., з них у Центральному апараті - 574 чол.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності є формування постійна діючої системи підвищення кваліфікацій персоналу на базі власного навчального центру.
Основна увага приділяється підготовці керівників підрозділів, персональних менеджерів по роботі з корпоративною клієнтурою, фахівців з продажу продуктів та послуг банку, маркетингу, банківських технологій. 3 метою розвитку платних послуг буде продовжена централізоване навчання фахівців в області валютного контролю, документарних операцій, фінансування зовнішньоекономічної діяльності, довірчого управління, брокерських та агентських послуг.
При цьому кадрова політика банку залишається незмінна - дорожити своїми співробітниками, створювати умови для розвитку та ефективної реалізації їх професійних здібностей.
3.2. Застава, як засіб забезпечення виконання зобов'язань.
Під формою забезпечення повернення кредиту розуміють конкретне джерело погашення наявного боргу, юридичне оформлення права кредитора на його використання, організацію контролю банку за достатністю та придатністю цього джерела. Форми забезпечення повернення кредиту гарантують кредитору збереження та мобільність його позикового фонду.
Фінансовий стан підприємства є економічною гарантією можливості повного погашення кредиту, якщо виникає в цьому необхідність.
Для підприємств з нестійким фінансовим станом виникає необхідність мати додаткові та реальні гарантії повернення кредиту.
Такими гарантіями повернення кредит виступають:
" застава майна і прав;
" передача права власності;
" гарантії і поручительства;
" страхування.
Законом України "Про заставу", прийнятого Верховною Радою України 2.10.92 р. зі змінами і доповненнями від 25.02.94р., від 14.12.95р., визначено що в основу гарантій покладено заставу майна чи майнових прав, за допомогою яких забезпечуються зобов'язання боржника.
Згідно цього закону, право на заставу - це спосіб забезпечення зобов'язань, при якому кредитор (в даному випадку Банк) має право в разі неповернення позики клієнтом одержати перевагу щодо її погашення, виходячи з вартості заставленого майна перед іншими кредиторами.
Предметом застави не можуть бути національній культурні та історичні цінності, що перебувають у державній власності і занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.
Тільки при наявності якісної застави та її збереження, може бути гарантовано повернення кредиту. Тому найбільш надійним способом збереження застави виступає передача її кредитору, тобто банку. В даному випадку позичальник залишається власником майна з опосередкованим володінням (за схемою). Кредитор набуває права безпосереднього володіння і несе повну відповідальність за збереження, пошкодження чи втрату майна.
У відповідності до Закону "Про заставу" об'єктами, що можуть бути предметом застави, виступають:
" нерухомість;
" застава товарів і обігу чи переробці;
" заклад;
" застава цінних паперів;
" застава майнових прав.
Розглянемо кожен з них детальніше.
Отже, предметом нерухомого майна (іпотеки) є майно, що пов'язане із землею - будівлі, споруди, квартири, підприємства (їхні структурні підрозділи), як цілісний майновий комплекс, а також інше майно, що віднесене законодавством до нерухомості. Предметом іпотеки можуть бути належні громадянам на праві приватної власності земельні ділянки та багаторічні насадження. Забезпечення нерухомим майном, як правило, застосовуються при видачі великих довгострокових кредитів. При цьому забезпечення кредитуоформлюється борговим зобов'язанням позичальника - іпотекою. По деяких видах іпотечних позик банк може продавати іпотеки позичальника індивідуальним інвесторам. Це здійснюється шляхом випуску (емісії) цінних паперів, як правило, облігацій, забезпечуються іпотекою. Далі цей механізм передбачає надходження облігацій на ринок цінних паперів з тим, щоб реалізувати їх. Виручені кошти спрямовує в обіг. Платежі позичальників по іпотечних позиках розподіляється між власниками облігацій. Доход банку в цьому випадку складається з різниці між позичковими процентами, що сплачує позичальник банку, і процентом цінних паперах, який банк сплачує власникам облігацій.
Досить активно при наданні позик застосовується застава товарів в обігу. Вартість заставленого майна в цьому випадку може в кілька разів перевищувати суму позики і вимагає постійного контролю з боку банку. Тому найкраще застосовувати заставу товарів в обігу для клієнтів, що зарекомендували себе, як добросовісні позичальники і є першокласними клієнтами банку.
Вексельними кредитами є банківські операції по врахуванню (дисконту векселів); видача позичок до запитання під забезпечення векселів.
Кредит подається за заявою векселедержателя, яка подається до банку, в якому йому відкриті основні рахунки - розрахунковий, поточний. При розгляді можливості надання вексельного кредиту банк зобов'язаний переконатися, що клієнт буде спроможний своєчасно повернути кредит.
Врахування або дисконт векселів полягає в тому, що банк придбавши вексель за іменним індосаментом, терміново його сплачує пред'явнику, а платіж отримує тільки за настанням зазначеного у векселі строку.
Економічною суттю операції є дострокова грошова реалізація векселя його держателем банку і переведення комерційного кредиту у банківський.
За достроковий платіж банк утримує з номінальної суми векселя певну винагороду на свою користь, тобто вексель сплачується зі знижкою. Різниця між сумою, за яку банк придбав вексель сумою яку він отримує за цим векселем у строк платежу, називається врахуванням або дисконтом. Сума, яка підлягає утриманню на користь банку як дисконт, розраховується на підставі ставки врахування векселів.
Нарахування суми дисконту здійснюється за формулою:
С = К * Т * П = 10000 * 45 * 12 = 150 грн.
360 * 100 306 * 100
де С- сума дисконту.
К - номінальна сума векселя 10000 грн.
Т - строк у днях від дня обліку до дня платежу 45 днів.
П - ставка врахування - 12% річних.
Сума дисконту (відсоток за врахування) векселя стягується банком як би наперед, але зараховується на дохідний рахунок банку після отримання платежу за векселем.
Як елемент забезпечення кредиту товарними запасами

 
 

Цікаве

Загрузка...