WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Курс «Початкова інформатика» в молодших класах. Вплив комп’ютерних ігор на формування логіки - Курсова робота

Курс «Початкова інформатика» в молодших класах. Вплив комп’ютерних ігор на формування логіки - Курсова робота

Курсова робота

Курс "Початкова інформатика" в молодших класах. Вплив комп'ютерних ігор на формування логіки.

План

 1. Вступ.

 2. Проблеми пропедевтики інформатики в початковій школі.

 3. Реалізація ідеї розвиваючого навчання на уроках інформатики в початкових класах.

 4. Вплив комп'ютерних ігор на на формування елементів логічного мислення.

 5. Вимоги до знань і умінь. Логіка.

 6. Орієнтовне календарне планування .

 7. Висновки.

 8. Орієнтовний список літератури.

Вступ.

Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки й інформаційних технологій вимагають від людини оволодіння ними. Сучасне століття називають століттям інформації. Людина повинна навчитися орієнтуватися в інформаційному потоці. І чим раніш це відбудеться, тим ефективніше буде її робота.

Ідея створення курсу "Початкова інформатика" виникла в зв'язку із широким упровадженням комп'ютерної техніки в систему шкільної освіти. Сьогоднішній школяр повинен уміти користуватися комп'ютером так само вільно і легко, як користується авторучкою, олівцем і лінійкою. Тому вивчення основ інформатики повинне починатися в молодшому шкільному віці.

Зміст авторської програми курсу "Початкова інформатика" знаходиться в повній відповідності з концепцією проекту освітнього стандарту по інформатиці й обов'язковим мінімумом. Програма створена на підставі власних підходів до вивчення курсу. А також у зв'язку з відсутністю рекомендованих Міністерством освіти України програм у початковій ланці.

Курс "Початкова інформатика" розрахований на молодших школярів, учнів 1-4 класів. Він передбачає й оволодіння практичними навичками роботи за комп'ютером, і розвиток логічного й алгоритмічного стилю мислення, що буде сприяти більш повному й ефективному оволодінню НІТ.

Даний курс повинен навчити школярів практичній роботі з інформацією на ЕОМ. Оволодівши комп'ютером у молодших класах, діти зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності. У старших класах діти будуть мати можливість використовувати отримані знання (методи роботи з інформацією, способи проектування рішення задач і т.д.) при проходженні різних курсів, перетворюючи їх в уміння і міцні навички. Інформатика начебто розчиниться в безлічі своїх додатків.

Використання комп'ютера на уроках дозволяє перетворити курс у захоплюючу гру. Гра на уроках у молодшій школі надихає учнів.

У початковій школі потрібно закласти у дітей первинні навички інформаційної культури, початки комп'ютерної грамотності, забезпечити поступальність у навчанні. Необхідно підготувати мислення учнів до сприйняття ними сучасних інформаційних технологій. Психологи затверджують, що основні логічні структури мислення формуються у віці 5-11 років. Інформаційні технології володіють поруч прийомів і методів, що дозволяють аналізувати і моделювати навколишній нас світ. Опановуючи цими прийомами, людина учиться мислити логічно, складно і системно.

Програма курсу "Початкова інформатика" розрахована на 4 роки навчання (34 години на рік) і включає наступні розділи:

 • Інформація й інформаційні процеси

 • Комп'ютер як засіб роботи з інформацією

 • Алгоритми

 • Логіка

 • Розвиток практичних навичок використання комп'ютера

Курс "Початкова інформатика" розрахований на роботу з комп'ютерами, що підтримують ОС Windows 9Х або вище. Програма курсу не прив'язана до конкретного програмного забезпечення. При виконанні завдань на комп'ютері вчитель може використовувати будь яке ПЗ, що мається в його розпорядженні (текстові, графічні редактори, навчальні програми й ін.). Для кожного уроку комп'ютерна підтримка підбирається відповідно до теми, яку вивчають. Якщо ж ПЗ до якоїсь теми відсутнє, у цьому випадку вчитель може застосувати програму - "рятівницю" PowerPoint. Ця програма дозволяє створювати програмні продукти різного плану: навчальні, демонстраційні, тестуючи і т.д. Для виконання практичних завдань також широко використовуються різні Windows-додатки і навчальні інтерактивні курси відповідної тематики.. Для деяких уроків використовуються тематичні ПП, розроблені БДПІ, асоціацією "КиД", фірмою "НИКИТА" та ін.

Авторами програми планується розробка і створення робочих зошитів для учнів із друкованою основою.

При викладанні більшості тем курсу застосовується поступальний принцип. З кожним роком вивчення матеріалу по темах розширюється, ускладнюється, що сприяє більш повному розкриттю теми (з урахуванням вікових особливостей) і більш ефективному її засвоєнню учнями.

Мета і задачі курсу

Основна мета курсу – це підготовка учнів до рішення різноманітних задач в області інформаційних технологій. Вона містить у собі:

 • пропедевтику базових понять інформатики

 • знайомство з методами і засобами одержання, обробки і збереження інформації

 • вироблення елементарних навичок роботи за комп'ютером

 • формування в школярів інформаційної картини світу

 • формування навичок життя в інформаційному суспільстві

 • формування інформаційної культури

 • розвиток системного і логічного мислення

 • ознайомлення учнів із загальними прийомами рішення логічних задач

 • розвиток у школярів стійких навичок рішення задач з використанням формальної логіки, алгоритмічного підходу.

 • формування конструкторських і дослідницьких навичок активної творчості з використанням сучасних технологій, що забезпечує комп'ютер

 • формування здібностей використовувати комп'ютер і інші засоби нових інформаційних технологій у навчальній і практичній діяльності

 • розвиток здібностей до спілкування, колективної діяльності

 • розвиток навичок самоконтролю, уміння оцінити свою роботу і свій результат

 • активізацію процесу самопізнання

 • допомогу в оволодінні предметами шкільної навчальної програми.

Проблеми пропедевтики інформатики в початковій школі.

У зв'язку із перенесенням акцентів інформатизації освіти на більш ранній вік - на початкову школу - необхідно визначити зміст і методику підготовки учнів початкових класів з даного питання. Досвід організації навчання з інформатики в молодшому шкільному віці накопичено як за кордоном, так і у нашій країні. Ряд авторів, особливо в Україні, виступають за відмову від системного вивчення основ інформатики раніше 7 класу. У проекті "Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл" записано "Розглядаючи комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання як засоби навчальної діяльності на про-тязі усього набуття загальної середньої освіти (1-12 класи), вивчення курсу "Інформатика" як самостійної навчальної дисципліни доцільно здійснювати з 7-го по 12-ий класи, а саме:

 • 1-6-і класи-використання комп'ютера як за-собу навчальної діяльності, яке передбачає оволодіння дитиною первинними навичками роботи за комп'ютером;

 • 7-9-і класи-базовий курс інформатики;

 • 10-12-і класи - курс інформатики допрофесійної підготовки з урахуванням спеціалізації навчального закладу, а також за вибором учня."

Такий підхід зумовлений певним негативним досвідом введення окремого курсу інформатики в початкових класах. Головним недоліком при цьому називається "формальність знань", що виникає внаслідок нерозуміння учнями значної частини навчального матеріалу, який вводиться без врахування їх вікових особливостей. Аналізуючи причини таких негативних явищ, в початковому курсі інформатики слід виділити два основні аспекти, що приводять до їх появи.

Перший - відсутність в Україні науково обґрунтованої концепції вивчення інформатики в початковій школі, на основі якої можна визначити зміст навчання і підготувати навчальну програму - знову ж науково обґрунтовану, що врахує вимоги дитячої психології та лікарів-гігієністів. В результаті виникають створені шкільними вчителями інформатики програми для початкової школи, які майже повністю віддзеркалюють програму інформатики старшої школи. Такі програми передбачають вивчення пристроїв комп'ютера, операційних систем DOS чи WINDOWS.

Другий - можливо, навіть більш суттєвий - повна відсутність у вчителів, які проводять навчання інформатиці, необхідних знань і вмінь по організації навчального процесу в початковій школі. Проводити уроки інформатики в початковій школі доручають вчителю інформатики старшої школи. Не кажучи про те, що значна частина вчителів інформатики взагалі не має педагогічної освіти, проведення уроків в початковій школі вимагає дуже специфічної підготовки. Це знання вікової психології, особливостей розвитку пам'яті, уваги, мислення, знання програми початкової школи з математики (в першу чергу), мови і т.д., а також знання методики викладання в початковій школі, вміння організувати навчальний процес у придатній для дитини даного віку формі (як правило ігровій).

Коли ми говоримо про інформатику в початковій ланці освіти, то більш коректніше було б говорити про її пропедевтику, а не систематичне вивчення основ чи базового курсу інформатики. Це слід було б записати і в "Концепції програми інформатизації...". При такому підході до змісту інформатики в початковій школі слід визначити, які знання і вміння, а ще точніше, які здібності треба розвинути у дитини в процесі підготовки до оволодіння базовим курсом основ інформатики. І перед цим задатися питанням: "А чи існують специфічні комп'ютерні здібності?" Дослідження ряду авторів та досвід педагогів-практиків говорять про те, що подібні здібності можна виділити. Курс інформатики середньої школи з певними допущеннями можна розділити на два основних розділи - основи програмування та користувацький курс.


 
 

Цікаве

Загрузка...