WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансово-правовe регулювання валютних відносин. (Курсова) - Реферат

Фінансово-правовe регулювання валютних відносин. (Курсова) - Реферат

право порушення здійснюють певні дії (складають протокол який
вручається керівникові банку).
У разі відсутності в комплекті матеріалів, що надходяті до НБУ, документів, які підтверджують факт порушення, уповноважені працівники НБУ зобов'язані здійснити перевірку отриманої інформації на місці.
Матеріали про порушення валютного законодавства залежно від суми штрафу розглядають та приймають рішення про застосування санкцій:
- до 10 тис. доларів США - начальники територіальних управлінь НБУ;
- до 50 тис. доларів США - директор Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ;
- до 100 тис. доларів США - Голова НБУ та його заступники.
Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Державного реєстру банків, застосування штрафу, що перевищує суму (вартість), еквівалентну 100 тис. доларів США, перераховану у валюту України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства, застосовуються виключно на підставі постанови Правління НБУ.
Постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства складається за встановленою формою, підписується відповідною службовою особою та надсилається територіальними управліннями НБУ порушнику, який протягом 5 днів після її отримання має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України.
У разі несплати комерційним банком або фінансовою установою штрафу в зазначений строк постанова про притягнення їх до відповідальності підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби за місцем знаходження порушника в порядку, визначеному чинним законодавством України.
В окремих випадках, з метою захисту інтересів клієнтів та забезпеченняфінансової надійності комерційних банків, постановою Правління НБУ дця уповноважених банків може бути встановлений інший строк сплати штрафів (а не 5 днів), проте він не може перевищувати двох років. Зменшення розмірів сум штрафних санкцій є неприпустимим. Постанова про притягнення до відповідальності може бути оскаржена в судовому порядку.
Відповідачем у такому разі виступає Національний банк України. Оскарження, постанови не припиняє її виконання. Щодо дій відповідальних службових осіб НБУ про порушення ними валютного законодавства, то вони можуть бути оскаржені в Правління НБУ або в судовому порядку.
Правові основи
валютного регулювання
Валютне регулювання - діяльність державних органів, спрямована на регламентування порядку здійснення валютних операцій.
Валютні відносини складаються у сфері фінансової діяльності держави і пов'язані з її роллю в розподілі та перерозподілі валового внутрішнього продукту з метою утворення і використання необхідних суспільству валютних фондів.
Структура валютних фондів:
o Державний валютний фонд;
o валютний фонд Автономної Республіки Крим;
o місцеві валютні фонди;
o валютні фонди юридичних і фізичних осіб;
o валютні фонди громадських організацій, інших осіб.
Формування Державного валютного фонду забезпечує Кабінет Міністрів України:
o з коштів державного бюджету в межах сум видатків, затверджених Верховною Радою України;
o купівлею валютних цінностей на міжбанківському валютному ринку України;
o за рахунок кредитів у іноземній валюті в межах затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;
o з інших надходжень, передбачених чинним законодавством.
Галузь валютних відносин складають міжнародні та внутрішні (внутрішньодержавні) валютні відносини.
Міжнародні валютні відносини проявляються;
o у зовнішній торгівлі;
o у наданні економічної та технічної допомоги;
o у спільній діяльності в галузі капіталовкладень;
o у міжнародних перевезеннях та ін.
Внутрішньодержавні валютні відносини охоплюють суспільні зв'язки, зорганізовані держаною в ході розробки та здійснення національної валютної політики й зумовлені утворенням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих валютних фондів, необхідних для виконання певними суб'єктами своїх функцій.
Особливості валютних відносин:
1) складаються у сфері фінансової діяльності держави, яка чітко регламентує порядок утворення й використання централізованих і децентралізованих валютних фондів;
2) безпосереднім приводом для їх виникнення є здійснювана державою планова діяльність з утворення і використання необхідних валютних фондів;
3) об'єктом є валютні цінності як засіб платежу в міжнародних розрахунках або такі, що можуть бути сурогатом таких розрахункових засобів, тобто гроші;
4) еквівалентний, тобто двосторонній, рух грошової та товарної форм між суб'єктами;
5) регулюються нормами не лише фінансового, а й інших галузей права, насамперед цивільного, тобто є комплексними.
Механізм правового регулювання валютних відносин - сукупність узятих в органічній єдності та взаємозв'язку правових засобів, за допомогою яких держава впливає на суспільні відносини, пов'язані з утворенням, розподілом і використанням валютних фондів.
Правовий режим валютних відносин - це режим валютних обмежень, тобто законодавча або адміністративна заборона, лімітування чи регламентація операцій з валютою або валютними цінностями.
Обмеження здійснення валютних операцій:
1) регулювання переказів і платежів за кордон, вивезення капіталу, репатріація прибутків, золота, грошових знаків і цінних паперів;
2) обмеження вільної купівлі та продажу іноземної валюти і введення обов'язкового продажу державної іноземної валюти в обмін на національну валюту за офіційним курсом;
3) зосередження валютних операцій у центральних або спеціально
уповноважених банках;
4) контроль за створенням і ліквідацією авуарів резидентів у країні;
5) контроль за створенням і ліквідацією нерезидентів - учасників валютних операцій у країні;
6) контроль за інвестуванням нерезидентів в економіку України та резидентів в економіку інших країн;
7) декларування, попередній дозвіл, контроль або заборона у здійсненні окремих видів валютних операцій.
Валюта України - власне національна валюта України, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.
Іноземна валюта - власне іноземна валюта, монетарні метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або в монетарних металах.
Валютні операції пов'язані:
1) з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;
2) з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;
3) із ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і

 
 

Цікаве

Загрузка...