WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

+2800,00)/ (67000,00+14000,00)= 0,149

+2000,00)/ (64500,00+10000,00)= 0,094

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

ЧП

9302,80

5027,34

-4275,46

0,54

-45,96

ф.2 р.220

% за КДР

2800,00

2000,00

-800,00

0,71

-28,57

ф.2 р.140

ВК

67000,00

64500,00

-2500,00

0,96

-3,73

ф.1 р.380

ДКР

14000,00

10000,00

-4000,00

0,71

-28,57

ф.1 р.440

НПвкк

0,149

0,094

-0,055

0,631

-36,87

(ЧП+%ДКР)/(ВК+ДКР)

Проаналізувавши дану таблицю, спостерігається зменшення чистого прибутку на 4275,46 тис. грн. і одержаного кредиту на 4000 тис. грн., це призвело до негативних тенденцій, точніше прибутковість вкладеного капіталу зменшилася на 36,87 % порівняно з минулим періодом. Необхідно зазначити що з залучених коштів, які підприємство вклало в діяльність отримує в поточному періоді близько 10 копійок, а в попередньому періоді отримувало близько 15 копійок. Абсолютна зміна склала – 5,5 копійок. Відсоток під який підприємство залучаємо кошти 20 % тобто з кожної гривні залучених коштів нам необхідно повертати 20 копійок, на даному підприємстві прибутковість з гривні близько 10 копійок, тобто ми маємо 10 одиниць щоб покрити залучені 20. Отож, висновком буде невигідність взяття кредиту, але можливо в майбутньому показник зросте. Бажана ситуація коли НПвкк більша за % по залученим коштам.

3) Ефект фінансового важеля

Ефект фінансового важелю (EFL – Effect of Financial Leverage) - це зміна прибутковості власного капіталу порівняно з прибутковістю всього вкладеного капіталу (як власних так д/с позикових коштів) за рахунок отримання кредитів. Необхідно, умовою для позитивного ефекту є перевищення прибутковості (доходності) всіх вкладених у підприємство засобів над ставкою залучення кредиту. В іншому випадку буде спостерігатись негативний ефект. На даному підприємстві = 0,14 =0,08, а =0,149 =0,094. В данному випадку отримаємо дані нижче за 0.

-0,149=-0,011

ЕFL залежить від диференціала FL і плеча FL.

-0,2=-0,06

-0,2=-0,12

14000,00/67000,00=0,21

10000,00/64500,00=0,16

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

EFL

-0,011

-0,016

-0,006

1,550

55,007

НПвк-НПвкк

Диф. FL

-0,06

-0,12

-0,061

1,996

99,595

НПвк-%ДКР

Плече FL

0,21

0,16

-0,05

0,74

-25,80

ДКР/ВК

В підприємстві що аналізується показник EFLявляється від'ємним що свідчить про неможливість залучення коштів, залучення коштів при такій ситуації буде призводити до негативного ефекту, а саме до зменшення норми прибутковості. У зв'язку з тим, що підприємство тратить засоби на погашення кредиту підприємству можливо за рахунок перекредитації, або зменшення затрат намагається покрити цю нестачу.

Можна зробити висновок, що рівень фінансового важеля на протязі року майже не змінився. При цьому зменшився розмах варіації рентабельності власного капіталу, чистого прибутку ( на 0,006 грн.). Це говорить про зниження ступеня фінансового ризику.

4) Розрахунок ступеня фінансового важеля

Залучення кредитів супроводжується підвищенням ступеню фінансового ризику, який пов'язаний з можливою нестачею коштів для виплати відсотків по кредитах, цей ступінь фінансового ризику характеризує показник ступінь фінансового важеля(DFL)

/(23213,33-2800,00)= 0,89

/(16614,00-2000,00)= 0,89

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

Под

23213,33

16614,00

-6599,33

0,72

-28,43

ф.2 р.050

Фін.витр.

2800,00

2000,00

-800,00

0,71

-28,57

ф2 р. 140

DLF

0,89

0,89

0,00

1,00

0,02

Под/Под-ФВ

Роблячи аналізну оцінку необхідно сказати, що DFL <1, що говорить про фінансові втрати на даному підприємстві. Також DFL < 1,1 що говорить про консервативність підприємства.

1.5. Аналіз платоспроможності підприємства

1). Величина власного оборотного капіталу.

Основна вимога до показника ВОК – позитивне значення, а також зростання відповідно до обсягів виробництва. Показник ВОК показує, яка сума оборотних коштів залишається в розпорядження підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов'язаннями.

ВОК= IП + IIП + IIIП - IА = IIА+ IIIA – IVП + VП

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

ВОК

51531,00

47932,00

-3599,00

0,930

-6,984

Величина власного оборотного капіталу у звітному періоді зменшився на 6,98%, це вказує на зниження операційної діяльності. Коштів на нашому підприємстві на кінець року залишилося на 3599 грн. менше ніж на початку.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

/67000=0,76912

/64 500,00=0,743132

Показник

0

1

абсол.в.

Індекс

Темп росту %

ВОК

51531,00

47932,00

-3599,00

0,93

-6,98

ВК

67000

64 500,00

-2500,00

0,96

-3,73

ф.1 р.380

Кман

0,76912

0,743132

-0,03

0,97

-3,38

ВОК/ВК

Відбувається зниження коефіцієнту маневреності, що свідчить про зменшення гнучкості використання власних коштів, тобто відбувається зменшення використання власного капіталу в операційній діяльності на 3,38%.

2). Коефіцієнт покриття основних засобів

КПОЗ показує, яка частина власного капіталу витрачена на придбання активів(ОЗ), що важко реалізуються. Нормальним вважається співвідношення (0,75  1,0), оскільки вище співвідношення може означати, що в основні засоби вкладена частина обігового капіталу, а це може негативно вплинути на виробничу діяльність фірми.

/67000,00=0,418

/64500,00=0,391

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

ОЗ

-2756,00

0,902

-9,844

ф.1 р.030

ВК

67000,00

64500,00

-2500,00

0,963

-3,731

ф.1 р.380

КПОЗ

0,418

0,391

-0,027

0,937

-6,350

ОЗ/ВК


 
 

Цікаве

Загрузка...