WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк: основи взаємодії (Курсова) - Реферат

на основі звітних даних позичальника здійснюється аналіз його кредитоспроможності. Одночасно проводяться перевірки, як правило, на місцях наявності забезпечення та цільового використання цінностей, що кредитуються. При цьому використовуються всі види бухгалтерської і фінансової звітності та іншої інформації, що отримується як від позичальника, так і з інших джерел.
Оскільки по кожній позичці існує ризик неповернення боргу внаслідок непередбачених обставин, банк прагне надавати кредити найбільш надійним клієнтам. Однак він не повинен упускати можливості розвивати свої позикові операції і за рахунок надання позик, що пов'язані з підвищеним ризиком, бо вони приносять високий доход. Враховуючи обернено-пропорційну діяльність між рівнем ризику та прибутковістю позичкових операцій , банк повинен будувати свою кредитну політику так, щоб забезпечити баланс між ризикованістю та обережністю.
Кожний банк розробляє і здійснює свою кредитну політику, що складається під впливом поточних та перспективних задач банку, а також економічної кон'юнктури. В процесі проведення кредитних операцій банк дотримується кредитної політики і тому періодично аналізує склад та структуру кредитного контролю.
Від структури і якості кредитного портфеля банку в значній мірі залежить стабільність, репутація та фінансовий успіх. Тому банку необхідно аналізувати якість позичок, проводити незалежні експертизи крупних кредитних проектів і заходів, виявляти випадки відхилення від кредитної політики. Потрібно спрямувати зусилля на виявлення в складі кредитного портфеля великих та крупних кредитів, а також проблемних позичок, що потребують підвищеної уваги. Контроль за крупними і проблемними позичками може складатися з повторної перевірки бухгалтерської та фінансової звітності, перевірки документації, якості застави та ін. При контрольній перевірці знову ж таки розглядається питання про відповідність даної позики кредитній політиці банку, оцінюється кредитоспроможність та фінансовий стан позичальника.
3. Форми забезпеченості повернення кредитів наданих комерційними банками ( на прикладі АКБ "УКРСОЦБАНК")
3.1.Характеристика діяльності АКБ "УКРСОЦБАНК"
Акціонерно-комерційний банк "Укрсоцбанк" у нинішньому своєму статусі заснований у вересні 1990 року. З самого початку своєї діяльності він зарекомендував себе як надійний і стабільний банк.
За фінансовим капіталом, обсягом кредитних та грошових розрахункових операцій, розгалуженої мережі філій "Укрсоцбанк" є одним із найпотужніших банків України
.На здійснення усіх видів банківських операцій УСБ має ліцензію НБУ(див. Також табл. 4) і як універсальний обслуговує усі сфери народного господарства та надає клієнтам широкий спектр банківських послуг. Це, насамперед, операції по розрахунках, кредити та депозити, розрахункове обслуговування в національній та іноземній валютах, фінансування інвестиційної діяльності, операції з цінними паперами.
Стратегічною метою АКБ "УКРСОЦБАНК" у середньостроковій перспективі є забезпечення умов сталого розвитку Банку як стабільного фінансового інституту, здатного перетворитися в одного з лідерів української банківської системи. Реалізація цієї мети має багатовекторну спрямованість та залежить від багатьох факторів, але вирішення саме цього завдання стане основним елементом розвитку та сприятиме подальшому становленню АКБ "УКРСОЦБАНК як надійної та перспективної фінансової установи. Результатами виконання обраного стратегічного плану розвитку АКБ "УКРСОЦБАНК мають стати наступні досягнення:
" оптимізація кредитного ризику та зниження ризику ліквідності;
" збільшення нормативного капіталу, підвищення рівня платоспроможності Банку;
" зниження обсягу неділових (непрацюючих) активів;
" підвищення рівня доходності активі в Банку;
" забезпечення процесу прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією разом з автоматизацією операцій та скороченням неефективних витрат робочого часу;
" оптимізація вкладень за рівнем галузевого та регіонального ризиків з врахуванням потенційної ефективності;
" підвищення ефективності філіальної мережі через скорочення витрат на й функціонування, забезпечення гнучкості та здатності адаптації до потреб ринку, утримання регіональних ринків та зайняття нових ринкових ніш;
" розвиток гарантійних і документарних операцій;
" розвиток інвестиційних операцій диверсифікація вкладень.
" Одним з основних завдань та передумов досягнення вищенаведених цілей у стратегічному розвитку АКБ УКРСОЦБАНК є довгострокові відносини з клієнтами, що будуються на партнерстві, взаєморозумінні та досягненні максимальної ефективності взаємовигідних відносин. Для цього АКБ "УКРСОЦБАНК впроваджує ряд заходів, спрямованих на:
" підвищення якості обслуговування клієнтів;
" розвиток спектру банківських продуктів і послуг для максимального задоволення потреб клієнтів;
" прогнозування розвитку потреб клієнтів, появу нових напрямів банківського бізнесу, проведення маркетингових досліджень, розробка та пропозиція повного спектру банківських продуктів і послуг;
" пропонування клієнтам спеціально розроблених індивідуальних схемі технологій, щозабезпечують розвиток і оптимізацію бізнесу клієнтів, страхування його ризиків.
Реалізація вищенаведених заходів протягом 2000 року разом з чіткою розробкою дій на майбутнє надають АКБ "УКРСОЦБАНК" значних переваг, приймаючи до уваги невизначеність економічного становища у країні та несталість процесів ринкового середовища.
Аналіз діяльності АКБ "УКРСОЦБАНК протягом 2000 року
1. Аналіз структури активів та пасивів АКБ "УКРСОЦБАНК" за 2000 рік
Аналіз структури активів та пасивів АКБ "УКРС0ЦБАНК" за 2000 рік свідчить, що за рахунок проведення цілеспрямованої і більш виваженої кредитно-ресурсної політики Банку структура балансу суттєво поліпшилась.
Активи. Активи Банку за станом на О1.О1.2ОО1р. склали 1705,9 млн. грн., або в порівнянні з початком року зросли майже на 4О%(див. Табл. 5).
Зокрема, в активі балансу кошти на коррахунку в НБУ склали 111,5 млн. грн. та збільшились порівняно з початком року на 17,3 млн. грн., або в 1,2 рази, а гривневий еквівалент коштів на коррахунках в інших (закордонних) банках зріс майже в 4 рази, розмір готівкових коштів збільшився на 12,3 млн. грн., або 23,8%, це дозволило Банку забезпечити безперебійне проведення внутрішньодержавних і міжнародних розрахунків та готівково-касове обслуговування клієнтів.
Кошти, розміщені у короткострокові депозити (в тому числі овернайт) і кредити в інших банках, за станом на 1 січня 2000 р., в порівнянні з початком року збільшились в 1,5 рази і становили 137,1 млн. грн.
Кредитні вкладення Банку (без міжбанківських кредитів) за станом на О1.О1.2ОО1 року склали 1017,1 млн. грн., або 59,6% сукупних активів Банку. Заборгованість за кредитами з урахуванням вексельних операцій зросла на 265,9 млн. грн., або в 1,4 рази.
Обсяг цінних паперів в портфелі Банку на продаж та інвестиції на 1 січня 2001 року складав 62,1 млн. грн. та у порівнянні із станом на 1 січня 2000 виріс на 1О,0 млн. грн., або 19,2%.(див. Рис1.)
()()Пасиви.

 
 

Цікаве

Загрузка...