WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансово-правовe регулювання валютних відносин. (Курсова) - Реферат

Фінансово-правовe регулювання валютних відносин. (Курсова) - Реферат

валютного контролю.
Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України тягне за собою накладення штрафу на резидента у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій (при розрахунках у валюті України - у сумі таких розрахунків).
Невиконання резидентами вимог щодо порядку та термінів декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність:
порушення термінів декларування - накладення штрафу у розмірі 1-го неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен день порушення;
порушення порядку декларування - накладення штрафу у розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення порядку декларування - подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України. Неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами України) не тягне за собою застосування фінансових санкцій. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком України звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафні санкції застосовуються в кожнрму випадку порушення.
Порядок застосування вищезазначених санкцій визначений Національним банком України. Розглянемо його.
При виявленні порушень валютного законодавства уповноваженими працівниками Національного банку України складається протокол за формою, встановленою Національним банком України, який вручається керівникові (посадовій особі, яка виконує його обов'язки) юридичної особи або відокремленого структурного підрозділу юридичної особи, де безпосередньо здійснювалась відповідна перевірка. За кожним випадком порушення, що виявлені під час однієї перевірки, складається окремий протокол, до якого обов'язково додаються інші документи, які свідчать про факти порушень. Якщо під час реалізації одного договору було здійснено декілька однотипних порушень валютного законодавства, то допускається складання одного протоколу за умови, що загальна сума штрафу від цього не зміниться. Після складання протоколу уповноважені працівники Національного банку України зобов'язані запропонувати особі, якій вручено цей протокол, надати пояснення-за кожним фактом порушення.
Підставою для застосування Національним банком України і його територіальними управліннями вказаних санкцій можуть бути: матеріали перевірок, які здійснюють уповноважені працівники центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку України; матеріали перевірок, які здійснюють уповноважені працівники державних органів валютного контролю; матеріали перевірок, які здійснюють уповноважені працівники державних контролюючих і правоохоронних органів, які
не належать до органів валютного контролю.
У разі виявлення державними органами валютного контролю та державними контролюючими і правоохоронними органами порушення резидентами і нерезидентами валютного законодавства складається акт чи довідка про перевірку, які разом з копіями документів, що підтверджують факт порушення, надсилаються до територіальних управлінь Національного банку України за місцем проведення зазначених перевірок. Уповноважені працівники територіальних управлінь Національного банку України
здійснюють аналіз отриманих матеріалів та у разі наявності складу правопорушення вдаються до дій, вказаних у Положенні НБУ "Про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", тобто
складається протокол, який вручається керівникові, який повинен надати пояснення за кожним фактом порушення.
Крім того, у разі відсутності в комплекті матеріалів, що надходять до Національного банку України від державних органів валютного контролю, документів, які підтверджують факт порушення, Національний банк України зобов'язаний звернутись до
органу, що здійснив відповідну перевірку, з запитом щодо надання потрібних документів. За відсутністю протягом двох місяців відповіді на вказаний запит матеріали повертаються органу, що здійснив відповідну перевірку, для дооформлення.
У разі відсутності в комплекті матеріалів, що надходять до НБУ від державних контролюючих та правоохоронних органів, документів, які підтверджують факт порушення, уповноважені працівники НБУ зобов'язані здійснити додаткову перевірку отриманої інформації на місці.
Матеріали про порушення валютного законодавства залежно від суми штрафу розглядають та приймають рішення про застосування санкцій:
до 10 тис. доларів США - начальники територіальних управлінь Національного банку України;
від 10 тис. доларів США до 50 тис. доларів США - директор Департаменту валютного регулювання Національного банку України;
від 50 тис. доларів США до 100 тис. доларів США - Голова Національного банку України та його заступники.
Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Реєстру банків, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, застосування штрафу, що перевищує суму (вартість), еквівалентну 100 тис. доларів США, перераховану у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства, застосовуються виключно на підставі постанови Правління На-
ціонального банку України.
У разі прийняття рішення про застосування санкцій виноситься постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства. Постанова про притягнення до відповідальності за порушення правил валютного законодавства підписується однією із посадових осіб та надсилається територіальними управліннями Національного банку України порушнику, який протягом п'яти днів після її отримання має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України.
У разі несплати суми штрафу у зазначений строк постанова про притягнення до відповідальності надсилається територіальними управліннями Національного банку України до органів Державної податкової адміністрації України за місцезнаходженням порушника для вирішення питання про стягнення суми штрафу згідно з чинним законодавством України. Зменшення розмірів сум штрафних санкцій є неприпустимими.
Постанова про притягнення до відповідальності може бути оскаржена у судовому порядку. Оскарження постанови не припиняє її виконання.
Незаконні

 
 

Цікаве

Загрузка...