WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проектне фінансування. Проект приватної перукрні «Чародійка» - Реферат

Проектне фінансування. Проект приватної перукрні «Чародійка» - Реферат

Отже, за результатами даної таблиці, можна зробити висновок, що у 1-му місяці організація зазнає деяких витрат і збитків, але наступні 2 місяці доходи значно більше компенсують витрати, а чистий прибуток становитиме 22000грн.

Тому, можна вважати, що цей проект є вигідний, дохідний і має своє місце на ринку попиту у споживачів.

Товари даної установи постачатимуться по контракту з Києва.

Також можна визначити індекс рентабельності інвестицій - це відношення величини доходу від реалізації проекту, до середньої величини інвестицій: RI=(EBIT*(1-П))/((Вп+Вк)/ 2)

За даними проекту ми дізнаємося, що проект прибутковий оскільки індекс рентабельності інвестицій >1, тому даний проект доцільно реалізовувати.

Щоб визначити прибутковість даної організації, потрібно проаналізувати деякі показники рентабельності. Перш за все, це показник власного капіталу:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток/Власний капітал * 100%;

Що дорівнює = (22000/15000)* 100%=1,5%

1,5 % вказує на позитивну діяльність власного капіталу та відповідно на позитивні результати в діяльності самої фірми.

Для оцінки рентабельності власних вкладень на здійснення проекту рекомендується використовувати дещо іншу формулу розрахунків.

Також визначається рентабельність активів підприємства:

Рентабельність активів = (Чистий прибуток/Активи)* 100%

Рентабельність активів = (22000/10000)* 100%=2,2%

Даний показник свідчить що активи підприємства

використовуються на 2,2% що свідчить про досить ефективне їх використання.

Для оцінки рентабельності проекту рекомендується використовувати таку формулу капітальних витрат і продажів товару:

Рентабельність капітальних витрат = (Чистий прибуток/ Капітальні витрати)*100%

Рентабельність капітальних витрат = (22000/18000)* 100=1,2%

Що вказує на те, що чистий прибуток становить 1,2% у капітальних витратах.

Рентабельність продажів = (Чистий прибуток/ Виручка від реалізації)* 100%

Рентабельність продажів = (22000/350000)* 100%=62,8%

Рентабельність продажів показує що чистий прибуток у виручці реалізації становить майже 62,8%, нормальною вважається рентабельність не менша 30%.

Рентабельність інвестованого капіталу = (Чистий прибуток/ (Власний капітал + Довгострокові пасиви)*100%

Рентабельність інвестиційного капіталу =

(22000/(15000+6000)*100= 104,7%

Цей показник характеризує ефективність використання не тільки власного і залученого капіталу, а й довгострокових кредитів та позик.

Етап 7.Економічний аналіз

Аналіз економічних аспектів покликані визначити, чи сприяє даний проект розвитку національної економіки, а також чи існують альтернативні шляхи досягнення тих самих економічних вигод з меншими витратами. Цей аналіз має на меті оцінити відповідальність проекту його економічному середовищу, що регламентує розподіл доходів, обмеження або стимулювання виробництва і торгівлі, а також досягнення фінансової незалежності.

З точки зору економічної ефективності та привабливості, оскільки проект реалізується у приватному секторі, то йому необхідна підтримка приватних інвесторів.

Даний проект може мати як негативні, так і негативні наслідки. До переваг можна віднести: створення нових робочих місць, підвищить платоспроможність населення; зростання рівня національного доходу; наповнення державного бюджету та цільових фондів; покращення інвестиційного клімату області.

До недоліків можна віднести: можливе забруднення навколишнього середовища; можливий травматизм та незначні опіки від сировини; можуть виникнути побічні ефекти від зміни каналів розповсюдження та не якості сировини (лаки, фарби, косметики...), що може викликати незадоволення клієнтів, підвищену агресію, чи може проявитися через вторгнення у приватне життя. А також сюди може входити те, що при реалізації проекту можуть виникнути непередбачувані обставини, у зв"язку з якими організація може зазнати надлишкових втрат, через що вона не в змозі буде розплатитися ні з постачальниками, ні з інвесторами, і в результаті організація може стати банкрутом через свою неплатоспроможність.

Оцінка вигід і витрат проекту.

Цінність проекту є одним з основних завдань проектного аналізу і визначається, як різниця між самими вигодами проекту та його витратами.

Щоб визначити цінність проекту, потрібно оцінити всі вигоди які отримуються в результаті реалізації проекту, а також з"ясувати, чи перевищують вони витрати на даний проект протягом усього свого життєвого циклу. З метою забезпечення створення ефективного проекту на всіх стадіях його життєвого циклу треба здійснювати аналіз ефективності виконання робіт.

Підприємству потрібно нести такі витрати, щоб з них мати якусь користь (вигоду), прибутки. Беззбитковий проект тоді, коли забезпечується беззбиткова підприємницька діяльність. Метою аналізу беззбитковості є визначення обсягу продукції, для якого обсяги виручки від продажів дорівнюють витратам.

Для оцінки ефективності інвестиційних проектів застосовують дві групи методів: формальні і неформальні. До неформальних відносять: рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного клімату; рівень здібностей управлінського персоналу до реалізації проекту; рівень розвитку інфраструктури, що забезпечує реалізацію проекту.

Використання критеріїв ефективності інвестиційних проектів допомагають прийняти рішення щодо прийняття, створення або зміни проекту. Вибір конкретного критерію для висновку про ефективність проекту залежить від таких чинників, як: наявність ринкової перспективи, існування обмежень на ресурси для фінансування проекту, коливань грошових потоків та можливість отримання прибутку. Одним з відомих критеріїв є чиста теперішня вартість (NPV), якщо вона позитивна, то проект можна рекомендувати для фінансування. Критерії відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проекти з коефіцієнтами вигід/витрат, більшими або рівними одиниці. Критерій найменших витрат використовується тоді, коли оцінка вигід проекту складна і ненадійна. Критерій прибутку в перший рік експлуатації дає змогу перевірити, чи забезпечуються вигоди на перший рік експлуатації проекту "достатню" дохідність.

Перевагами даного проекту можуть бути: підвищення економічної привабливості міста, регіону; не порушення законодавчої бази України; забезпечення необхідними послугами населення міста; можливість розширення послуг; висока маневреність технології і виконання послуг; компактність розташування.

Недоліки проекту: серйозна конкуренція на даному ринку;

ризик втрати потенційних клієнтів; невиконання норм проекту.

Основний вплив на показники ефективності проекту справляє неоднорідність інфляції по видах продукції та ресурсів і відмінність темпів інфляції від зміни курсу іноземної валюти. Рівень інфляції залежить від: темпів приросту грошової маси, темпів зміни швидкості обігу грошової маси, темпів зміни обсягів закупівлі продукції. Якщо вартість усії вигід і витрат зростатиме відповідно до темпів інфляції, то можна буде не враховувати інфляцію зовсім і застосовувати реальну ставку доходу до грошових надходжень, що оцінюються в поточних цінах.

Ефективність проекту характеризується системою показників, які виражають співвідношення вигід і витрат проекту з погляду його учасників.

Висновок:

Отже, даний проект проаналізований за всіма аспектами проектного аналізу. Результати маркетингового аналізу є досить позитивними, незважаючи на високу конкурентність у цій галузі діяльності. Щодо соціального аналізу, то даний проект повинен забезпечити роботою працівників, а також забезпечити їх заробітною платою. Якщо зробити висновок про фінансовий аналіз, то можна побачити прибутковість даного проекту, тому що індекс рентабельності більше 1і порівняно високий чистий прибуток. Результати технічного аналізу є прийнятними для реалізації проекту.

Але щоб проект ввести у реалізацію та отримати прибутки, треба дотриматись таких завдань:

  • підвищити соціальну відповідальність;

  • підвищити відповідальність і кваліфікацію працівників;

  • виявити резерви росту ефективності виробництва і надання послуг;

  • забезпечити поступову інновацію діяльності організації;

  • сприяти розширенню асортименту надання послуг і консультацій;

  • збільшити проведення акційних знижок на послуги даної організації;

  • виявити розширенню своєї діяльності в даній галузі.


 
 

Цікаве

Загрузка...