WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

Фінансовий аналіз підприємства (на прикладі підприємства) - Курсова робота

НПвк

-0,061

100%(43,86%)

;

.

Висновок: рівень рентабельності власного капіталу зменшився на 43,86 % або на 0,061 одиниць. Для підприємства це спадання є негативним результатом, тому що рентабельність власного капіталу вважається найважливішим підсумковим показником, тут фокусуються всі результати всіх напрямків діяльності підприємства, в даному варіанті функціонування підприємства показники мають негативну тенденцію, тобто тенденцію до зменшення. З вищенаведених розрахунків можна дізнатися як впливають деякі чинники на зміну прибутковості власного капіталу. Найбільш вплинув показник рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком і складає 0,059 в абсолютному відношенні та 96,42% в відносному. Його зміна на 42,29 % спричинила зменшення НПвк на 0,059.Аналізуючи складові дюпонівського розкладання слід відзначити, що показник рентабельності зменшився на 0,02 пункти, що в порівнянні з відносно невеликою рентабельністю взагалі за попередній період, складає зменшення на 42,29 % . Оборотність збільшується на 3,87 %, що свідчить про позитивну тенденцію, але це не є визначальним показником, так як величина показника не велика і не є визначальною. Коефіцієнт заборгованості зменшився на 3,87 %, що є позитивним для підприємства так, як залежність від зовнішніх джерел зменшується. Також необхідно зазначити що кредит взятий підприємством є невигідним і має негативний вплив на загальну картина, так як відсоток під який ми залучаємо кошти на підприємство дорівнюють 20 %, тобто з кожних 100 одиниць отриманого маємо повернути 20 одиниць (з 1 гривні потрібно повернути 20 копійок). На підприємстві норма прибутку складає 0,14 та 0,08 за попередній та звітній період відповідно, тобто 1 грн. приносить 14 та 8 копійок, а повертати потрібно 20 коп. Отож, кредит є невигідним так як ставка зависока. Ці зміни наглядно можна зобразити на графіку:

1.2. Аналіз рентабельності продукції

В умовах ринкової економіки від рентабельної роботи залежить життєздатність підприємства, його можливості забезпечувати інтереси інвесторів, конкурувати з іншими підприємствами. Рентабельна робота підприємства визначається, насамперед, прибутком, який воно отримує, а показники рентабельності характеризують відносну дохідність підприємства.

Показники рентабельності використовують для оцінки результатів діяльності підприємства, його структурних підрозділів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для порівняльного аналізу споріднених підприємств, що виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів формування асортименту і структури продукції, аналізу раціональності виробництва продукції.

Отже, показники рентабельності показують, який прибуток був отриманий підприємством на одиницю витрачених ресурсів, а також прибуток, одержаний з кожної одиниці активів і вкладеного капіталу.

Зрозуміло, що рентабельність продукції є її основною економічною характеристикою, відображає рівень ефективності виробництва, вона розраховується за формулою

=9302,80/148000,00=0,063;

=5027,34/138600,00=0,036

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

ЧП

9302,80

5027,34

-4275,46

0,54

-45,96

ф.2 р.220

В

148000,00

138600,00

-9400,00

0,94

-6,35

ф.2 р.010

Рп

0,063

0,036

-0,027

0,577

-42,29

ЧП/В

Цей показник залежить від величини чистого прибутку та виручки. У досліджуваному періоді рівень прибутковості продукції змінився майже в два рази, а саме на 42,29%. Це свідчить про суттєві зміни на підприємстві. Може бути пов'язано з багатьма причинами, наприклад зменшення виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг, зменшились показники продуктивності праці працівників;

Збільшуються витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто збільшується її собівартість, інше. Тому для подальшого аналізу використаємо показники витратоємності. Так як при його збільшенні призведе до зменшення рентабельності і навпаки.

ВЄо= Со/Во=100120,00/148000,00 =0,67648649;

ВЄ1= С1/В1=98886,00/138600,00=0,7134632

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

С

100120,00

98886,00

-1234,00

0,99

-1,23

ф.2 р.040

В

148000,00

138600,00

-9400,00

0,94

-6,35

ф.2 р.010

ВЄ

0,7134632

0,04

1,05

5,47

С/В

Відбувається збільшення витратоємності, що тягне за собою зменшення рентабельності, витратоємність зростає на 5,47%

Визначимо в якому напрямку відбулася зміна і в якій ступені відбулися ці зміни, тобто проведемо якісний аналіз. Для цього обрахуємо індекс витратоємності. =1,05

ІВЕ=1,05 > 1 – що свідчить про зниження ефективності, тобто збільшується витратоємність. Проаналізувати можливо тільки для поточного року тобто на період – один рік так як ми не маємо показників попередніх років.

Визначимо величину економії або витрат коштів внаслідок зміни ефективності виробництва тобто проведемо кількісний аналіз, за формулою

що свідчить про втрати на підприємстві, зменшення доходу, зменшення економії.

Проведемо факторній аналіз для визначення ефективності виробництва, тобто підприємство має втрати які складають 4270,81тисяч гривень.

Індекс виручки (Ів) становить 0,94, а індекс собівартості (Іс) 0,99. Тобто дана точка попадає в 7 зону, яка є неефективною зоною виробництва, таким чином графік підтверджує вищенаведені розрахунки, щодо збільшення витратоємності.

3

Графік факторного аналізу, точка знаходження

Ів

Іс

І

Тобто підприємство знаходиться 7 зоні, яка характеризується Ів < 1, Іс < 1, але в рамках (1-Ів) > (1-Іс)

1.3. Аналіз ефективності використання активів підприємства.

1) Оборотність активів характеризує ефективність їх використання, показує, скільки разів за період відбувається повний цикл виробництва і обігу, що приносить прибуток. Даний показник розраховуємо за наступною формулою:

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

В

148000,00

138600,00

-9400,00

0,94

-6,35

ф.2 р.010

А

98230,00

88560,00

-9670,00

0,90

-9,84

ф.1 р.280

Коб

1,507

1,565

0,058

1,039

3,87

В/А

Зі зменшенням за звітний період активів підприємства 9670,00 грн., оборотність активів збільшилось 0,058 пункти або на 3,87 % . Це говорить про те, що кожна одиниця вкладених коштів приносить більше прибутку та відбувається зростання ефективності використання активів, необхідно звернути увагу на структуру запасів, їх раціональність використання, відбувається збільшення коефіцієнта оборотності, вірогідно політика яка була впроваджена на підприємстві за звітній період є ефективною, і слідує її притримуватися . Даний коефіцієнт відображає що всі активи підприємства обертається тобто переходять в продукцію і повертаються в грошову форму і становить 1,565 пунктів, тобто це кількість повних циклів виробництва та реалізації продукції, що здійснилось за звітний період.

2) Період оборотності запасів характеризується періодом часу, на протязі якого запаси перетворюються у виручку.

= 28761,00*360/100120,00=103

=24992,00*360/98886,00=91

Показник

0

1

Абсол.в.

Індекс

Темп росту %

Запаси

28761,00

24992,00

-3769,00

0,87

-13,10

ф.1 р.100

Св

100120,00

98886,00

-1234,00

0,99

-1,23

ф.2 р.040

ПОЗ

103

91

-12

0,88

-12,02

(Запаси*360)/Св


 
 

Цікаве

Загрузка...