WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Антиінфляційна політика .(Курсова) - Реферат

Антиінфляційна політика .(Курсова) - Реферат

економіці відбувається спад виробництва, то товарне забезпечення грошей зменшується. Створюється ситуація, коли при незмінному абсолютному розмірі грошової маси її відносна величина (відносно товарного забезпечення) збільшується. Відбувається знецінення грошової одиниці. Адже саме виробництво є джерелом поповення товарного забезпечення грошей. А тому результати діяльності у виробництві можуть бути або інфляційним, або антиінфляційним фактором.
Просте обмеження грощової маси хоча й гальмує динаміку цін, але водночас гнітить виробництво, недозволяє розірвати ланцюг трудових зобов'язань. В українській економіці склалася парадоксальна ситуація, коли поряд з інфляцією виник реальний дефіцит грошей, тобто дефляція.
Держава має здійснити перехід до прямої бюджетної підтримки окремих виробництв, які відповідають пріорітетам її структурної політики і які в змозі за такої підтримки вийти на ринок ефективного господарювання.Досвід розвитку української економіки свідчить, що слід виважено і з наукових позицій підійти до обмежень темпів інфляції і бюджетного дефіциту. Без комплексу активних і супроводжувальних дій вони пригнічують платоспроможність як підприємств, так і населення.
При цьому потрібен особливий механізм фінансування з тим, щоб грошові ін'єкції застосовувались безпосередньо для виробництва і ні заяких умов не йшли на погашення боргів, нагромаджених підприємствами значно раніше.
Існує необхідність розділити грошові потоки між державними підприємствами та комерційно-посередницькими структурами, виключивши можливість прихованої, неконтрольованої емісії за рахунок вторинного використання позичкових і платіжних грошових ресурсів, випуску неліцензованих цінних паперів, які поглинають державні кошти, спрямовуючи їх у тіньовий оборот.
Для забезпечення зазначених засобів необхідне створення Державного бюджетного банку. Адже державнікошти, розподіл яких здійснюється через мережу комерційних банків, не знаходять свого конкретного призначення внаслідок ряду об'єктивних та суб'єктивних причин. В умовах обмеження інфляції інтереси виживання (поповнення потреби в обігових коштах) мають бути вище інтересів поточного особистого споживання. Сьогодні можна направити більше прибутку на особисте споживання, а завтра його не буде зовсім, бо виробництво припинеться у зв'язку з нестачою обігових коштів, а банк не видасть кредитів з причини малої ймовірності його повернення.
Таким чином, не ліквідувавши падіння обсягів виробництва, ми не скасуємо чи не найголовнішого інфляційного чинника - зменшення товарного забезпечення грошей. Сьогодні маємо зробити вибір між контрольованою інфляцією та подальшим занепадом виробництва та соціальної сфери.
Будь-яка інфляція веде до зростання рівня цін. При цьому темпи зростання заробітної плати, як правило, відстають від темпів зростання цін, тому наслідком інфляції є зниження добробуту населення. Але особливо небезпечною є гіперінфляція.
Гіперінфляція виявляє руйнівну дію на економіку країни і веде до швидкого зубожіння народу і зростання безробіття. Стрімко зменшуються реальні доходи людей, практично знищуються заощадження. Закриваються підприємства, які не можуть витримати тягар швидкозростаючих витрат. Руйнується механізм заощадження грошей для виробничих інвестицій, адже в таких умовах вигідно бути боржником ("вартість" боргу стрімко зменшується) і невигідно давати в борг і нагромаджуват гроші. Банки ненадають кредити, а якщо надають, то не на тривалий час (кілька місяців) і під грабіжницькі проценти. Як наслідок, руйнується виробництво і торгівля. Країна "проїдає" своє майбутнє, знищуючи основу нормального зростання економіки. Гіпервисокі темпи інфляції в 1993 році, яка супроводжувалася падінням обсягів виробництва, товарообороту, капіталовкладень, погіршенням стану державних фінансів тощо, призвели до кризи грошово-кредитної сиситеми України. Макроекономічні показники досягли значень, які цілком можливо порівнювати з певними показниками світової економічної кризи 30-их років нашого століття.
Таблиця 3.2.
Порівняльна таблиця макроекономічних показників.
Макроекономічні показники Світова економічно криза, 1929-1933 рр. Україна, І півріччя 1993 р. - І півріччя 1994 р.
Обсяг промислового виробництва, % - 46,0 - 36,0
Зовнішньоторговий обіг, % - 67,0 - 35,0
К-сть безробітних, % 25,0 30,0
Реальні доходи населення, % - 58,0 - 100,0
Із таблиці 3.2. видно, що в Україні в 1993-1994рр. рівень макроекономічних показників приблизно дорівнював рівню світової економічної кризи в 1929-1933рр.
Темпи розвитку інфляції в Україні за період 1997-2002 рр. подано в таблиці 3.3. [23]:
Таблиця 3.3.
Основні макроекономічні індикатори.
Рік Місяць ВВП, млн. грн. Грошова маса (агрегат М3), млн. грн. Рівень інфляції (індекс споживчих цін), % до рівня попереднього місяця. Рівень безробіття, %
2002 Серпень 136292.00 56300.00 99.80 3.70
2002 Липень 112818.00 53900.00 98.50 3.70
2002 Червень 92501.00 51200.00 98.20 3.73
2002 Травень 75624.00 48800.00 99.70 3.80
2002 Квітень 58544.00 48400.00 100.30 4.00
2002 Березень 42416.00 47400.00 98.90 3.93
2002 Лютий 27540.00 45030.00 99.60 3.89
2002 Січень 14128.00 43619.00 101.00 3.80
2001 Грудень 0.00 45580.00 101.60 3.68
2001 Листопад 188548.00 41500.00 100.50 4.64
2001 Жовтень 170427.00 40750.00 100.20 3.54
2001 Вересень 152006.00 39640.00 100.40 3.60
2001 Серпень 132613.00 38275.00 99.80 3.60
2001 Липень 111225.00 37020.00 98.30 3.70
2001 Червень 91299.00 36952.00 100.60 3.80
2001 Травень 74688.00 35159.00 100.40 4.00
2001 Квітень 58584.00 34092.00 101.50 4.10
2001 Березень 42865.00 33026.00 100.60 4.20
2001 Лютий 27336.00 31637.80 100.60 4.20
2001 Січень 13616.00 30816.80 101.50 4.20
2000 Грудень 175010.00 32084.00 101.60 4.20
2000 Листопад 154046.00 29395.00 100.40 4.18
2000 Жовтень 137384.00 28866.00 101.40 4.20
2000 Вересень 121974.00 28975.00 102.60 4.19
2000 Серпень 104005.00 29485.00 100.00 4.24
Продовження таблиці 3.3.
Рік Місяць ВВП, млн. грн. Грошова маса (агрегат М3), млн. грн. Рівень інфляції (індекс споживчих цін), % до рівня попереднього місяця. Рівень безробіття,

 
 

Цікаве

Загрузка...