WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Коефіцієнт покриття основних засобів на даному підприємстві у звітному періоді змінився в сторону зменшення на 6,35 % і залишається на рівні, який нижчий нормативного рівня. З певної точки зору потрібно залучати інвестиційні проекти до підприємства залучати кошти, але необхідність власності самого підприємства також існує. А в даному підприємстві відбувається зниження, тобто вивільняються кошти можливо на покриття кредитів.

Визначення рівня забезпеченості матеріальних оборотних засобів

До матеріальних оборотних коштів відносяться виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, запаси. Даний показник дає можливість порівняння цього показника з ВОК і визначити, яке положення даного підприємства з фінансової точки зору.

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

Вир.Зап.

28761,00

24992,00

-3769,00

0,87

-13,10

ф.1 р.100

Гот.Прод.

15000,00

13500,00

-1500,00

0,90

-10,00

ф.1 р.130

Товари

15000,00

14000,00

-1000,00

0,93

-6,67

ф.1 р.140

МОК

58761,00

52492,00

-6269,00

0,89

-10,67

∑(ВЗ,ГП,Т)

Порівняємо прорахований показник з ВОК, ВОКо<МОКо, та ВОК1 < МОК1, дані результати вказують про нестійке фінансове положення даного підприємства.

Необхідно зазначити що досить значними є показники готової продукції та товарів, що не реалізуються, тому досить високі показники МОЗ, підприємству необхідно звернути на збиткову політику та політуку зберігання виробничих запасів.

У ринковій економіці існує ймовірність ліквідації підприємств унаслідок їх банкрутства, тому одним із найважливіших показників фінансового стану є ліквідність. Ліквідність підприємства – це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для виконання всіх необхідних платежів у міру настання їх строку.

Ліквідність підприємства можна оперативно визначити за допомогою коефіцієнтів ліквідності. Розглянемо основні показники ліквідності, які розраховуються на нашому підприємстві.

4). Коефіцієнт поточної ліквідності. Він дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і розраховується за формулою

/14060,00=4,409

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань.

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

А1+А2+А3

68761,00

61992,00

-6769,00

0,902

-9,844

ф.1. р.260

ПотЗобов

17230,00

14060,00

-3170,00

0,816

-18,398

ф.1. р.620

Кпл

3,991

4,409

0,418

1,105

10,482

(А1+А2+А3)/ПЗ

Аналіз отриманих даних свідчить про достатню ліквідність балансу, тому що наявних грошових коштів 4,4 рази більше поточних зобов'язань. Підприємство в цілому, забезпечене оборотними коштами. Коефіцієнт поточної ліквідності за даний період збільшився на 10,5%, даний показник більший за рекомендований проміжок від 1 до 2х. Необхідно перевірити роботу відділу збиту, перевірити реальність запасів. На даному підприємстві запаси майже дорівнюють необоротним активам. Досить велика кількість товарів та готової продукції, необхідно звернути увагу саме на ці показники та спрямувати політику менеджменту на ці складові. Запасів вистачить на багато років вперед, що вилучає кошти з операційної діяльності підприємства.

5). Коефіцієнт швидкої ліквідності за своєю суттю аналогічний коефіцієнту покриття, проте при його визначенні враховуються не всі поточні активи: з розрахунку виключаються найменш ліквідна частина активів – виробничі запаси. Даний показник має граничні межі 0,75<КШЛ<1. Цей коефіцієнт обчислюється за формулою:

=0,580

/14060,00=0,676

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

А1+А2

10000,00

9500,00

-500,00

0,950

-5,00

ф.1 р.260-(100,120,130,140,250)

П1+П2

17230,00

14060,00

-3170,00

0,816

-18,40

ф.1 р.620

Кшл

0,580

0,676

0,095

1,164

16,42

(А1+А2)/(П1+П2)

Висновок: На даному підприємстві показник швидкої ліквідності на не досягає межі нормального рівня, це негативний показник, це відбулося із за зменшення активів на 500 грн. і збільшення зобов'язань на 3170 грн.

6). Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Даний показник є найжорстокішим критерієм платоспроможності, він показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Його величина повинна бути не нижче 0,2.

Кал0= А1/(П1+П2)= 1000,00/17230,00=0,058

Кал1=780,00/14060,00=0,055

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

А1

1000,00

780,00

-220,00

0,780

-22,000

П1+П2

17230,00

14060,00

-3170,00

0,816

-18,398

ф.1 р.620

КАбЛ

0,058

0,055

-0,003

0,956

-4,414

А1/(П1+П2)

За досліджуваний період коефіцієнт зменшився на 4,4 відсотків, тому знаходиться на досить низькому рівні (0,055), так як загальноприйнятим показником є 0,2 пункти. Однак за цими показниками не можна точно зробити негативні висновки щодо можливості підприємства одночасно погасити всі свої борги, адже малоймовірно, щоб усі кредитори підприємства водночас поставили йому свої боргові вимоги. Даний показник свідчить про недостатню суму прибутку. Можливо відбувається вкладення коштів в активи, обсяг яких перевищує фінансові можливості. Можливо відбувається залучення короткострокових кредитів для фінансових довгострокових проектів.

Роблячи висновок щодо необхідності зменшення чи збільшення ліквідності необхідно підходити до трьох показників ліквідності окремо. Так, як коефіцієнт поточної ліквідності зависокий і не підпадає у визначений пробіжок, і є досить високим перевищує нормативний показник майже в два рази. Щодо коефіцієнта швидкої та абсолютної ліквідності то необхідно звернути увагу на їх збільшення так, як вони по-перше спадають, а по-друге не входять у нормативний відрізок. Показник швидкої ліквідності є занизьким, це зумовлено тим що досить занизький показник необоротних активів, а зависокий показник запасів. Тому необхідно знижувати виробничі запаси а збільшувати необоротні активи. Так, як показник абсолютної ліквідності досить низький дане підприємство не може навіть погасити п'яту частину короткострокових заборгованостей, тому необхідно збільшувати показник необоротних активів. Всі три коефіцієнта вказують на необхідність збільшення необоротних активів, а також на зниження виробничих запасів, товарів, готової продукції, тому доцільно звернути увагу підприємства саме на ці показники.


 
 

Цікаве

Загрузка...