WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний бюджет України - Реферат

Державний бюджет України - Реферат

класифікації України", яка була прийнята 12 липня 1996 року. Згідно з цим документом доходи групуються наступнимчином:
ў Податкові надходження:
" податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості;
" податки на власність;
" платежі за використання природних ресурсів;
" внутрішні податки на товари та послуги;
" податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції ;
" інші податки.
ў Неподаткові надходження:
" доходи від власності та підприємницької діяльності;
" адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
" надходження від штрафів та фінансових санкцій;
" інші неподаткові надходження.
ў Доходи від операцій з капіталом:
" надходження від продажу основного капіталу;
" надходження від продажу державних запасів товарів;
" надходження від продажу землі та нематеріальних активів.
ў Офіційні трансферти:
" від органів державного управління інших рівнів;
" із-за кордону;
" з недержавних джерел.
ў Державні цільові фонди:
" Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
" Пенсійний фонд України;
" Фонд соціального страхування України;
" Фонд сприяння зайнятості населення України;
" Державний інноваційний фонд України;
" Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу;
" інші фонди.
Таким чином, під системою доходів Державного бюджету можна розуміти взаємозв'язок всієї сукупності доходів та її диференціацію на окремі групи.
2.2. Джерела формування доходів Державного бюджету України.
Доходи бюджетів створюються за рахунок податків від фізичних і юридичних осіб, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, що встановлені законодавством України.
Згідно зі ст. 11 Закону України "Про бюджетну систему України" доходи Державного бюджету України формуються за рахунок:
" частини податку на добавлену вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
" частини акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
" податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством для відповідної категорії платників;
" податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;
" плати за землю, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;
" надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
" частини доходів від приватизації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
" надходжень від реалізації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності;
" орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності;
" внесків до Пенсійного фонду України;
" внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
" внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;
" внесків до інших загальнодержавних цільових фондів, створення яких передбачено законодавством України;
" надходжень від внутрішніх позик;
" перевищення доходів над видатками Національного банку України;
" повернутих державі позик, процентів по наданих державою позиках і кредитах;
" дивідендів, одержаних від акцій та інших цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності;
" плати за спеціальне використання природних ресурсів;
" інших доходів, встановлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету України.
3. Аналіз структури доходів Державного бюджету України.
Державний бюджет України з точки зору його ідеології виражається насамперед в такому перерозподілі доходів, який забезпечує баланс політичних, економічних, соціальних та міжбюджетних відносин.
Характерними ознаками Державного бюджету України є:
" бездефіцитність, що дозволяє використовувати ресурси держави не на фінансування дефіциту, а на здійснення загальнодержавних програм;
" зменшення частини фінансових ресурсів, які перерозподіляються через державний бюджет, що забезпечує подальший рух у досягненні компромісу між фіскальними інтересами держави та її стимулюючою функцією;
" скорочення необгрунтованих пільг з одночасним збільшенням обсягів видатків на здійснення програм соціального спрямування;
" цільове використання бюджетних коштів та досягнення прозорості бюджетного процесу за рахунок концентрації у державному бюджеті всіх позабюджетних коштів та фондів, включаючи фонд соціального страхування.
Розглянемо спрощену структуру доходів державного бюджету, яка наведена в Таблиці 1.
Таблиця 1
Спрощена структура доходів Державного бюджету України на 2003 рік
№ Найменування доходів Сума, тис. грн. %
1. Податкові надходження в т.ч. 19840758,0 59,3
1.1. податок на прибуток підприємств 5789 023,0 29,2
1.2. податок на додану вартість 9716 759,0 49,0
1.3. акцизний збір з вітчизняних товарів 1562 104,0 7,9
1.4. акцизний збір з імпортних товарів 400 000,0 2,0
1.5. збори за використання природних ресурсів 400 000,0 2,0
1.6. плата за ліцензії 125 250,0 0,6
1.7. податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 1759 647,0 8,9
1.8. інші податки 100 785,0 8,9
2. Неподаткові надходження в т.ч. 8967295,4 26,8
2.1. доходи від власності та підприємницької діяльності 3609 854,0 40,3
2.2. адмінистративні збори та платежі від некомерційного та побічного продажу 532 174,1 5,9
2.3. надходження від штрафів та фінансових санкцій 38 840,0 0,4
2.4. інші неподаткові надходження 4786 427,3 53,4
3. Доходи від операцій з капіталом 23000,0 0,1
4. Цільові фонди 3295573,0 9,9
Разом доходів 32126529,5 96,1
5. Офіційні трансферти 1306529,5 3,9
Всього доходів 33433155,9 100
Як бачимо, левову частку доходів бюджету складали податкові надходження - 19 840 758,0 тис. грн. (59,3% від загальної суми доходів). Можна сказати, що податкові надходження - це основне джерело доходів бюджету не тільки в Україні. І це не дивно. Так, якщо розглянути, наприклад, структуру доходів Федерального бюджету США на 2003 рік, то побачимо, що загальний дохід дорівнював 1 743 млрд. доларів США з них за рахунок податків одержано 1 146 млрд. доларів США. Тобто, в структурі доходів Федерального бюджету США на 2003 рік податкові надходження

 
 

Цікаве

Загрузка...