WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. CVP-аналіз. Визначення запасу безпеки

2.1.1 Класична точка беззбитковості

Точка беззбитковості (поріг рентабельності) – це виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, та ще не має прибутку. Розрахунок точки беззбитковості можна провести за допомогою чотирьох методів:

1) визначення класичної точки беззбитковості;

38915,15/0,41=94390,24

123333,33-69214,45/123333,33)=0,44

ВМД1=(115500,00-67881,73)/115500,00=0,41

2.1.2 Мінімальна точка беззбитковості

Визначення мінімальної точки беззбитковості;

82146,11

2.1.3 Фінансова точка беззбитковості

Визначення фінансової точки беззбитковості:

+7740,00)/0,41=113163,91

2.1.4 Фінансова точка беззбитковості з урахуванням оподаткування

Визначення фінансової точки беззбитковості з урахуванням податку:

+10320,00)/0,41=119421,81

Пр.опод. = Прибуток нормативний / 0,75

Дані для розрахунків беремо з форми 1 " Баланс" та форми 2 "Звіт про фінансові результати".

Зробивши розрахунок за формулами, які наведенні вище отримуємо наступну таблицю:

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

ПВ

38915,15

38915,15

0,00

1,000

0,00

ЗВ

69214,45

67881,73

-1332,72

0,981

-1,93

В (ЧД)

123333,33

115500,00

-7833,33

0,936

-6,35

ф.2 р. 035

Вмд

0,44

0,41

-0,03

0,940

-6,04

(В-ЗВ)/В

ТБкл

88685,04

94390,24

5705,20

1,064

6,43

ПВ/Вмд

Аморт.

5599,20

5048,00

-551,20

0,902

-9,84

ф.2 р.260

ТБмін

75924,83

82146,11

6221,28

1,082

8,19

(ПВ-Аморт)/Вмд

ВК

67000,00

64500,00

-2500,00

0,963

-3,73

ф.1 р.380

Прнорм

8040,00

7740,00

-300,00

0,963

-3,73

ВК*12%(деп.ст.)

ТБфін

107007,66

113163,91

6156,25

1,058

5,75

(ПВ+Прнорм)/Вмд

Пр. опод

10720,00

10320,00

-400,00

0,963

-3,73

Прнорм/0,75

ТБ ф.под.

113115,20

119421,81

6306,60

1,056

5,58

(ПВ+Пр.опод)/Вмд

З наведених розрахунків можемо зробити висновок, що розмір точок беззбитковості, розрахованих за допомогою всіх 4 методів у звітному періоді змінюється і досить суттєво для окремих. Так, класична точка беззбитковості збільшилась на 6,43 %, мінімальна точка беззбитковості – на 8,19 %, фінансова точка беззбитковості збільшилася на – 5,75% та фінансова точка беззбитковості з урахуванням податку збільшилася на – 5,58 %. Найкраще дану тенденцію видно з наступного графіка.

Для того, щоб оцінити, на скільки далеко підприємство знаходиться від точки беззбитковості, розраховується показник, який характеризує запас фінансової безпеки:

Zкл = В - ТБкл (грн), Zкл (%) = Zкл/В* 100% {%),

Zмін= В - ТБмін (грн), Zмін (%) = Zмін/В* 100% (%).

Zфін = В - ТБфін (грн), Zфін (%) = Zфін/В* 100% (%),

Zф.под. =В - ТБф.под. (грн), Zф.под. (%) = Zф.под./В* 100% (%),

Zкл0=123333,33-88685,04=34648,30; Zкл0 (%)=34648,30/123333,33*100%= 28,09

Zкл1=115500,00-94390,24=21109,76; Zкл1(%)=21109,76/115500,00*100%=18,28

Zмін0=123333,33-75924,83=47408,50; Zмін0(%)=47408,50/123333,33*100%=38,44

Zмін1=115500,00-82146,11=33353,89; Zмін1 (%)=33353,89/115500,00*100%=28,88

Zфін0 =123333,33-107007,66=16325,67; Zфін0 (%)=16325,67/123333,33*100%=13,24

Zфін1=115500,00-113163,91=16325,67; Zфін1 (%)=16325,67/115500,00*100%=2,02

Zф.под.0= 123333,33- 113115,20=10218,13; Zф.под.0= 10218,13/123333,33*100%=8,28

Zф.под.1= 115500,00- 119421,81=3921,81; Zф.под.1=3921,81/ 115500,00*100%=-3,40

Розраховані показники наведені в наступній таблиці:

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

Zкл,грн

34648,30

21109,76

-13538,53

0,609

-39,07

В - ТБкл

Zкл,%

28,09

18,28

-9,82

0,651

-34,94

Zкл/В* 100%

Zмін,грн

47408,50

33353,89

-14054,61

0,704

-29,65

В - ТБмін

Zмін,%

38,44

28,88

-9,56

0,751

-24,87

Zмін/В* 100%

Zфін,грн

16325,67

2336,09

-13989,59

0,143

-85,69

В - ТБфін

Zфін,%

13,24

2,02

-11,21

0,153

-84,72

Zфін/В* 100%

Zф.рпод.,грн

10218,13

-3921,81

-14139,94

-0,384

-138,38

В - ТБф.под

Zф.рпод.,%

8,28

-3,40

-11,68

-0,410

-140,98

Zф.под./В* 100%

Проаналізуємо дані з точки зору фінансового аналізу. Як було зазначено вище збільшується, що має негативне значення для підприємства, так як для досягнення порогу беззбитковості підприємству необхідно виробляти більше, одночасно з цим відбувається зменшення запасу безпеки на 39,07 %, що є досить значним та суттєвим показником. Підприємству необхідно звернути увагу на склад витрат, а саме звернути увагу на політику зменшення витрат.Це свідчить про можливість підпритємствавитримувати зниження обсягів виробництва на 18,28% і не отримувати при цьому збитки.. Характеризуючи ТБmin зростає на 8,19%, що свідчить про негативну тенденцію. Але ТБmin знаходиться в нормативних рамках тобто більша 15 %. Можливо підприємство протягом аналізованого періоду забезпечує перевищення грошових надходжень над витратами. Можливо дане підприємство за допомогою виручки покриває витрати, що свідчить про наявність мінімального запасу. Аналізуєме підприємство має достатній рівень платоспроможності, але при такій же ситуації в майбутньому ситуація зміниться.

ТБфін збільшується на 5,75 %, а запас безпеки скорочується на 84,72 %, що є критичним для підприємства. Підприємство забезпечує одержання прибутку на певному рівні, але в попередньому періоді підприємство одержувало прибуток на рівні нормативної прибутковості капіталу в розмірі депозитної ставки 12% і складає 13,24%, але в звітному періоді даний показник складає 2,02, хоча прибуток і є але менше нормативного прибутку.

ТБ ф.под. показує чи достатньо отримано прибутку для виплати податку.На початок періоду коштів вистачало, а на кінець періоду отримано критичну тенденцію. Підприємство має від'ємне значення показнику точки беззбитковості, тобто підприємство отримає збиток коли розрахується по податковим зобов'язанням з державою. Запас безпеки зменшився більше чим на 140 %.

Існує необхідність звернення уваги управління підприємства на на показнико прибутку, збуту та виробництва на підприємстві. Графічно зобразити ситуацію можливо так:

2.2. Розрахунок ступеня операційного важеля

Показник ступеня операційного важеля (OLR) використовується для прогнозування прибутку при плануванні обсягів виробництва і реалізації продукції,


 
 

Цікаве

Загрузка...