WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансово-правовe регулювання валютних відносин. (Курсова) - Реферат

Фінансово-правовe регулювання валютних відносин. (Курсова) - Реферат

пересиланням за її межі валютних цінностей.
Уповноважений банк - будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, який має ліцензію НБУ на виконання валютних операцій, а також здійснює контроль за операціями своїх клієнтів.
Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кредитію-фінансовим установам України для здійснення валютних операцій на весь період дії режиму валютного регулювання (мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют).
Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам для здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальна ліцензія потрібна для таких операцій:
а) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей;
б) ввезення, переказування, пересилання в Україну національної валюти України;
в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни й суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;
г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або застави;
ґ) розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами України;
д) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі придбання цінних паперів.
Класифікація валютних операцій
Функції валютного контролю:
o контроль відповідності валютних операцій чинному законодавству та наявності необхідних ліцензій;
o перевірка обґрунтованості платежів в іноземній валюті резидентами і нерезидентами;
o перевірка повноти та об'єктивності обліку й звітності за операціями резидентів і нерезидентів.
Державні органи валютного регулювання та контролю:
o Верховна Рада України;
o Кабінет Міністрів України;
o Національний банкУкраїни;
o Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України;
o Міністерство фінансів України;
o Державний митний комітет України та ін.
Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання:
1) визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт зовнішнього державного боргу України;
2) бере участь у складанні платіжного балансу України;
3) забезпечує здійснення бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей;
4) забезпечує формування і є розпорядником Державного валютного фонду України;
5) визначає порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що використовуються в торговельному обороті з іноземними державами, а також у не конвертованих іноземних валютах, які використовуються в неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України.
Національний банк України у сфері валютного регулювання:
1) здійснює валютну політику виходячи з принципів загальної економічної політики України;
2) складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;
3) контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;
4) визначає в разі потреби ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;
5) видає в межах, передбачених законодавством, обов'язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;
6) нагромаджує, зберігає та використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;
7) видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;
8) встановлює способи визначення й використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або в розрахункових (клірингових) одиницях;
9) установлює за погодженням з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;
10) забезпечує публікацію банківських звітів про власні валютні операції та валютні операції уповноважених банків.
Фінансові правопорушення, передбачені валютнім законодавством:
o несвоєчасне здійснення розрахунків у валютних операціях при виконанні зобов'язань за угодами тощо;
o здійснення валютних операцій без генеральної чи індивідуальної ліцензії Національного банку України;
o незаконне приховування в банках іноземних держав валютних цінностей, що належать резидентам;
o невиконання уповноваженими банками доручень резидентів щодо купівлі та продажу іноземної валюти;
o невиконання резидентами встановлених вимог до продажу валютних коштів, що надійшли на їхні рахунки;
o невиконання уповноваженими банками функцій валютного контролю;
o несвоєчасне подання, приховування або перекручення звітності про валютні операції та ін..г
Конкретні види фінансових правопорушень і відповідальність за них:
o здійснення операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії НБУ - штраф у сумі еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, яку перераховано у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, з виключенням банку з Республіканської книги реєстрації банків та інших кредитно-фінансових установ або без такого виключення;
o здійснення операцій з валютними цінностями без одержання індивідуальної ліцензії НБУ - штраф у сумі еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, яку перераховано у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій;
o несвоєчасне подання, приховування чи перекручування звітності про валютні операції - штраф у сумі, що встановлюється НБУ;
o невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України, - штраф у сумі, що встановлюється НБУ.
валютним законодавством.
Список використаної літератури.
1. Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №17. - ст. 184.
2. Декрет Кабінету Міністрів України "Про режим валютних рахунків громадян в уповноважених банках України" від 02.12.1992 р. №2-92; постанова Найіонального банку України "Щодо функціонування режимів рахунків в іноземній валюті резидентів і нерезедентів України" № 13-111/1115 від 25.07.96 р.
3. "Порядок використання іноземної валюти як засобу платежу на території України", затверджений Постановою Правління Національного банку України від 16.05.95 р. №125, із змінами і доповненнями від 26.07.95 р., 01.08.95 р. Та 18.07.96 р.
4. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і контролю".
5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 
 

Цікаве

Загрузка...