WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

Місцеві податки і збори як джерело доходів місцевих бюджетів (на матеріалах Чернівецької міської ради) - Реферат

7. В Україні було б доцільним використовувати принцип розгалуженої системи місцевих податків з розумними обмеженнями, це забезпечить місцеву владу більш стабільними джерелами доходів. За таких умов необхідно зміцнювати фіскальну роль місцевих податків і зборів за рахунок віднесення до їхнього переліку окремих загальнодержавних податків і зборів, які упродовж тривалого часу використовуються як закріплених за місцевими бюджетами України.

Отже, на основі вищеподаного можна зробити такі узагальнені висновки.

Вирішення проблем наповненості місцевих бюджетів, надання місцевим податкам та зборам пріоритетності в формуванні власних доходів, розширення самостійності органів місцевої влади зможуть відіграти важливу роль у вдосконаленні бюджетно-фінансової політики, реформуванні бюджетно-фінансової системи. Оскільки місцеві податки повинні складати основу доходів необхідно розширити їх кількість, доцільно віднести до їх складу окремі види майнових податків, розширити права місцевих органів влади щодо їх встановлення, затвердження ставок та надання пільг.

Домінуючими новій системі місцевого оподаткування повинні стати майнові податки, податок на землю і прибутковий податок з громадян. До складу місцевих податків також повинні входити місцеві акцизи. Отже з урахування усіх недоліків доцільно було б прийняти нове більш досконале законодавство з питань місцевого оподаткування.

Передусім, назріла потреба значно розширити перелік місцевих податків та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх запровадження. Забезпечити основу місцевого оподаткування повинні майнові податки. Також доцільно запровадити місцеві податки на нерухоме майно юридичних осіб, на коштовне нерухоме майно фізичних осіб, на землю і на спадщину. Слід отримувати місцевим органам влади законодавче зафіксовану частку податку з доходів фізичних осіб, яку потрібно також розглядати як різновид місцевого податку. Також зарубіжний досвід показує, що можна запроваджувати в Україні податки на цінні папери (на емісію акцій та облігацій), на біржові операції, на грошові капітали, на приріст капіталу, на осіб, які володіють двома квартирами, на видовища, на право розміщення офісів в центральній частині міста та інші.

Звичайно, одночасне запровадження всіх цих податків неможливе. Всі запровадження це необхідно здійснювати обережно, поетапно і в контексті реформи всієї податкової системи, під час якої доцільно збалансувати співвідношення між надходження від загальнодержавних і місцевих податків на користь значного підвищення частки місцевих податків.

Аналізуючи викладене, можна зробити висновок, що саме вдосконалення чинного законодавства істотно сприятиме поліпшенню організації, впровадженню та справлянню місцевих податків та зборів.

В умовах діючої системи місцевого оподаткування покращення справляння місцевих податків та зборів в районі слід здійснювати по таких напрямках:

  • місцевим радам при наявності об'єкта оподаткування впроваджувати місцеві податки та збори, які не були раніше впровадженими;

  • податковим органам здійснювати контроль за справлянням даних податків в бюджет;

  • вносити пропозиції, щодо реформування місцевого оподаткування, розширення їх переліку та складу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. – К.: Преса, 1996. -16 с.

2. Бюджетний кодекс України від 21.06.01 р. № 2542-III // Урядовий кур'єр. – 2001. – 25 липня. - № 131. – Орієнтир. – № 29. – С. 5-12.

3. Закон України від 18.02.97 р. № 77/97-ВР „Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування" // Урядовий кур'єр. – 1997. – 20 березня. - № 50-51. – С. 8-9.

4. Закон України від 23.12.04 р. № 2285-IV „Про Державний бюджет України на 2007 рік" // Вісник податкової служби України. – 2007. - № 4. – С.13-42.

5. Закон України від 20.12.05 р. № 3235-IV „Про Державний бюджет України на 2008 рік" // Вісник податкової служби України. – 2008. - № 4. – С.4-34.

6. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 р. // Урядовий кур'єр. – 1997. - № 50-51.

7. Декрет КМУ „Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993 // Голос України. – 1999. - № 87.

8. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки. – К.: Експерт-Про, 2000. – 489 с.

9. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів: Каменяр, 2000.

10. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К., 2002. – 234 с.

11. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний Т.В. Місцеве самоврядування в Україні: Муніципал. право. – К.: Атіка, 2000. – 303 с.

12. Блажевич В. Місцеві податки і збори та їх особливості. Світовий та український досвід встановлення і справляння місцевих податків// Підприємництво, господарство і право. – 2003.- №1.- С. 95 - 99.

13. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократіїї. – К.: Либідь, 2000.

14. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення державного управління та місцевого самоврядування в контексті реформи адміністративного права // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2000. – № 1. – С. 209-216.

15. Буряковський В.В. Податки. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ. – 1998. – 810 с.

16. Буряченко А.Є., Палій М.П. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2003. - № 8. – С. 13-18.

17. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. – К., 2003. – 606 с.

18. Василенко Л. Місцеві фінанси та фінансова незалежність // Фінанси України. -1998. - № 8. – С. 112-117.

19. Вітлінський В.В., Скрипник А.В. Аналіз діяльності податкової системи України // Фінанси України. – 2005. - № 12. – С. 19-31.

20. Вишневський В.П., Рибак В.В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці // Фінанси України. – 2001. - № 1. – С. 11-20.

21. Вишняков С.В. Місцеві бюджети // Фінанси України. – 2001. - № 10. – С. 11-16.

22. Воронкова О.М. Податковий процес і напрями його удосконалення // Вісник податкової служби України. – 2002. - № 4. – С. 28-31.

23. Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення // Фінанси України.- 2003. - № 2.- С. 44-49.

24. Горохов В. До прийняття Закону „Про місцеві податки і збори" діє Декрет Кабінету Міністрів України // Вісник податкової служби України. – 2000. - № 7. – С. 43-47.

25. Григоришен В. Європейська Хартія про місцеве самоврядуваня: проблеми державної регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 2. – С. 9-12.

26. Гушта В.О. Шляхи зміцнення бюджетів орагнів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2000. - № 2. – С. 69-73.

27. Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу // Фінанси України. – 2004. - № 5. – С. 111-117.

28. .Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовтенко Т.С. Фінансовий словник.- К.: Знання, 2000.

29. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій.- К.: МАУП, 1999.- 112 с.

30. Іванеко В.О. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядуванн // Фінанси України. – 2005. - № 4. – С. 32-34.

31. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К.: Ін Юре, 1997. — 36с.

32. Капаєв Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник .- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 248с.

33. Кириленко О.П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2001. - № 1. – С. 34-39.

34. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика): Навч. Посібник. – К.: НІОС, 200. – 165 с.

35. Ковалюк О.М. Важливий крок до зменшення податкового тягаря в Україні // Фінанси України. – 2004. - № 1. – С. 55-62.

36. Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регіону // Економіка України. – 2002. - № 3. – С. 5-7.

37. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. – К., 2002.

38. Кривіцький В.Б., Нікітишин А.О. Адміністрування податку з доходів фізичних осіб // Фінанси україни. – 2005. - № 9. – С. 34-39.

39. Криниця С.О. Формування бюджетів розвитку у регіонах україни // Фінанси України. – 2000. - № 11. С. 8-11.

40. Куйбіда В. Становлення демократичних засад місцевого самоврядування // Економіка України. – 2000. – № 10. – С. 14-21.

41. Кухарець Л.В. Подушне, оброк – складові податків в Україні ХIХ століття // Фінанси України. – 1997. - № 9. – С.111-114.

42. Кучерявенко Н.П. Основи податкового права. – Харків: Константа. – 2002. – 320 с.

43. Лук'яненко І.Г. Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні // Фінанси України. – 2005. - № 12. – С. 31-39.

44. Луніна І.В. Податкові повноваження місцевих органів влади // Економіст України. – 2001. - № 2. – С. 37-39.


 
 

Цікаве

Загрузка...