WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Валютний курс у системі міжнародних валютних операцій - Реферат

Валютний курс у системі міжнародних валютних операцій - Реферат

здійснення за кордоном прямих платежів або його обміну на потрібну державі валюту (фактично таке відхилення не перевищувало 1% від паритету в кожний бік).
Нижня межа такого відхилення, що дорівнювала величині золотого паритету мінус витрати на перевезення золота, відповідала мінімальному курсу валюти і дістала назву нижньої золотої точки. Після такого зниження курсу валюти країни розпочинався імпорт до неї золота. Тому нижня золота точка ще мала назву імпортної.
Верхня золота точка відповідала максимальному курсу валюти і дорівнювала величині валютного паритету плюс витрати на перевезення золота. За цих обставин починався експорт золота і точка називалася експортною. Внаслідок краху системи золотомонетного стандарту зникає і золотий паритет як основа валютного курсу. Його місце займає так званий валютний паритет, що визначається не золотим вмістом валют, а їх купівельною спроможністю. Кредитні гроші, не маючи своєї внутрішньої вартості, часто знецінюються, їх купівельна спроможність падає. Оскільки в різних країнах цей процес проходить нерівномірно, то й сам валютний паритет змінюється.
Отже, якщо в умовах дії системи золотомонетного стандарту основа валютних курсів - золотий паритет - була величиною відносно сталою, то в умовах паперово-грошового обігу така основа сама постійно змінюється. Це є безпосередньою причиною різких коливань валютних курсів.
Кардинально ситуація не змінилася і з введенням так званого валютного кошика, що є набором певної кількості валют і використовується як валютний паритет для визначення валютних курсів. На основі такого валютного кошика визначалися курси СДР, ЕКЮ та деяких інших валют.
Оскільки кошик включає валюти з різноспрямованою динамікою курсів, їх сукупний курс змінюється менш різко, ніж курси окремо взятих валют.
Якщо курс національної валюти за певних обставин відхиляється в той чи інший бік за рамки допустимих меж, визначених спільними угодами, тоді з невідворотністю приходить момент або девальвації, або ревальвації валюти. Саме тоді встановлюється і інший валютний паритет для визначення валютних курсів.
Курс валюти залежить не тільки від рівня цін як основи визначення валютного паритету, а й від стану платіжного балансу країни, вартості кредитів, масштабів міграції капіталів, темпів економічного зростання та перспектив політичного розвитку в країні та у світі.
4. Фактори, що впливають на валютний курс.
Загалом до факторів, що впливають на валютний курс, можна віднести:
o довгострокові (структурні), які формують основні вартісні характеристики грошових одиниць як основи товарного наповнення грошей. Це продуктивність праці, довгострокові темпи зростання національного доходу, місце і роль країни в світовій торгівлі і вивозі капіталу. Названі фактори формують довгочасні пропозиції обміну між грошовою масою і товарами та послугами, тобто формують реальну купівельну спроможність валюти даної країни. Сукупність цих факторів дає змогу розглядати валютний курс як синтезуючу економічну категорію, оскільки в ній віддзеркалюються майже всі найважливіші підсумкові показники функціонування господарського комплексу країни;
o середньострокові (стан платіжного балансу країни, відносний рівень відсоткових ставок, різницю в темпах зростання цін);
o короткочасні (кон'юнктурні) фактори складають в основному психологічні моменти, які безпосередньо впливають на валютні курси. Це насамперед компетентна думка провідних банкірів, валютних дилерів, керуючих валютними відділами транснаціональних корпорацій про найближчі перспективи ймовірної зміни валютних курсів. Саме відповідно до даних прогнозних оцінок приймаються практичні рішення про переводи авуарів із одних валют у інші. Такий самий короткочасний вплив на валютні курси справляють і валютні інтервенції.
Серед наведених факторів найсуттєвіший вплив на валютний курс має стан платіжного балансу тієї чи іншої країни. Якщо він є активним, то і курс валюти має тенденцію до підвищення і, навпаки, якщо, наприклад, певна країна має пасивний платіжний баланс на світовому ринку, то це означає, що за певний період її валютні витрати перевищують надходження з-за кордону. За цих умов пропозиція даної валюти країни на світових ринках зросте і коли вона перевищить попит, її курс впаде.
Валютний курс має сильний вплив на міжнародні економічні відносини. З його допомогою вдається порівняти витрати виробництва підприємств з цінами світового ринку.
Валютний курс впливає на конкурентоспроможність компаній, на співвідношення експортно-імпортних цін тощо.
Так, зниження курсу національної валюти вигідне експортерам, оскільки дає їм змогу поставляти товари на зовнішній ринок за цінами, нижчими від середньосвітових, але водночас здорожує імпорт. Це призводить до зростання цін у країні, зниження обсягів ввозу товарів та спаду рівня споживання. За цих умов загострюється проблема зовнішньої заборгованості.
І навпаки, при підвищенні курсу національної валюти знижується ефективність експорту, падає конкурентоспроможність внутрішніх цін; що стосується імпорту, то він збільшується, зростає приплив у країну з-за кордону капіталів.
Зміна курсу валют безпосередньо впливає на перерозподіл між окремими державами тієї частки їх сукупного суспільного продукту, яка реалізується на зовнішніх ринках.
5. Методика визначення валютних курсів. Фіксований та плаваючий курси
Існує кілька методів визначення валютних курсів:
1. Традиційний - метод визначення валютних курсів на основі зіставлення ринкових цін на золото. При цьому визначається ринкова ціна, наприклад, однієї унції золота в цій валюті, паралельно встановлюються ринкові ціни унції золота в інших валютах. На основі зіставлення визначається валютний курс грошової одиниці певної країни, що береться за умовну одиницю. Наприклад, на певну дату на Нью-Йоркській біржі ціна унції золота дорівнювала 400 дол. США (береться за умовну одиницю), 600 євро, 700 фунтів стерлінгів (Велика Британія), 50000 єн. Якщо потрібно встановити курс долара, то отримаємо: 1 долар = = (600/400) 1,5 євро; (700/400) 1,75 фунта стерлінгів; (50 000/400) 125 ієн.
До речі,міжнародні статистичні видання регулярно друкують ціни на золото, виражені у відповідних валютах, що дає змогу їх зіставляти, щоб більш-менш точно визначити валютні курси.
Слід підкреслити, що золото, хоч офіційно і втратило свої минулі монетарні функції, все-таки залишається стратегічним товаром у відносно невеликих кількостях порівняно з колосальною кількістю інших товарів на світових ринках. Тому суб'єкти міжнародних валютно-грошових відносин дуже уважно стежать за динамікою цін на цей благородний метал. У цій сфері відносно менше спекулятивних елементів при визначенні його ціни на світових ринках порівняно з масою інших товарів. Однак абсолютизувати роль золота при визначенні валютних курсів сьогодні вже не має ніяких підстав.
2. Найпоширеніший і найпростіший метод - співставлення рівня цін стандартного набору товарів та послуг (так званого споживчого кошика). При цьому методі, як і при попередньому, спочатку визначають ціну споживчого кошика в різних національних валютних одиницях, а потім ці ціни зіставляють з цінами, вираженими у валюті, курс якої потрібно визначити (береться за умовну одиницю).
3. Метод визначення валютного курсу на основі співвідношення ефективних виробничих витрат у країнах,

 
 

Цікаве

Загрузка...